W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Wyszukiwarka
Szukano wyrażenia: tag:cudzoziemcy
Filtrowanie, sortowanie lub grupowanie
Typ wyszukiwania: wszystkie słowa
1.
SHOW ME YOUR LUBLIN - pokaż nam swój Lublin!
Mieszkańcy / Partycypacja / Lublin dla wszystkich / Aktualności
07.11.2016 - Jak mieszkajacy w Lublinie cudzoziemcy i cudzoziemki widzą to miasto? Z jakimi historiami przyjeżdżają? Jak odczytują przestrzeń miejsca? Dokąd wiodą ich pierwsze kroki? Przez ostatnie ...
2.
Kursy języka polskiego dla cudzoziemców i cudzoziemek ...
Mieszkańcy / Partycypacja / Lublin dla wszystkich / Aktualności
28.09.2016 - języka polskiego dla cudzoziemców w ramach projektu LoginLublin Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa. Kurs trwać będzie od października 2016 roku do końca czerwca 2017 roku. Zajęcia będą się odbywały 1
ruszają bezpłatne lekcje języka polskiego dla cudzoziemek i cudzoziemców mieszkających w Lublinie. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt na adres: jolanta.prochowicz@hf.org.pl Poziom zaawansowania
doświadczenie w pracy z cudzoziemcami. Każda osoba uczestnicząca w kursie otrzymuje pakiet materiałów dydaktycznych oraz może przystąpić do egzaminu końcowego oraz otrzymać certyfikat potwierdzający znajomość ...
3.
"Nowy Dom Polska" - wsparcie Caritas Archidiecezji Lubelskiej dla uchodźców(czyń) i migrantów(ek)
Mieszkańcy / Partycypacja / Lublin dla wszystkich / Aktualności
15.04.2016 - Caritas Archidiecezji Lubelskiej pragnie poinformować, iż wspólnie z Caritas Polska oraz Urzędem ds. Cudzoziemców rozpoczęła realizację projektu „Nowy Dom Polska” skierowanego do cudzoziemców
, których status określają wytyczne w podręczniku beneficjenta Funduszu Azylu Migracji i Integracji. Grupa docelowa -Azyl: Zajęcia edukacyjne, wyrównawcze dla dzieci w Ośrodku dla Cudzoziemców w ...
4.
"Akcja - Integracja" - spotkanie podsumowujące
Mieszkańcy / Partycypacja / Lublin dla wszystkich / Aktualności
14.04.2016 - Stowarzyszenie Dla Ziemi zaprasza na spotkanie podsumowujące projekt "Akcja-integracja" połączone z prezentacją działań na rzecz uchodźców i uchodźczyń prowadzoną przez pastora Bernharda Fricke. Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia 2016 roku (piątek) w godzinach 11.00-14.00 w Kawiarni Trybunalska w...
5.
Szkoła międzykulturowa. Szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek.
Mieszkańcy / Partycypacja / Lublin dla wszystkich / Aktualności
08.04.2016 - akulturacji Polaków wyjeżdżających za granicę oraz cudzoziemców przybywających do Polski. W zakresie psychologii religii bada kliniczne aspekty religijności – roli religii jako czynnika terapeutycznego i
Polskich w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Mentorzy Kulturowi. W latach 2009- 2015 przewodnicząca szkolnego zespołu nauczycieli ds. cudzoziemców ...
6.
Szanse i wyzwania szkół międzykulturowych - konferencja
Mieszkańcy / Partycypacja / Lublin dla wszystkich / Aktualności
08.04.2016 - Stowarzyszenie Dla Ziemi zaprasza kadrę pedagogiczną szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, instytucje współpracujące ze szkołami oraz odpowiedzialne za kształcenie dzieci, a także organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji i integracji międzykulturowej do udziału w...
7.
Warsztaty szkoleniowe "Jestem obcy w Twojej szkole"
Mieszkańcy / Partycypacja / Lublin dla wszystkich / Aktualności
02.03.2016 - Wojska Polskiego Wystąpienie Konsula Generalnego Ukrainy, Pana Vasyla Pavlyuka Wystąpienie Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Pana ...
8.
Instytucje i organizacje
Mieszkańcy / Partycypacja / Lublin dla wszystkich / Cudzoziemiec/ka w Lublinie / Instytucje i organizacje
Organizacje pozarządowe W Lublinie działa 5 organizacji pozarządowych, które wspierają cudzoziemców i cudzoziemki w codziennym życiu w Lublinie. Stowarzyszenie „Dla Ziemi” powstało w 1995
zjawiska społeczne, stawiać pytania i szukać aktualnych rozwiązań. Na bardziej praktycznym poziomie: Homo Faber jest pionierem działań „powitalnych” nastawionych na cudzoziemców i cudzoziemki – od kilku lat
publikuje „Kapownik” – praktyczny przewodnik po życiu w Lublinie wydawany w formie kalendarza akademickiego w trzech językach; oprowadza cudzoziemców i cudzoziemki po Lublinie = kulturalnym, urzędowym ...
9.
Weź udział
Mieszkańcy / Partycypacja / Lublin dla wszystkich / Cudzoziemiec/ka w Lublinie / Weź udział
dla Ciebie. Omnes Gentes to propozycja nie tylko dla cudzoziemców i cudzoziemek mieszkających w Lublinie. Udział w programie to możliwość spotkania przedstawicieli i przedstawicielek różnych państw i wspólnych
działań na rzecz integracji cudzoziemców w Lublinie. ...
10.
Nauka polskiego
Mieszkańcy / Partycypacja / Lublin dla wszystkich / Cudzoziemiec/ka w Lublinie / Nauka polskiego
nawiązywać kontakty i budować przyjaźnie. Kursy języka polskiego dla cudzoziemców i cudzoziemek prowadzone są przez większość szkół językowych. W Lublinie znajduje się również Centrum Języka i Kultury
Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, które oferuje między innymi
: roczne kursy przygotowawcze do studiów wyższych w Polsce szkoły letnie języka i kultury polskiej dla cudzoziemców popołudniowe kursy języka polskiego dla cudzoziemców(ek) indywidualne kursy ...
11.
Porady prawne
Mieszkańcy / Partycypacja / Lublin dla wszystkich / Cudzoziemiec/ka w Lublinie / Porady prawne
.: Chopina 14/70, 20-023Lublin tel. 81 743 68 05 fax: 81 532 40 69 pokój nr: 80 (cudzoziemcy nie będący uchodźcami) - infolinia 881 917 171 lub 83 (uchodźcy) - infolinia 606 703 933 ...
12.
Punkt Obsługi Cudzoziemców ...
Mieszkańcy / Partycypacja / Lublin dla wszystkich / Cudzoziemiec/ka w Lublinie / Punkt Obsługi Cudzoziemców
zamieszkania. Obowiązek ten dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców i cudzoziemki. Jeśli jesteś obywatelem(ką) Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, powinieneś
się jedynie na taki okres, jaki jest wskazany w Twojej wizie czy innym dokumencie uprawniającym do pobytu w Polsce. Zameldować się możesz w Punkcie Obsługi Cudzoziemców Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu
cudzoziemca, lub akt notarialny lub inny dokument poświadczający prawo do własności mieszkania (obecność właściciela lub jego podpis na wniosku o zameldowanie), lub 2 pieczątki z akademika na wniosku ...
13.
Edukacja dzieci
Mieszkańcy / Partycypacja / Lublin dla wszystkich / Cudzoziemiec/ka w Lublinie / Edukacja dzieci
Każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat przebywające na terenie Polski jest objęte obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki - musi chodzić do szkoły lub uczyć się w domu na zasadach określonych przez polskie prawo. Dotyczy to również dzieci nie mających obywatelstwa polskiego, bez względu na status...
14.
Zdrowie
Mieszkańcy / Partycypacja / Lublin dla wszystkich / Cudzoziemiec/ka w Lublinie / Zdrowie
zdrowotnemu podlegają: wszystkie osoby zatrudnione w Polsce, również cudzoziemcy(ki). Jeśli pracujesz w Polsce legalnie i Twój pracodawca odprowadza składkę zdrowotną do NFZ, z bezpłatnej opieki
, prawnicy, emeryci i renciści, osoby duchowne uchodźcy (status uchodźcy musi być przyznany w Polsce) oraz cudzoziemcy(ki) objęci ochroną uzupełniającą i programem integracyjnym w porozumieniu z powiatowym ...
15.
Bezpieczeństwo
Mieszkańcy / Partycypacja / Lublin dla wszystkich / Cudzoziemiec/ka w Lublinie / Bezpieczeństwo
Numer alarmowy 112 Straż Pożarna 998 Policja 997 Pogotowie ratunkowe 999 Straż Miejska Miasta Lublin 986 Pogotowie Wodociągowe 994 Pogotowie Ciepłownicze 993 Pogotowie Gazowe 992 Pogotowie Energetyczne 991 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ul. Strażacka 7 20-012 Lublin tel....
16.
Kontakt z Policją
Mieszkańcy / Partycypacja / Lublin dla wszystkich / Cudzoziemiec/ka w Lublinie / Bezpieczeństwo / Kontakt z Policją
O Twoje bezpieczeństwo w Lublinie dbają Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe i szereg innych służb. W nagłych sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia, takich jak pożar, wypadek drogowy, kradzież, włamanie, przemoc czy uszkodzenie ciała, należy dzwonić pod ogólnopolski...
17.
Zawiadomienie o przestępstwie
Mieszkańcy / Partycypacja / Lublin dla wszystkich / Cudzoziemiec/ka w Lublinie / Bezpieczeństwo / Zawiadomienie o przestępstwie
Jeśli zostałeś(aś) pokrzywdzony(a) przestępstwem - (ukradziono Ci, telefon, pieniądze, pobito Cię, ktoś Cię oszukał), lub byłeś(aś) bezpośrednim świadkiem takiego zdarzenia, ZŁÓŻ ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA Gdzie złożyć zawiadomienie? Najlepiej w najbliższym komisariacie Policji lub...
18.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Mieszkańcy / Partycypacja / Lublin dla wszystkich / Cudzoziemiec/ka w Lublinie / Bezpieczeństwo / Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
W Polsce obowiązuje ruch prawostronny: pojazdów po jezdniach, drogach, placach, parkingach, placach magazynowych itp. pieszych po chodnikach, osób wewnątrz budynków, jeżeli nie ma innych oznaczeń. Pamiętaj jednak, że gdy nie ma chodnika przy drodze, np. poza miastem, pieszy(a) porusza się lewym...