W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Kolejny konkurs „Miasto kultury w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029”

Kolejny konkurs „Miasto kultury w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029”
25.03.202410:35

Miasto Lublin zaprasza organizacje pozarządowe do drugiego w tym roku konkursu wieloletniego „Miasto kultury w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029”. Nabór potrwa do 12 kwietnia br., a Miasto przeznaczy na to zadanie łączną kwotę 2,1 mln zł.

– Ideą przewodnią konkursu Miasto kultury jest Re:union, czyli hasło będące osią naszej aplikacji o tytuł ESK 2029. Zaproponowaliśmy organizacjom pozarządowym, by ich projekty zaplanowane na lata 2024-2026 skupiały się na poszukiwaniu obszarów do ponownej integracji, dialogu międzypokoleniowego czy współpracy międzynarodowej. W odpowiedzi dostaliśmy ogromną liczbę wysokiej jakości pomysłów, co skłoniło nas do podjęcia decyzji o rozpisaniu kolejnego konkursu. Zapraszam przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych do składania swoich pomysłów w ruszającym właśnie drugim naborze, na który przeznaczamy ponad 2 mln zł – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

„Miasto kultury w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029” zakłada realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkanek i mieszkańców Lublina, których realizacja wymaga kontynuacji w terminie przekraczającym rok budżetowy. Z uwagi na udział Lublina w finale konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, w naborze preferowane będą przede wszystkim pomysły realizujące założenia konkursowego programu, opartego na idei RE:UNION, rozumianej jako ponowna integracja, scalanie zerwanych więzów, dialog międzypokoleniowy, międzysektorowy i międzykulturowy, odwołujący się do historycznej, prekursorskiej koncepcji unii lubelskiej. Istotnym wyznacznikiem projektów wpisujących się w ESK 2029 jest ich potencjał międzynarodowej współpracy, wymiany, współtworzenia z partnerami z Europy. Projekt powinien zakładać działanie na rzecz zmiany społecznej, jego wpływ na miasto, mieszkanki i mieszkańców. Zgłaszane pomysły mogą definiować problem kulturowy i społeczny oraz sposób jego rozwiązania. Preferowane będą także projekty, które od wielu lat wpisują się w kalendarz kulturalny miasta oraz wprowadzające innowacyjne rozwiązania. Dzięki wsparciu finansowemu w perspektywie trzyletniej ich organizatorzy zyskają stabilność i możliwość długofalowego planowania działań.

Na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki do rozdysponowania przeznaczono w tym konkursie łącznie kwotę 2,1 mln zł. Na rok bieżący jest to kwota 500 tys. zł, a w latach 2025 i 2026 po 800 tys. zł. na każdy rok.

Oferty będą przyjmowane do 12 kwietnia do godz. 15.30. Dokumenty należy obligatoryjnie złożyć za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl i w formie papierowej zgodnej z wersją elektroniczną w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin (ul. Złota 2) lub w Biurach Obsługi Mieszkańców. Można je także wysłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin.

Miasto Lublin zakwalifikowało się do drugiego, finałowego etapu prestiżowego konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2029. Decyzją międzynarodowych ekspertów, lubelska aplikacja została wybrana spośród 12 miast z Polski. Bielsko-Biała, Katowice i Kołobrzeg również znalazły się na tzw. „krótkiej” liście w ścisłym finale konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.