W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Rada Kultury Miasta Lublin

Rada Kultury Miasta Lublin

Rada Kultury jest organem opiniodawczo - doradczym Prezydenta Miasta Lublin w sprawach dotyczących kultury. Radę Kultury powołano zarządzeniem nr 114/3/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 marca 2019 r.

Do zadań Rady Kultury należy w szczególności:
1) opiniowanie strategii rozwoju miasta Lublin w zakresie kultury oraz jej realizacji;
2) opiniowanie strategicznych projektów i programów kulturalnych;
3) inicjowanie dialogu na temat rozwoju kultury, w tym w zakresie kierunków i priorytetów polityki kulturalnej miasta Lublin;
4) inicjowanie przedsięwzięć i działań w zakresie kultury;
5) wskazywanie dwóch członków Komisji ds. nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury;
6) wskazywanie dwóch członków Komisji ds. stypendiów Prezydenta Miasta Lublin dla osób zajmujących się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury.

W skład Rady Kultury wchodzą:
1) Beata Stepaniuk-Kuśmierzak – Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji;
2) Michał Karapuda – Dyrektor Wydziału Kultury;
3) Maja Zaborowska – Przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Lublin;
4) Mikołaj Demczuk – Przewodniczący Komisji ds. Kultury Młodzieżowej Rady Miasta Lublin;
5) Bogna Bender-Motyka – reprezentująca Marszałka Województwa Lubelskiego;
6) przedstawiciele środowisk, organizacji pozarządowych i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury na terenie miasta Lublin:
a) prof. Urszula Bobryk,
b) dr Anna Duda,
c) Cezary Hunkiewicz,
d) Justyna Kieruzalska,
e) dr Teresa Księska-Falger,
f) Małgorzata Kulik,
g) prof. Lechosław Lameński,
h) prof. Leszek Mądzik,
i) dr Wojciech Mendzelewski,
j) Zbigniew Nestorowicz,
k) Janusz Opryński,
l) Dorota Ozimek,
m) Tomasz Pietrasiewicz,
n) Maria Pietrusza-Budzyńska,
o) Joanna Reczek-Szwed,
p) Grzegorz Rzepecki,
q) Aleksandra Szulc-Choma,
r) ks. prof. Alfred Wierzbicki,
s) dr Bogusław Wróblewski

Do pobrania