Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu

Gmina Lublin od wielu lat wspiera zdolnych sportowców, którzy reprezentują Kluby działające na terenie Miasta Lublin. Jedną z form wsparcia jest przyznawanie nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu, ustanowionych uchwałą Rady Miasta Nr 38/V/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu z późn. zm.

1. Dla zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe w 2016 roku za:

1) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpijskich, Głuchych, Uniwersjadzie,

2) za miejsce medalowe seniorów, młodzieżowców i juniorów w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich.

2. Dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganie przez zawodników wysokich wyników sportowych za: przygotowanie zawodnika lub zawodników do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Igrzyskach Głuchych, Uniwersjadzie lub zdobycia przez zawodnika lub zawodników miejsca medalowego w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich w kategorii seniorów, młodzieżowców i juniorów.

Wnioski mogą składać: radni Rady Miasta, organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego, stowarzyszenia kultury fizycznej, instytucje kultury fizycznej, redakcje gazet, czasopism, radiowe i telewizyjne, inne jednostki organizacyjne statutowo związane wykonywaniem zadań z dziedziny sportu.

Wnioski o przyznanie Nagród należy składać wyłącznie na druku wniosku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Nr 38/V/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu z późn. zm. w siedzibie Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin 20-609 Lublin ul. Filaretów 44 pok.204 w godz. 7.30-15.30, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Do pobrania

Wniosek o przyznanie Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu.doc [ilość pobrań: 273]
Wniosek o przyznanie Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu - wersja edytowalna
Wniosek o przyznanie Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu.pdf [ilość pobrań: 245]
Wniosek o przyznanie Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu - wersja do druku

Nagroda Miasta Lublin dla zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe.

Nagroda przyznawana jest zawodnikom osiągającym najwyższe wyniki sportowe w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody:

Nagroda zostaje ustanowiona w celu:

 1. uhonorowania zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe,
 2. stworzenia zachęty i motywacji do uzyskiwania najwyższych wyników sportowych przez zawodników,
 3. nagradzania zawodników, których sukcesy sportowe przyczyniają się do promocji miasta Lublin na arenach międzynarodowych.

Wysokość nagrody określa się w przedziale od 5.000 do 20.000 zł,

 1. za udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpijskich Głuchych, Uniwersjadzie do 20.000 zł,
 2. za miejsce medalowe seniorów, młodzieżowców i juniorów w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich do 20.000 zł.

Nagroda Miasta Lublin dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych.

Nagroda zostaje ustanowiona w celu:

 1. uhonorowania trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, którzy przyczynili się do osiągania przez zawodników najwyższych wyników sportowych,
 2. stworzenia zachęty i motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do uzyskiwania najwyższych wyników sportowych przez zawodników,
 3. nagrodzenia trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, których zawodnicy osiągnęli sukcesy sportowe i przyczyniają się do promocji Miasta Lublin na arenach krajowych i międzynarodowych,
 4. uhonorowanie trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w pracy związanej z rozwojem sportu na terenie miasta Lublin.

Wysokość Nagrody określa się w przedziale od 5.000 do 20.000 zł, w tym:

 1. trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej za przygotowanie zawodnika lub zawodników do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpijskich Głuchych, Uniwersjadzie do 20.000 zł,
 2. trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej za przygotowanie zawodnika lub zawodników do zdobycia miejsca medalowego w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich w kategorii seniorów, młodzieżowców i juniorów do 20.000 zł.

Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu przyznaje Prezydent Miasta

Lublin po uprzednim zaopiniowaniu przez Kapitułę Nagród Miasta Lublin. Kapituła jest ciałem społecznym liczącym 9 osób.

Członków Kapituły corocznie powołuje zarządzeniem Prezydent Miasta Lublin:

 • 5 osób na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Lublin, zgłoszony po

zasięgnięciu opinii Komisji Rady Miasta Lublin właściwej ds. sportu,

 • 4 osoby na wniosek Prezydenta Miasta Lublin.

Przewodniczącego Kapituły powołują spośród jej członków wspólnie Przewodniczący Rady Miasta i Prezydent Miasta.

Kandydatów do nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu mogą zgłaszać w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku:

 1. radni Rady Miasta,
 2. organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego,
 3. stowarzyszenia kultury fizycznej,
 4. instytucje kultury fizycznej,
 5. redakcje gazet, czasopism, radiowe i telewizyjne,
 6. inne jednostki organizacyjne statutowo związane wykonywaniem zadań z dziedziny sportu.

Podstawa prawna:

Zasady i tryb przyznawania nagród w dziedzinie sportu reguluje Uchwała Nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu. Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubelskiego w części obejmującej § 1 ust. 3 pkt 9 Załącznika nr 1 do uchwały.
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=141594
Zmiana: Uchwała nr 744/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu.
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2346

Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu 2016

Podczas sesji Rady Miasta ogłoszono zdobywców nagród sportowych miasta Lublin za 2015 rok. Zostali nimi Jan Świtkowski i Jan Puchała.

Kapituła, której przewodniczył radny dr Leszek Daniewski, a w jej skład wchodzili: Mariusz Banach, Zdzisław Drozd, Leszek Dunecki, Tomasz Jasina, Jakub Kosowski, Tadeusz Łoboda, Wiesław Pawłat i Tomasz Wójtowicz miała do rozpatrzenia ogółem 33 wnioski - 21 o Nagrodę Miasta Lublin dla zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe w minionym roku i 12 o Nagrodę Miasta Lublin dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych. Prezydent Krzysztof Żuk przychylił się do propozycji Kapituły.

W kategorii zawodników nagrodę w wysokości 20 tys. zł otrzymał pływak UKS Skarpa Jan Świtkowski. Ten świetny zawodnik wywalczył w pływackich mistrzostwach świata seniorów, które odbyły się w Kazaniu brązowy medal na dystansie 200 m stylem motylkowym. Niestety nie mógł on osobiście odebrać wyróżnienia, gdyż przygotowuje się do igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro i aktualnie przebywa na zgrupowaniu. W jego imieniu nagrodę odebrał prezes UKS Skarpa Krzysztof Sagan.

Z kolei w drugiej kategorii nagrodę przyznano Janowi Puchali - działaczowi, trenerowi, wychowawcy wielu pokoleń świetnych sportowców, nauczycieli i trenerów - związanemu z lubelskim sportem od ponad pół wieku. Jan Puchala także otrzymał nagrodę w wysokości 20 tys. zł.

W tym roku wyróżnienia nie powinny budzić żadnych wątpliwości, bo trafiły do osób, które całkowicie na nie zasłużyły - podkreślił Prezydent Krzysztof Żuk. Chciałbym także podziękować za wieloletnią pracę na rzecz lubelskiego sportu pani Annie Wójcik - inspektorowi Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta, która odchodzi na emeryturę. Pragnę przypomnieć, że pani Ania ma olbrzymi wkład w organizację pracy Kapituły, gdyż jest z nią od samego początku, czyli odkąd zostały ustanowione nagrody sportowe. Życzę powodzenia i dużo zdrowia.

Bardzo szczęśliwy był Jan Puchala.

Jestem dumny, że po 52 latach pracy w sporcie otrzymałem tę nagrodę. Cieszę się także, że to wyróżnienie otrzymał również Jan Świtkowski, do czego w pewnym sensie przyczyniłem się... ja. Chodzi o to, że kiedyś zatrudniłem w Studium Wychowania Fizycznego przyszłych rodziców Janka, a potem tak to się potoczyło, że urodził się on - stwierdził z humorem. - Natomiast jeśli chodzi o talenty, które przeszły przez moje ręce to mogę wymienić takich piłkarzy jak Jerzy Krawczyk, Waldemar Wiater, srebrny medalista olimpijski z Barcelony Arkadiusz Onyszko czy najlepsza polska piłkarka nożna 2015 roku, dziś bramkarka francuskiego Paris Saint Germain, finalisty Ligi Mistrzów - Katarzyna Kiedrzynek.

Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu 2015

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

Captcha*

Ile to jest 9 odjąć 8?

(wpisz wynik liczbowo)