W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konferencja podsumowująca prace Tematycznych Grup Roboczych

Konferencja podsumowująca prace Tematycznych Grup Roboczych
23.03.202109:52

30 marca odbędzie się konferencja podsumowująca prace Tematycznych Grup Roboczych (TGR). Wydarzenie „Strategia Lublin 2030. Mieszkańcy i eksperci o kierunkach rozwoju miasta” odbędzie się w formule online. Tym samym zakończony zostanie kolejny etap prac nad nową strategią rozwoju Miasta Lublin w perspektywie do 2030 r.

– Podsumowujemy jeden z ważniejszych etapów opracowywania Strategii Lublin 2030. W dotychczasowy proces, prowadzony w ramach Tematycznych Grup Roboczych oraz podczas wielu działań partycypacyjnych, zaangażowaliśmy tysiące osób, w tym mieszkańców, reprezentantów środowiska biznesowego, akademickiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników samorządowych i ekspertów w zakresie planowania strategicznego. Wspólnie dokonaliśmy analizy silnych i słabych stron w 12 strategicznych obszarach rozwoju naszego miasta. Stanowiła ona podstawę do wyznaczenia celów, jakie miasto powinno osiągnąć do 2030 r., by Lublin stał się innowacyjną, europejską metropolią, miastem dobrym do życia, studiowania i pracy, z bogatą ofertą kulturalno-turystyczną i powszechnym wykorzystaniem inteligentnych rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa, gospodarki, transportu oraz ekologii – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Podczas konferencji „Strategia Lublin 2030. Mieszkańcy i eksperci o kierunkach rozwoju miasta”, która odbędzie się w formule online zaprezentowane zostaną efekty prac Tematycznych Grup Roboczych. Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców, przedstawicieli samorządów, ekspertów reprezentujących świat nauki i biznesu oraz reprezentantów organizacji pozarządowych i instytucji okołogospodarczych, zainteresowanych różnorodnymi aspektami planowania strategicznego w miastach oraz szczegółowymi wynikami prac Tematycznych Grup Roboczych. Wszystkie zainteresowane osoby będą mogły śledzić przebieg wydarzenia w Internecie.

Główną rolą Tematycznych Grup Roboczych było przełożenie różnorodnych wizji przyszłości Lublina, sformułowanych przez mieszkańców w ramach licznych działań partycypacyjnych, na rekomendacje dotyczące kierunków rozwoju miasta do 2030 r. Prace Tematycznych Grup Roboczych trwały od grudnia 2020 r. Polem ich działania było 12 obszarów strategicznych: akademickość, dobre sąsiedztwo, edukacja, inteligenta i zrównoważona gospodarka, kultura i przemysły kreatywne, metropolia, miasto społecznie wrażliwe, miasto zielone, partycypacja i współrządzenie, sport, turystyka, urbanistyka i mobilność miejska. TGR pracowały metodami warsztatowymi, bazując na wynikach przeprowadzonych badań i wcześniejszych działań partycypacyjnych. W ich skład weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu, uczelni, samorządu oraz mieszkańcy – łącznie 120 osób pracowało nad rekomendacjami dotyczącymi przyszłości Lublina. Rekomendacje te zostały zebrane w Raporcie końcowym, który opublikowany zostanie 30 marca, w trakcie konferencji. Określone w nim kierunki rozwoju Lublina stanowić będą założenia do projektu Strategii Lublin 2030. Ustalenia zawarte w Raporcie, podlegać będą konsultacjom społecznym, które rozpoczną się w kwietniu 2021 r.

Agenda wydarzenia dostępna jest na stronie: www.2030.lublin.eu\konferencja. Link do wydarzenia, który umożliwi śledzenie wydarzenia wszystkim zainteresowanym, zostanie opublikowany na profilu Facebook: Lublin 2030.