W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wydarzenia Kulturalne-powiadomienia

Wydarzenia Kulturalne-powiadomienia

Przedsięwzięcia i wydarzenia kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin

Czy jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w przedsięwzięciach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin?*
Czy chcesz otrzymywać informacje i zaproszenia na przedsięwzięcia i wydarzenia kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Wydział Kultury Urzedu Miasta Lublin?*

Jaką drogą chcesz otrzymywać informacje i zaproszenia na przedsięwzięcia i wydarzenia kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin?*

Po zaznaczeniu odpowiedzi proszę wypełnić odpowiednie pole poniżej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*

Klauzula informacyjna dla osób, które wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji i zaproszeń na przedsięwzięcia i wydarzenia kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, stron.1), zwane dalej „RODO”, informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin z siedzibą: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez:
  • email: iod@lublin.eu;
  • na adres: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu realizacji komunikacji polegającej na otrzymywaniu informacji i zaproszeń na przedsięwzięcia i wydarzenia kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie.
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3 lub wycofania zgody, a następnie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – wieczyście.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin w szczególności dostawcom usług informatycznych np. (COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice).
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać profilowaniu.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art.17 RODO;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail z adresu, którego zgoda dotyczy na adres kultura@lublin.eu lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Miasta Lublin Wydział Kultury ul. Złota 2, 20-112 Lublin. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli informować Pani/Pana ani zapraszać na przedsięwzięcia i wydarzenia kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin.


* - pola wymagane