З метою надавання послуг на найвищому рівні ми використовуємо файли cookie. Користування веб-сайтом lublin.eu означає, що вони будуть розміщуватися у Вашому пристрої. Ви можете змінити налаштування свого веб-браузера в будь-який момент. Детальнішу інформацію можна знайти у Політиці конфіденційності.
Освіта та школа

НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Діти та учні з України, які зацікавлені в отримані освіті, приймаються до державних дитячих садків і початкових шкіл у Любліні поблизу місця їх проживання. У разі закінчення початкової школи (в Польщі триває 8 років), навчання можна продовжити в ліцеї/технікумі до школи, що забезпечує навчання відповідно до розпочатого профілю освіти приєднуючись до вже діючих класів/груп, які відвідують польські учні. Перелік дитячих садків, шкіл та навчальних закладів.

Для прийняття дитини до школи/садка необхідно подати заяву на зарахування та документи, що підтверджують персональні дані, наприклад: паспорт, свідоцтво про народження та, якщо можливо, документ, що підтверджує ступінь навчання (атестат, довідка зі школи). Якщо такого документа немає, то має бути написана розписка про загальну кількість закінчених років навчання із зазначенням закладу, в якому навчався учень.
Навчання учнів з України відбувається на підставі чинного законодавства, регулюється ст. 165 Закону про освіту та постанови Міністерства національної освіти від 23 серпня 2017 року про освіту громадян інших країн та осіб, які є громадянами Польщі, які здобували освіту в школах, що діють в системах освіти інших країн (Dz.U. z 2020r. poz. 1283).
З урахуванням застосованих, вищезазначених правових актів, особи, які не є громадянами Польщі, які підлягають обов’язковому навчанню, отримують освіту та догляд у державних початкових та середніх школах на умовах, що застосовуються до громадян Польщі, до досягнення ними 18 років або закінчення середньої школи. Рішення про прийняття учня до школи приймає директор школи.

Особи, які не знають польської мови або знають на недостатньому рівні для продовження навчання мають право на:  

 • додаткові, безплатні заняття польської мови,
 • допомогу зі сторони особи, яка володіє мовою країни походження учня, яка працює помічником вчителя (її на роботу бере директор школи),
 •  можуть приймати участь в додаткових корекційних заняттях з навчальних предметів.

Підготовчі відділення можуть бути організовані для осіб, які потребують адаптації навчального процесу до їхніх потреб і можливостей навчання, а також адаптації організаційної форми, що забезпечує ефективність навчання. Навчання на підготовчому відділенні здійснюється за навчальними планами в школі, з адаптацією методів і форм до індивідуального розвитку та освітніх потреб і психофізичних здібностей учнів. Уроки проводять вчителі, що спеціалізуються на конкретних предметах, яким може допомагати особа, яка володіє мовою країни походження учня. Учні мають додаткові заняття польської мови. Вивчення польської мови ведеться за навчальним планом, розробленим на основі рамкової програми курсів польської мови для іноземців. У підготовчому класі учні можуть навчитися повсякденному спілкуванню, а також виразів з математики, природи, історії та інших шкільних предметів, мають можливість пізнати польську культуру, місто, взяти участь у тематичних уроках та інтеграційних заходах.

У Любліні вжито заходів щодо відкриття підготовчих відділень, які працюватимуть у:

 1. Початкова школа №34 ім. Корнеля Макушиньского, вул. І. Космовскєй 3 (Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. I. Kosmowskiej 3), tel. +48 81 741 89 06:
 • підготовче відділення для учнів I-III класів,
 • підготовче відділення для учнів IV-VI класів,
 • підготовче відділення для учнів VII-VIII класів;
 1. Економічні школи ім. Августа і Юліуша Веттерув, вул. Бернардинська 14 (Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów, ul. Bernardyńska 14), tel. +48 81 466 40 50, +48 81 532 53 13:
 • підготовче відділення для I i II класів загальноосвітнього ліцею, I-III класів технікуму і професійного училища I ступеня;
 • підготовче відділення для III i IV класів загальноосвітного ліцею і III-V класів технікуму.

Дата початку праці підготовчих відділень залежить від зацікавленості відповідної групи учнів.

Діти і учні, які є громадянами України, можуть скористатися з  психолого-педагогічної допомоги в школах, та психолого-педагогічних консультативних центрах за адресами:

 • Психолого-педагогічний консультативний центр №1 м. Люблін (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Lublinie, ul. Pogodna 54), tel. +48 81 745 85 52,
 • Психолого-педагогічний консультативний центр №2 м. Люблін (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Lublinie, ul. Radości 8), tel. +48 81 442 30 01,
 • Психолого-педагогічний консультативний центр №3 м. Люблін (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Lublinie, ul. Rzeckiego 21), tel. +48 81 525 09 99,
 • Об'єднання психолого-педагогічних консультативних центрів №1 у Любліні (Zespół Poradni nr 1 w Lublinie, ul. Magnoliowa 8), tel. +48 81 747 35 26,
 • Об'єднання психолого-педагогічних консультативних центрів №2 у Любліні (Zespół Poradni nr 2 w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 1), tel. +48 81 532 48 22,
 • Об'єднання психолого-педагогічних консультативних центрів №3 у Любліні (Zespół Poradni nr 3 w Lublinie, ul. Młodej Polski 30), tel. +48 81 741 09 30.

Допомогу всім зацікавленим сім’ям надає Спеціалізований консультативний центр з психопрофілактики та сімейної терапії ім. проф. Влодзімєжа Фіялковського, частина Клінічного комплексу №2.

Місто Люблін також пропонує можливість навчання дітям та молоді (з особливими потребами), які мають документ про необхідність спеціальної освіти в спеціалізованих закладах.

 • Спеціальна початкова школа № Януша Корчака в Любліні, вул. Броновицька 21, вул. Крочмальна 29, тел.: 81 746 14 07 (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, ul. Bronowicka 21, ul. Krochmalna 29, tel. +48 81 746 14 07),
 • Філіальна школа для дітей з аутизмом, у тому числі з синдромом Аспергера в Любліні, вул. Курантова 5, тел.: 81 466 46 15 (Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera w Lublinie, ul. Kurantowa 5, tel. +48 81 466 46 15),
 • Спеціальна школа – освітній центр № 1 м. Люблін, вул. Спулджєлчощі Праци  65, тел.: +48 81 747 66 68 (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie, Al. Spółdzielczości Pracy 65),
 • Спеціальна школа – освітній центр № 2 м. Люблін, вул. Глуська 5, тел.: +48 81 744 47 07 (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie, ul. Głuska 5),
 • Спеціальна школа та освітній центр для дітей та молоді з неповносправністю ім. проф. Софії Сенковської в Любліні, вул. Гіршфельда 6, вул. Вищігова 31, тел.: +48 81 747 14 23 (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, ul. Hirszfelda 6, ul. Wyścigowa 31),
 • Спеціальна школа та освітній центр для глухих та слабочуючих дітей та молоді Івана Павла ІІ у Любліні, тел.: +48 81 744 19 13 (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie),
 • Центр молодіжної соціотерапії в Любліні, вул. Земборжицька 63, тел.: +48 81 533 84 95 (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Lublinie, ul. Zemborzycka 63).

Додаткову інформацію щодо освіти дітей та молоді з України можна отримати в Департаменті освіти міста Любліна за тел. +48 81 466 39 00 (Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin).

Чи помітили ви, невірну або неактуальну інформацію? Повідомте використовуючи форму наведену нижче.