W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miasto i UMCS na rzecz rozwoju danych przestrzennych Lublina

Miasto i UMCS na rzecz rozwoju danych przestrzennych Lublina
03.02.202211:37

Miasto Lublin zacieśnia współpracę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie rozwoju miejskich danych przestrzennych w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Lublina (SIPL). Dzisiaj (3 lutego) Prezydent Krzysztof Żuk oraz dr hab. Michał Łuszczuk, Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS podpisali porozumienie o współpracy w realizacji projektów naukowych, badawczych, rozwojowych i edukacyjnych.

– Współpraca uczelni wyższych z Miastem i jego mieszkańcami stanowi dzisiaj jedną z podstaw rozwoju miast akademickich, jakim jest Lublin, a także misję współczesnych uniwersytetów. Jest to jeden z bardzo ważnych elementów realizacji zapisów nowo opracowanej Strategii Rozwoju Lublina 2030. W Lublinie kontynuujemy proces budowania relacji na linii miasto - uczelnie - biznes - mieszkańcy. Miasto Lublin, posiadając tak duży potencjał zarówno jeśli chodzi o zasoby, jak i aktualne -możliwości techniczne w udostępnieniu wszelkich danych przestrzennych, chce rozwijać ten obszar przy współpracy ze środowiskiem naukowym. Mieszkańcy powszechnie korzystają z naszych portali mapowych, a możliwość prezentacji efektów pracy na geoportalach miejskich na pewno będzie służyć popularyzacji tematyki i znacząco zwiększy możliwość dotarcia do interesujących danych dla mieszkańców – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Porozumienie o współpracy obejmować będzie realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych oraz edukacyjnych, w szczególności w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Lublina. Dane przestrzenne zgromadzone w Systemie Informacji Przestrzennej Lublina będą udostępniane i jednocześnie zasilane danymi wytworzonymi w ramach prac Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Dodatkowo, studenci pod kierunkiem pracowników naukowych UMCS będą realizować tematy badawcze, zaś Miasto udzielać wsparcia  w tym zakresie. Zawarte porozumienie mówi także o wspólnych działaniach o charakterze wspierającym i promocyjnym.

– Porozumienie to nie tylko potwierdzenie wieloletniej udanej współpracy pomiędzy Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS a Miastem, ale to także wyraz wspólnego podejścia do wychodzenia naprzeciw potrzebom mieszkańców. Dla Instytutu z kolei szczególnie cenne jest przełożenie kompetencji badawczych naszych pracowników na skuteczne wsparcie administracji Lublina w oferowaniu nowoczesnych usług na rzecz obywateli, w szczególności w zakresie rozwijania i uatrakcyjniania Systemu Informacji Przestrzennej Lublina. Podpisane porozumienie stwarza także znakomitą okazję do podnoszenia umiejętności oraz zdobywania doświadczenia przez naszych studentów. Mam nadzieję, że efektami tego będą fascynujące projekty badawcze realizowane w formie prac dyplomowych. Wierzę, że ich wyniki będą nie tylko ciekawe dla ich autorów, naszych studentów, ale także dla Lublina i jego mieszkańców. Dobrze pamiętamy, iż misją naszej uczelni, w tym także naszego Instytutu, jest przyczynianie się do rozwoju naszego miasta. Liczę, że kolejne inicjatywy tego rodzaju pojawią się już wkrótce i dziękuję Miastu za zaufanie i chęć współpracy – mówi dr hab. Michał Łuszczuk, prof. UMCS, Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

– W ramach porozumienia planujemy przede wszystkim udostępnienie naszej infrastruktury w celu utworzenia repozytorium danych przestrzennych. Mamy bogate zasoby wszelkiego rodzaju archiwalnych map, które studenci w ramach zajęć akademickich oraz koła naukowego GeoIT będą skanować, poddawać analizie i obróbce. Efekt ich pracy będzie następnie przechowywany w miejskim repozytorium danych przestrzennych oraz udostępniany na portalach miejskich – mówi Albert Wójcik, Dyrektor Wydziału Geodezji w Urzędzie Miasta Lublin.

Już teraz widoczne są pierwsze efekty współpracy Miasta ze środowiskiem naukowym UMSC na jednym z nowych geoportali miejskich. W ramach portalu Porównywarka, czyli jednego z czterech modułów funkcjonujących w ramach Systemu Informacji Przestrzennej Lublina SIPL są już dostępne dwie warstwy opracowane przez dr. Jakuba Kunę, pracownika Katedry Geomatyki i Kartografii. Jest to mapa ewidencyjna Lublina z 1928 roku oraz zdjęcia lotnicze z 1944 przetworzone do ortofotomapy. W planach jest m.in. opracowanie kolejnych warstw, w tym zdjęć lotniczych z lat 50. 70. i 80. oraz map z archiwum Wydziału Geodezji. Studenci będą pracować na danych będących w zainteresowaniu Miasta, zaś Urząd umożliwi studentom praktyki i staże w wydziałach Geodezji oraz Informatyki i Telekomunikacji, żeby na studiach mogli poznawać narzędzia, metody i specyfikę pracy Urzędu w zakresie danych przestrzennych. Portal Porównywarka to rozwiązanie pozwalające porównywać mapy z różnych okresów i porównywać, w jaki sposób na przestrzeni lat zmieniało się miasto. Obecnie daje możliwość porównywania ortofotomapy z lat 1944, 1973, 1997, 2003, 2005, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

W Systemie Informacji Przestrzennej Lublina gromadzone są dane geodezyjne, geograficzne, planistyczne i wszystkie inne, które mają swoje odniesienie w przestrzeni miasta. System składa się obecnie z czterech modułów. Oprócz wspomnianej powyżej Porównywarki zawiera: Mapy 2D, E-usługi i Mapy 3D. W module Mapy 2D możemy zobaczyć kilka zdefiniowanych tematycznie widoków: plan miasta, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium, mapę własności gruntów, mapę zasadniczą, mapę przyrodniczą, mapę historyczną. Można też stworzyć własną kompozycję. Moduł E-usługi służy do obsługi interesantów Urzędu Miasta Lublin oraz do różnych grup odbiorców tj. geodetów uprawnionych, rzeczoznawców majątkowych, komorników sądowych, notariuszy. Przy jego pomocy mieszkańcy mogą zamówić oraz opłacić płatnością elektroniczną wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapy zasadnicze i ewidencyjne (Portal interesanta) a także wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Kafel Wypis/wyrys z mpzp). Pozostałe portale (geodety, rzeczoznawcy, komornika, projektanta, branżysty, narada koordynacyjna) skierowane są bezpośrednio do uprawnionych grup zawodowych. Moduł Mapy 3D to z kolei interaktywny model 3D Lublina opracowany na podstawie lotniczego skaningu laserowego (LIDAR). Umożliwia korzystanie z produktów powstałych z przetworzenia chmury punktów, czyli modelu miasta Mesh 3D oraz modeli budynków w standardzie LOD.