W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Międzynarodowa współpraca kulturalna

Międzynarodowa współpraca kulturalna

Międzynarodowa współpraca kulturalna

Międzynarodowa współpraca kulturalna ma dla rozwoju kultury strategiczne znaczenie, ponieważ przyczynia się do integracji i budowania wzajemnego zrozumienia pomiędzy kulturami, podwyższania kompetencji operatorów kulturalnych, rozwoju zawodowego i instytucjonalnego, a także do promocji kulturalnych marek narodowych czy lokalnych na arenie międzynarodowej. Choć często wymaga zaangażowania, pokaźnych środków materialnych i zasobów ludzkich oraz związana jest z ponoszeniem znacznego ryzyka, jest ona wciąż jedną z najbardziej pożądanych i atrakcyjnych form działalności kulturalnej. Związana z pewnego rodzaju prestiżem, jest również sprawdzianem kompetencji i potencjału partnerów.

Dążąc do realizacji różnorakich działań w zakresie międzynarodowej współpracy kulturalnej, Lublin chętnie inicjuje lub włącza się jako partner w realizację międzynarodowych projektów. Projekty te przyczyniają się do wzmocnienia potencjału i zwiększenia kompetencji lubelskich operatorów kulturalnych. Realizacja wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi pozwala na budowanie długotrwałych kontaktów, opartych na wzajemnym poznaniu i dialogu. Realizowane przez Wydział Kultury oraz miejskie instytucje kultury i organizacje pozarządowe międzynarodowe projekty kulturalne wspierane są bezpośrednio lub pośrednio przez m.in. następujących krajowych i międzynarodowych donatorów: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisję Europejską, Fundusz Wyszehradzki, Radę Europy.

Udane projekty kulturalnej współpracy międzynarodowej stają się źródłem sukcesu, satysfakcji, twórczych inspiracji, nowych możliwości i poszerzania spektrum działalności. Na przestrzeni ostatnich 10 lat kultura stała się czynnikiem budującym międzynarodową pozycję Lublina na świecie, jednocześnie umożliwiając poszerzanie lokalnej oferty i możliwości współpracy w innych dziedzinach (np. turystyki, gospodarki i nauki), ze szczególnym uwzględnieniem sektora kreatywnego. Dokonał się także w Lublinie znaczny rozwój, jeśli chodzi o zakres, intensywność i jakość międzynarodowej współpracy w zakresie kultury. W związku ze wzrostem finansowania kultury z budżetu miasta operatorzy kultury zaczęli traktować międzynarodowy wymiar działalności jako stały i nieodzowny element ich oferty.