W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lubelskie Centrum Organizacji Sportowych

Lubelskie Centrum Organizacji Sportowych

Lubelskie Centrum Organizacji Sportowych to inicjatywa Urzędu Miasta Lublin, którą w latach 2013-2019 realizowała Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie. Od stycznia 2020 r. kompetencje w zakresie prowadzenia Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych przejął Wydział Sportu Urzędu Miasta Lublin. Siedziba LCOS o powierzchni blisko 500 m² mieści się przy ul. Montażowej 16 w Lublinie i w większości przeznaczona jest na pomieszczenia szkoleniowo-biurowe dla lubelskich organizacji i klubów sportowych.

W ramach ogłaszanych w kolejnych latach otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Prowadzenie Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych wyłaniany jest „operator” LCOS, którego zadaniem jest:

  1. prowadzenie Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych (LCOS) na rzecz podmiotów działających w sferze kultury fizycznej, zakwalifikowanych do korzystania z LCOS przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Lublin, w obiekcie wskazanym przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Lublin;
  2. zapewnienie podmiotom korzystającym z LCOS nielimitowanego dostępu do sieci internetowej;
  3. zapewnienie podmiotom korzystającym z LCOS dostępu do urządzenia kopiującego, drukarki i skanera;
  4. utrzymanie czystości powierzchni biurowych udostępnionych podmiotom korzystającym z LCOS;
  5. zapewnienie podstawowego wyposażania pomieszczeń biurowych udostępnionych podmiotom korzystającym z LCOS;
  6. ponoszenie opłat z tytułu najmu pomieszczeń przeznaczonych na działalność LCOS (w tym m.in. czynsz, ogrzewanie, energia elektryczna, woda, ścieki itp.)
  7. ubezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, wyposażenia przeznaczonego na działalność LCOS w zakresie NNW i OC;
  8. przestrzeganie przepisów BHP oraz p.poż;
  9. zachowanie standardów prowadzenia LCOS pozwalających na utrzymanie wysokiej jakości realizacji zadania;
  10. realizacja zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Organizacja zainteresowana korzystaniem z pomieszczeń biurowych w ramach LCOS składa do Wydziału Sportu wniosek. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku Wydział Sportu przyznaje możliwość korzystania z pomieszczeń biurowych w ramach LCOS. Kolejnym etapem jest podpisanie przez operatora z organizacją korzystającą stosownego porozumienia.

W roku 2020 oraz 2021 operatorem LCOS była Lubelska Unia Sportu z siedzibą w Lublinie. W roku 2022 kontynuuje realizację tego zadania.

Głównym celem LCOS jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju sportu w Lublinie poprzez wdrażanie innowacyjnych projektów sportowych, pozyskiwanie funduszy unijnych oraz integrowanie lubelskiego środowiska sportowego. Siedziba LCOS o powierzchni blisko 500 m² mieści się przy ul. Montażowej 16 w Lublinie i w większości przeznaczona jest na pomieszczenia szkoleniowo-biurowe dla lubelskich organizacji i klubów sportowych. Podmiotom prowadzącym działalność w zakresie kultury fizycznej, Centrum udostępnia sale konferencyjne połączone z siecią Internet, powierzchnię biurową wyposażoną w podstawowe urządzenia biurowe w szczególności kserokopiarka, drukarka.

Skoncentrowanie w jednym miejscu przedstawicieli i animatorów lubelskiego sportu pozwala na efektywniejsze zarządzanie organizacjami, stałą wymianę doświadczeń w zakresie działania organizacji imprez sportowych oraz podniesienie poziomu kwalifikacji kadr zarządzających sportem.