W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Adres: pl. Litewski 1/105, 20-080 Lublin
Telefon: 81 466 2500
Fax: 81 466 2501
Email:
Dyrektor: Mariusz Sagan

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Zakres działania

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) opracowywania, we współpracy z komórkami organizacyjnymi, stanowiskami pracy w departamentach i jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami zewnętrznymi, projektów strategii rozwoju miasta Lublin oraz programów i planów, w tym wieloletnich planów inwestycyjnych;

2) podejmowania działań na rzecz rozwoju gospodarczego miasta Lublin, wynikających ze Strategii Miasta Lublin oraz przedsięwzięć gospodarczych;

3) inicjowania, prognozowania i koordynowania rozwoju społeczno- -ekonomicznego miasta Lublin i metropolii lubelskiej;

4) koordynowania i monitorowania procesu wdrażania planów, strategii i programów;

5) realizacji programów sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w mieście Lublin;

6) koordynowania prac związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem terenów aktywności gospodarczej w mieście Lublin;

7) współpracy z instytucjami nauki;

8) koordynowania i podejmowania działań w zakresie Smart City;

9) udziału w targach, misjach gospodarczych, spotkaniach branżowych związanych z rozwojem przedsiębiorczości;

10) realizowania przedsięwzięć dotyczących współpracy gospodarczej;

11) promocji gospodarczej miasta Lublin;

12) współpracy ze stowarzyszeniami, klastrami, organizacjami wspierania biznesu, środowiskami gospodarczymi i naukowymi w zakresie działań służących rozwojowi gospodarczemu miasta Lublin;

13) wspierania lokalnych środowisk oraz inicjatyw start up'owych;

14) prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o zwrot dotacji udzielonych podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie zadań Wydziału;

15) współdziałania z Kancelarią Prezydenta oraz Biurem – Centrum Współpracy Międzynarodowej