W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Adres: pl. Litewski 1/105, 20-080 Lublin
Telefon: 81 466 2500
Fax: 81 466 2501
Email:
Dyrektor: Mariusz Sagan

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miasta Lublin, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r.).

W okresie stanu epidemii czas przyjmowania i obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lublin reguluje zarządzenie nr 2/12/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zakres działania

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1. opracowywania, we współpracy z komórkami organizacyjnymi, stanowiskami pracy w departamentach i jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami zewnętrznymi, projektów strategii rozwoju miasta Lublin oraz programów i planów, w tym wieloletnich planów inwestycyjnych;
 2. podejmowania działań na rzecz rozwoju gospodarczego miasta Lublin, wynikających ze Strategii Miasta Lublin oraz przedsięwzięć gospodarczych;
 3. inicjowania, prognozowania i koordynowania rozwoju społeczno- -ekonomicznego miasta Lublin i metropolii lubelskiej;
 4. koordynowania i monitorowania procesu wdrażania planów, strategii i programów;
 5. realizacji programów sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w mieście Lublin;
 6. koordynowania prac związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem terenów aktywności gospodarczej w mieście Lublin;
 7. współpracy z instytucjami nauki;
 8. koordynowania i podejmowania działań w zakresie Smart City;
 9. udziału w targach, misjach gospodarczych, spotkaniach branżowych związanych z rozwojem przedsiębiorczości;
 10. realizowania przedsięwzięć dotyczących współpracy gospodarczej;
 11. promocji gospodarczej miasta Lublin;
 12. współpracy ze stowarzyszeniami, klastrami, organizacjami wspierania biznesu, środowiskami gospodarczymi i naukowymi w zakresie działań służących rozwojowi gospodarczemu miasta Lublin;
 13. wspierania lokalnych środowisk oraz inicjatyw start up'owych;
 14. prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o zwrot dotacji udzielonych podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie zadań Wydziału;
 15. współdziałania z Kancelarią Prezydenta oraz Biurem – Centrum Współpracy  Międzynarodowej w zakresie współpracy międzynarodowej i komunikacji społecznej.