Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Ogłoszenia i wyniki

16.11.201612:35
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane będzie zadanie: Realizacja programów szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych.
czytaj więcej
10.11.201614:17
Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 11 listopada 2016 r. podmiot działający pod nazwą Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UMCS złożył wniosek o sfinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.
czytaj więcej
10.11.201614:16
Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 11 listopada 2016 r. podmiot działający pod nazwą Akademia Karate Daniela Iwanka z siedzibą w Lublinie przy ul. Sławinek 49, złożył wniosek o sfinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.
czytaj więcej
07.11.201615:29
Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin informuje, iż rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa na realizację zadania - Lubelska Karta Turystyczna
czytaj więcej
31.10.201612:07
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów na boiskach wybudowanych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012
czytaj więcej
27.10.201615:10
Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin podaje do wiadomości wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wyniki oceny formalnej ofert. Dotyczy zadania: Lubelska Karta Turystyczna
czytaj więcej
14.10.201609:47
Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 13 października 2016 r. podmiot działający pod nazwą Fundacja Rozwoju Sportu z siedzibą w Lublinie przy ul. Montażowej 16 w Lublinie złożył wniosek o sfinansowanie realizacji zadania wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożone dokumenty spełniają wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w terminie 21 października – 31 listopada 2016 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje wynosi 2.000,- zł.
czytaj więcej
13.10.201613:30
Prezydent Miasta Lublin informuje, że w dniu 12 października 2016 r. podmiot działający pod nazwą Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”z siedzibą w Lublinie przy ul. Królewskiej 3 w Lublinie złożył wniosek o sfinansowanie realizacji zadania wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożone dokumenty spełniają wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
czytaj więcej
07.10.201616:11
Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin informuje, iż rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotyczy zadania: Realizacja programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w IV i V klasie rozgrywkowej w II półroczu 2016 roku
czytaj więcej
07.10.201616:09
Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin informuje, iż rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa na realizację zadania - Opracowanie map turystycznych Lublina
czytaj więcej

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

Captcha*

Ile to jest 4 dodać pięć?

(wpisz wynik słownie)