W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu

Gmina Lublin od wielu lat wspiera zdolnych sportowców, którzy reprezentują Kluby działające na terenie Miasta Lublin. Jedną z form wsparcia jest przyznawanie nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu, ustanowionych uchwałą Rady Miasta Nr 38/V/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu z późn. zm.

1. Dla zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe w 2018 roku za:

1) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpijskich, Głuchych, Uniwersjadzie,

2) za miejsce medalowe seniorów, młodzieżowców i juniorów w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich.

2. Dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganie przez zawodników wysokich wyników sportowych za: przygotowanie zawodnika lub zawodników do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Igrzyskach Głuchych, Uniwersjadzie lub zdobycia przez zawodnika lub zawodników miejsca medalowego w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich w kategorii seniorów, młodzieżowców i juniorów.

Wnioski mogą składać: radni Rady Miasta, organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego, stowarzyszenia kultury fizycznej, instytucje kultury fizycznej, redakcje gazet, czasopism, radiowe i telewizyjne, inne jednostki organizacyjne statutowo związane wykonywaniem zadań z dziedziny sportu.

Wnioski o przyznanie Nagród należy składać wyłącznie na druku wniosku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Nr 38/V/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu z późn. zm. w siedzibie Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin 20-609 Lublin ul. Filaretów 44 pok.204 w godz. 7.30-15.30, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Do pobrania

Wniosek o przyznanie Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu.doc [ilość pobrań: 802]
Wniosek o przyznanie Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu - wersja edytowalna
Wniosek o przyznanie Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu.pdf [ilość pobrań: 725]
Wniosek o przyznanie Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu - wersja do druku

Nagroda Miasta Lublin dla zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe.

Nagroda przyznawana jest zawodnikom osiągającym najwyższe wyniki sportowe w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody:

Nagroda zostaje ustanowiona w celu:

 1. uhonorowania zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe,
 2. stworzenia zachęty i motywacji do uzyskiwania najwyższych wyników sportowych przez zawodników,
 3. nagradzania zawodników, których sukcesy sportowe przyczyniają się do promocji miasta Lublin na arenach międzynarodowych.

Wysokość nagrody określa się w przedziale od 5.000 do 20.000 zł,

 1. za udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpijskich Głuchych, Uniwersjadzie do 20.000 zł,
 2. za miejsce medalowe seniorów, młodzieżowców i juniorów w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich do 20.000 zł.

Nagroda Miasta Lublin dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych.

Nagroda zostaje ustanowiona w celu:

 1. uhonorowania trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, którzy przyczynili się do osiągania przez zawodników najwyższych wyników sportowych,
 2. stworzenia zachęty i motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do uzyskiwania najwyższych wyników sportowych przez zawodników,
 3. nagrodzenia trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, których zawodnicy osiągnęli sukcesy sportowe i przyczyniają się do promocji Miasta Lublin na arenach krajowych i międzynarodowych,
 4. uhonorowanie trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w pracy związanej z rozwojem sportu na terenie miasta Lublin.

Wysokość Nagrody określa się w przedziale od 5.000 do 20.000 zł, w tym:

 1. trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej za przygotowanie zawodnika lub zawodników do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpijskich Głuchych, Uniwersjadzie do 20.000 zł,
 2. trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej za przygotowanie zawodnika lub zawodników do zdobycia miejsca medalowego w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich w kategorii seniorów, młodzieżowców i juniorów do 20.000 zł.

Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu przyznaje Prezydent Miasta

Lublin po uprzednim zaopiniowaniu przez Kapitułę Nagród Miasta Lublin. Kapituła jest ciałem społecznym liczącym 9 osób.

Członków Kapituły corocznie powołuje zarządzeniem Prezydent Miasta Lublin:

 • 5 osób na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Lublin, zgłoszony po

zasięgnięciu opinii Komisji Rady Miasta Lublin właściwej ds. sportu,

 • 4 osoby na wniosek Prezydenta Miasta Lublin.

Przewodniczącego Kapituły powołują spośród jej członków wspólnie Przewodniczący Rady Miasta i Prezydent Miasta.

Kandydatów do nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu mogą zgłaszać w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku:

 1. radni Rady Miasta,
 2. organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego,
 3. stowarzyszenia kultury fizycznej,
 4. instytucje kultury fizycznej,
 5. redakcje gazet, czasopism, radiowe i telewizyjne,
 6. inne jednostki organizacyjne statutowo związane wykonywaniem zadań z dziedziny sportu.

Podstawa prawna:

Zasady i tryb przyznawania nagród w dziedzinie sportu reguluje Uchwała Nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu. Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubelskiego w części obejmującej § 1 ust. 3 pkt 9 Załącznika nr 1 do uchwały.
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin-vii-kadencja/sesje/uchwaly-rm-lublin/vi-kadencja-rady-miasta-lublin-2010-2014/sesja-nr-v-z-dnia-27-01-2011/15,15992,2,3,1,ver.html
Zmiana: Uchwała nr 744/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu.
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2346