Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Adres: ul. Leszczyńskiego 20/504, 20-069 Lublin
Telefon: 81 466 3400
Fax: 81 466 3401
Email:
Dyrektor: Jerzy Kuś

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zakres działania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1. inicjowania i koordynacji spraw związanych z ochroną i promocją zdrowia;
 2. prowadzenia spraw związanych z realizacją programów i świadczeń zdrowotnych w ramach umów zawieranych przez Miasto Lublin;
 3. realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii;
 4. realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wynikających z gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 5. obsługi Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 6. wnioskowania w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji podległych Miastu Lublin jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia oraz jednostek pomocy społecznej;
 7. wyznaczania podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna;
 8. wydawania decyzji w sprawach przekazywania zwłok do celów naukowych;
 9. koordynowania działań w zakresie polityki prorodzinnej i społecznej.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych sprawuje nadzór, w zakresie powierzonym przez Prezydenta, nad realizacją zadań wykonywanych przez podległe Miastu Lublin jednostki organizacyjne, w zakresie niezastrzeżonym przepisami prawa do kompetencji Rady i innych organów administracji publicznej:

 1. Miejskim Zespołem Żłobków;
 2. Ośrodkiem Leczenia Uzależnień Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie;
 3. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie;
 4. Miejskim Urzędem Pracy.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych sprawuje nadzór wynikający z odrębnych przepisów w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.