W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miasto Lublin pomaga obywatelom Ukrainy

Miasto Lublin pomaga obywatelom Ukrainy
22.05.202208:00

Wobec dramatycznych wydarzeń w ostatnim czasie w Ukrainie, Miasto Lublin pozostaje solidarne ze swoim sąsiadem i oferuje wsparcie.

Pakiet działań solidarnościowych i pomocowych na rzecz osób uciekających przed wojną:

Działające infolinie i numery wsparcia

 • +48 533 39 15 69 - specjalnie utworzony numer telefonu dla osób przybywających z Ukrainy, pod którym wolontariusze udzielają informacji w zakresie spraw socjalno-bytowych, wsparcia psychologiczno-medycznego oraz pomocy prawnej dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Numer alarmowy jest tylko dla osób z Ukrainy, które przekroczyły granicę i potrzebują pomocy.
  Specjalny numer telefonu jest wyświetlany również na ekranach informacyjnych miejskiego Systemu Zarządzania Ruchem. To przydatna informacja, dla osób uciekających z Ukrainy, które docierają do Lublina samochodem.
 • 81 466 1000 - Contact Center Urzędu Miasta Lublin - numer, pod którym prowadzony jest nabór wolontariuszy do obsługi miejskich punktów noclegowych dla obywateli Ukrainy, a także przyjmowane są zgłoszenia od mieszkańców dotyczące możliwości udostępnienia pokoju, mieszkania czy domu na czasowy pobyt dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie;
 • 882 431 094 - numer, pod którym osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na rzeczy niezbędne ukraińskim rodzinom;
 • 666 688 439 - numer, pod którym można zgłaszać zapotrzebowanie na karmę, wodę i wyposażenie dla zwierząt, które towarzyszą osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie;
 • 81 466 25 08 - informacja dla pracodawców, którzy chcą zgłosić możliwość zatrudnienia obywateli Ukrainy;
 • 665 500 410 - numer kontaktowy do Straży Miejskiej;
 • 81 532 08 27 - Polski Czerwony Krzyż;
 • 781 084 233 - Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Punkty wydawania paczek żywnościowych i suchego prowiantu

Działają dwa punkty wydawania paczek żywnościowych i suchego prowiantu osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Pierwszy punkt znajduje się na terenie miasteczka ruchu drogowego przy Al. Zygmuntowskich 4, drugi zaś znajduje się przy ul. Popiełuszki 35 a. Oba punkty czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. We wskazanych miejscach nie jest prowadzona zbiórka żywności od mieszkańców.

Więcej informacji na temat wydawania paczek żywnościowych można uzyskać pod numerem telefonu: 81 466 69 96.

Interwencyjne punkty noclegowe

W 14 lokalizacjach Lublina działają interwencyjne punkty noclegowe dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Na chwilę obecną może w nich znaleźć miejsce około 1500 osób. Tej nocy (22/23 maja) w punktach noclegowych przygotowanych przez miasto schronienie znalazło 1038 obywateli Ukrainy. W rezerwie są kolejne lokalizacje gotowe do uruchomienia w miarę potrzeb. Koordynacją zapewnienia wyżywienia oraz opieką nad osobami szukającymi tam schronienia zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspólnie z pracownikami Centrum Interwencji Kryzysowej i wolontariuszami. W miejscach działają zespoły pierwszego kontaktu świadczące pomoc psychologiczną i językową.

Trwa nabór wolontariuszy do miejskich punktów noclegowych. Zgłoszenia od mieszkańców chętnych do pomocy przyjmowane są za pośrednictwem miejskiego Contact Center. Chęć pomocy można zgłosić dzwoniąc na numer telefonu 81 466 1000, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.45-15.15. Wolontariusze zostaną przydzieleni do ośrodków noclegowych według bieżących potrzeb, na dyżury czterogodzinne, zgodnie ze wskazanymi preferencjami. Nie jest wymagana znajomość języków obcych.

Straż Miejska w zwiększonej obsadzie, wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego (monitoring), na bieżąco sprawdza sytuację na głównych wjazdach do miasta, ulicach i parkingach, by w razie takiej potrzeby kierować osoby potrzebujące pomocy do miejsca tymczasowego zakwaterowania. Numer kontaktowy do Straży Miejskiej to 665 500 410.

Bezpłatna komunikacja miejska i parkingi w strefie płatnego parkowania

Obywatele Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych szukają schronienia w naszym mieście, mogą podróżować nieodpłatnie komunikacją miejską w Lublinie oraz korzystać z bezpłatnego postoju samochodów osobowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Lublina. Podstawę do bezpłatnych przejazdów oraz zwolnienia z opłat w Strefie Płatnego Parkowania stanowią posiadane dokumenty potwierdzające obywatelstwo ukraińskie.

Edukacja dzieci i uczniów z Ukrainy

Zainteresowane edukacją dzieci i uczniowie z Ukrainy przyjmowane są do lubelskich przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych w pobliżu miejsca zamieszkania, w przypadku szkół ponadpodstawowych, do szkoły umożliwiającej naukę zgodnie z rozpoczętym profilem kształcenia. Szczegóły procedury przyjmowania do placówek oświatowych oraz wsparcia językowego opisane są na stronie lublin.eu/edukacja

Miasto Lublin zwolniło z opłat za lubelskie przedszkola rodziców lub opiekunów dzieci ukraińskich. Całkowite zwolnienie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin obowiązuje do końca roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia.

Zwolnienia z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków burs szkolnych

Wychowankowie burs szkolnych prowadzonych przez Miasto Lublin, będący obywatelami Ukrainy są zwolnieni z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie. Takie udogodnienie obowiązuje od 3 marca do końca roku szkolnego czyli 31 sierpnia br.

Informacje na temat możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy

Miasto Lublin zbiera również informacje na temat możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy w firmach prowadzących działalność gospodarczą w mieście Lublin lub w województwie lubelskim. Pracodawcy mogą zgłaszać oferty pracy poprzez dostępny formularz. W formularzu, oprócz krótkiego opisu firmy, pracodawca może określić profil poszukiwanych pracowników, a także wskazać formy dodatkowego wsparcia, jakie jest w stanie zapewnić pracownikom i/lub ich rodzinom. Wszystkie oferty są tłumaczone na język ukraiński i wraz z danymi kontaktowymi, umieszczane na stronie: www.gospodarczy.lublin.eu/ukraina. Więcej informacji dla chętnych pracodawców udziela Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, e-mail: biznes@lublin.eu, tel. 81 466 25 08.

Na stronie www.praca-lublin-ukraina.pl dostępne jest narzędzie dla obywateli Ukrainy, za pośrednictwem którego mogą zgłosić chęć podjęcia pracy w Lublinie, określając przy tym swoje kompetencje, umiejętności językowe czy posiadane doświadczenie. Zaangażowani do projektu wolontariusze, pełniący funkcję nieodpłatnych rekruterów, w oparciu o wiedzę własną oraz pozyskaną na uruchomionej z początkiem marca stronie www.gospodarczy.lublin.eu/ukraina dopasowują informacje pozyskane od potencjalnych pracowników do ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców i wspomagają kontakt pomiędzy nimi.

Dodatkowo ruszył pilotażowy program zatrudnienia interwencyjnego uchodźców. W ramach programu „Cash for Work”, 30 marca w lubelskich szkołach pracę zaczęli pedagodzy z Ukrainy. Aktualnie zatrudnione są 64 osoby. 29 marca Miasto Lublin oraz Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej podpisały umowę o współpracy, która rozpoczyna realizację projektu. Opieką asystenta z Ukrainy objęto 41 lubelskich szkół, w tym 40 szkół podstawowych i 1 ponadpodstawowa. W zależności od liczby dzieci z Ukrainy uczących się w danej szkole, przydzielono jednego lub dwóch asystentów. Dodatkowo jedna osoba w roli koordynatora wszystkich asystentów pracować będzie w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Praca asystenta z Ukrainy będzie wykonywana przez 6 godzin dziennie (30 tygodniowo) przez 3 miesiące. Do udziału w projekcie ukraińscy nauczyciele zgłosili się przez ankiety dystrybuowane przez Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie i Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin.

Program „Cash for Work” ma na celu wsparcie samorządów i organizacji pozarządowych w rozszerzeniu działań na rzecz uchodźców z Ukrainy. Jest on realizowany przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) we współpracy z Miastem Lublin oraz Lubelskim Społecznym Komitetem Pomocy Ukrainie. Fundacja PCPM wypłaca wynagrodzenie, a samorząd lub inna organizacja partnerska jest odpowiedzialna za ustalanie zadań dla pracownika i nadzór nad jego codzienną pracą.

Numer pesel dla obywateli Ukrainy

Ruszył proces nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Numer PESEL uprawnia do uzyskania pomocy socjalnej oraz wszelkich innych świadczeń, nie jest jednak potrzebny do lekarza czy szkoły lub przedszkola. Na mocy specustawy obywatele Ukrainy, którzy otrzymają numer PESEL, będą mogli zostać nie tylko beneficjentami programu 500 plus. Przysługiwać im będzie także, m.in. prawo do świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego czy dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Zapisy na wizyty i przyjmowanie wniosków ma miejsce w:

 • Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy przy ul. Zemborzyckiej 88,
 • Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy przy ul. Lwowskiej 11,
 • Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Wieniawskiej 14,
 • Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Filaretów 44.

W Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy przy ul. Zemborzyckiej 88 obok stanowisk do nadania numeru PESEL znajdują się również stanowiska Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Miejskiego Urzędu Pracy, zaś w Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy przy ul. Lwowskiej 11 stanowiska Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Zapisy i przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach 7.45-15.15, od poniedziałku do piątku.

W celu umówienia wizyty nie ma konieczności obecności całej rodziny, wystarczy jeden jej członek, który zapisze daną grupę osób. Może być to również osoba, która przyjęła obywateli Ukrainy pod swój dach. Zapisy są prowadzone na konkretny dzień i godzinę. Poza terminem wskazywana jest również lokalizacja, w której dopełnione zostaną formalności związane z nadaniem numeru PESEL.

O nadanie numeru PESEL mogą się ubiegać wszyscy obywatele Ukrainy, którzy dotarli do Polski po 24 lutego. Numer PESEL zostanie nadany po ustaleniu tożsamości ubiegającej się o to osoby, w oparciu o dostępne dokumenty, takie jak paszport, dowód osobisty, Karta Polaka czy prawo jazdy. W przypadku dzieci dopuszcza się także akt urodzenia. W wyjątkowych przypadkach jest również możliwość nadania numeru PESEL na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. Procedura nadania numeru PESEL jest podobna jak w przypadku dowodu osobistego. Potrzebna jest fotografia i pobranie odcisków palców. Obecność dzieci do 12 roku życia nie jest obowiązkowa, jeżeli rodzice posiadają niezbędne dokumenty i zdjęcie dziecka.

Dokumenty, które są podstawą do nadania obywatelom z Ukrainy numeru PESEL to m.in.

 • wniosek w wersji papierowej złożony osobiście, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę albo przez pracownika organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę,
 • dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu granicy Ukraina-Polska,
 • fotografia spełniająca parametry fotografii jak do uzyskania dowodów osobistych dla obywatela naszego kraju (w punkcie przy ul. Zemborzyckiej 88 jest możliwość wykonania jej na miejscu),
 • adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego - do nadania profilu zaufanego i e-tożsamości.

Zapraszamy do obejrzenia przygotowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Centralny Ośrodek Informatyki filmu instruktażowego dotyczącego procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywatela Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski:

Pełnomocnik ds. pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed działaniami wojennymi

Prezydent Krzysztof Żuk powołał Pełnomocnika ds. pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed działaniami wojennymi. Został nim Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin. Do jego zadań należy w szczególności: koordynowanie we współpracy z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego działań w zakresie przygotowania, wyposażenia i funkcjonowania miejsc zakwaterowania tworzonych przez Miasto; przygotowanie i wdrażanie procesów związanych z obsługą administracyjną uchodźców oraz koordynowanie we współpracy z właściwymi wydziałami i jednostkami Urzędu Miasta Lublin pomocy charytatywnej od podmiotów zewnętrznych.

Międzynarodowa pomoc dla Ukrainy

Prezydent Miasta Lublin wystosował apel do miast partnerskich i zaprzyjaźnionych Lublina o udzielenie wszelkiej możliwej pomocy szczególnie tym, którzy znajdują się nadal w Ukrainie. W efekcie do naszego miasta trafiają z całej Europy transporty z najpotrzebniejszymi produktami, zarówno od miast, które odpowiedziały w ten sposób na apel Prezydenta, jak i od międzynarodowych organizacji pozarządowych i agend rządowych.

W ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy do Lublina trafiły transporty z najbardziej potrzebnymi produktami, m.in z: Francji, Niemiec, Szwajcarii, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Pomoc ta jest przekazywana do Ukrainy. Z Lublina do miast ukraińskich wyjechało już 66 transportów.

Ponadto Stowarzyszenie Förderverein Münster-Lublin zebrało kwotę 60 tys. euro, którą przekazało lubelskim organizacjom pozarządowym działającym w ramach Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie w naszym mieście.

Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie

Przy Centrum Kultury w Lublinie działa Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie, który na bieżąco udziela pomocy i informacji obywatelom Ukrainy i koordynuje pracę organizacji pomocowych oraz wolontariuszy. Praca Komitetu zorganizowana jest w kilkunastu sekcjach odpowiadających na potrzeby uchodźców. Prowadzi on całodobową infolinię dla osób przybywających z Ukrainy, zapewnia m.in. pomoc prawną oraz wsparcie psychologów. Ponadto wolontariusze udzielają pomocy jako tłumacze w pomieszczeniach recepcyjnych i mieszkalnych, a także przy załatwianiu spraw urzędowych. Członkowie Komitetu pomagają również w przekazywaniu pomocy humanitarnej z Polski i Europy Zachodniej do Ukrainy. Komitet zajmuje się także koordynacją działań w zakresie przydzielania miejsc zakwaterowania w domach prywatnych. Prowadzi on bazę dostępnych noclegów u osób prywatnych. Komitet przygotował formularz on-line, za pomocą którego mieszkańcy mogą zgłosić chęć udzielenia noclegu osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie.

Organizatorami Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie są Stowarzyszenie Homo Faber,  Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza oraz Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa. W Komitecie działają wolontariusze oraz kilkudziesięciu pracowników Urzędu Miasta Lublin i miejskich instytucji kultury. Osoby i organizacje chcące włączyć się w pomoc mogą znaleźć przydatne informacje na stronie Stowarzyszenia Homo Faber.

Miasto także wspiera działania związane z organizowaniem noclegu uchodźcom z Ukrainy w domach prywatnych. Za pośrednictwem Contact Center - 81 466 1000 można zgłosić pokój, mieszkanie, dom na czasowy pobyt dla obywateli Ukrainy. Dane zostaną wykorzystane w celach kontaktowych w ramach działań podejmowanych przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza. Zgłoszeń przez Contact Center można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.15.

Włączanie poprzez kulturę obywateli Ukrainy w życie miasta

Miasto podejmuje również działania na rzecze włączania poprzez kulturę obywateli i obywatelek Ukrainy w życie miasta. Jednym z nich jest .

W celu koordynacji działań w zakresie włączania poprzez kulturę obywateli i obywatelek Ukrainy w życie miasta, Prezydent Krzysztof Żuk powoła Pełnomocnika ds. włączania poprzez kulturę, którym zostanie Dariusz Jachimowicz, menedżer kultury, lider programów społecznych, tutor liderek i liderów lokalnych (Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności), mentor innowatorek i innowatorów społecznych (Włącznik Innowacji Społecznych, Małe Wielkie Zmiany). Przez ponad 30 lat drogi zawodowej pracował w kilkunastu miastach (m.in. Lublin, Warszawa, Kraków, Poznań, Sejny) i kilku krajach, koordynował duże międzynarodowe programy kulturalne, doradzał ministrom i premierom (m.in. prof. Michałowi Kuleszy w przeprowadzeniu reformy ustrojowej w zakresie powiatów i regionów), współpracował z samorządami, był autorem założeń polityki kulturalnej państwa (na zlecenie ministra Andrzeja Celińskiego).

Działania edukacyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży

Miejskie instytucje kultury oferują także zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży. Analizując bieżącą sytuację, instytucje kultury miasta Lublin dostosowują swoje działania do potrzeb uchodźców z Ukrainy. Między innymi uruchomiono świetlice dla dzieci i młodzieży uchodźczej pochodzącej z Ukrainy, czy przyjazną, sensoryczną salę dla dzieci z przestrzenią dla rodziców. Pomoc dla uchodźców z Ukrainy oferują także filie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Szczegółowe informacje nt. działań kulturalno-edukacyjnych.

Bezpłatna odzież dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie

W Galerii Olimp (al. Spółdzielczości Pracy 36B) przy Multikinie działają „Wolne ciuchy” - specjalny sklep z bezpłatną odzieżą dla uchodźców z Ukrainy. Ze sklepu mogą korzystać obywatele Ukrainy, którzy dotarli do polski po 24 lutego br. Warunkiem otrzymania wsparcia jest okazanie dokumentu potwierdzającego ukraińskie obywatelstwo.

Mieszkańcy Lublina mogą wspomóc działalność sklepu „Wolne ciuchy” i przekazać dary dla obywateli ukraińskich. Przyjmowane są: ubrania i buty w każdym rozmiarze, również dla dzieci, nowa, oryginalnie zapakowana bielizna, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i papiernice dla dzieci i młodzieży. Należy przynosić rzeczy czyste, uprasowane i niezniszczone. Sklep nie przyjmuje ubrań zimowych.

„Wolne ciuchy” poszukują także wolontariuszy do pomocy przy obsłudze ukraińskich uchodźców. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się w siedzibie sklepu.

Sklep „Wolne ciuchy” znajduje się w Galerii Olimp (al. Spółdzielczości Pracy 36B) przy Multikinie i jest czynny od wtorku do soboty w godzinach 12.00-18.00.

Zbiórka darów

Osoby, które przyjęły pod swój dach osoby z Ukrainy również mogą liczyć na wsparcie. Pod numerem telefonu 882 431 094 można zgłaszać zapotrzebowanie na rzeczy niezbędne ukraińskim rodzinom. Można także dzwonić na numer Caritas Archidiecezji Lubelskiej 781 084 233.

Przyjmowanie darów koordynuje Polski Czerwony Krzyż. Numer kontaktowy do PCK: 81 532 08 27. Aktualne informacje o zbiórce potrzebnych rzeczy dostępne są na stronie organizacji.

Pomoc medyczna

Obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej, pomoc ta udzielana jest identycznie, jak w przypadku polskich pacjentów.

Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Szczegółowe informacje w tym zakresie, dostępne są na stronie internetowej NFZ/Oddział Lublin

Wprowadzona została również możliwość szczepienia przeciwko Covid-19 dla cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień. Informacje o tym NFZ opublikował w języku ukraińskim na stronie Вакцинація проти Covid-19 іноземців – громадян України.

Poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (w nocy, w weekendy i święta) uruchomiona została również Teleplatforma Pierwszego Kontaktu, działająca w języku ukraińskim: Телеплатформа першого контакту

Obywatele Ukrainy mogą także skorzystać z bezpłatnej pomocy stomatologicznej. Już blisko 300 gabinetów stomatologicznych z różnych części Polski przyłączyło się do tej inicjatywy, a liczba gabinetów rośnie z każdą godziną. Wyszukiwarka gabinetów oferujących pomoc dostępna jest na stronie www.dentysciukrainie.pl. Strona zawiera tłumaczenie na język ukraiński.

Pomoc dla zwierząt, które towarzyszą osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie

Miasto Lublin we współpracy z lubelskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Fundacją 8kolor, Sekcją Lublin Stowarzyszenia Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt, Stowarzyszeniem Leśne Przytulisko, Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt oraz sklepami zoologicznymi prowadzi zbiórkę na rzecz zwierząt, które towarzyszą osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie.

Najbardziej potrzebne na ten moment artykuły to pokarm, woda i akcesoria. Ze względu na to, że zwierzęta często przewożone są na rękach lub w warunkach, które grożą ucieczką pupila, w trybie pilnym zbierane są transportery do przewożenia zwierząt, szczególnie tych małych. Opakowania karmy dla psów, kotów, ptaków ozdobnych oraz gryzoni nie powinny być duże, tak by łatwo było je przewieźć. Z kolei woda niegazowana powinna mieć pojemność 250 lub 500 ml. Przydatne są również pojemniki na karmę i wodę o pojemności 1 l, najlepiej metalowe.

Punkty zbiórki, w których można przekazywać dary, wyznaczono w pięciu lokalizacjach na terenie miasta:

 • Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie, ul. Metalurgiczna 5, w godzinach 10.00-19.00;
 • Sklep zoologiczny Leopardus, Galeria Felicity, al. Wincentego Witosa 32 , w godzinach 9.00-21.00;
 • Sklep zoologiczny Zoocentrum, ul. Droga Męczenników Majdanka 74L, w godzinach 9.00-17.00;
 • Sklep zoologiczny Leopardus, Galeria Vivo, al. Unii Lubelskiej 2, w godzinach  9.00-21.00;
 • Sklep zoologiczny Taurus, ul. Zbożowa 69, w godzinach 11.00-18.00.

Obywatele Ukrainy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na karmę, wodę i wyposażenie dla swoich pupili pod numerem telefonu: 666 688 439 – Fundacja 8kolor.

Ponadto ukraińscy obywatele powinni pamiętać, że zgodnie z przepisami Unii Europejskiej towarzyszące im zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki muszą posiadać:

 • prawidłowe oznakowanie (chip);
 • ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie;
 • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
 • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

Podróżny, którego zwierzę nie jest oznakowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie może bezpośrednio po przekroczeniu granicy dokonać ,,zaczipowania”, a następnie zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie w punktach recepcyjnych. Jeżeli właściciele nie dokonali tego po przekroczeniu granicy, mogą to zrobić w wybranych zakładach leczniczych dla zwierząt na terenie Lublina

 • „Canisvet” Lecznica Weterynaryjna, ul. Hutnicza 10A
 • „Lubelskie Centrum Małych Zwierząt”, ul. Stefczyka 11
 • „Echo Vet” Rafał Ostaszewicz, ul. Kiepury 5, Lublin
 • Przychodnia Weterynaryjna Waldemar Kotowicz, ul. Tymiankowa 7
 • Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych Zwierząt prof. Łukasz Jarosz, ul. Głęboka 30
 • Specjalistyczna Przychodnia dla Zwierząt „POLIWET” ul. Tumidajskiego 2
 • Specjalistyczna Przychodnia dla Zwierząt „POLIWET”, ul. Metalurgiczna 5.

Powyższa lista będzie aktualizowana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i dostępna na stronie: www.lilw.pl

Nieodpłatna pomoc prawna

W związku z rosnącym napływem na terytorium Polski uchodźców wojennych z terenów broniącej się przed inwazją rosyjską Ukrainy do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje miejski system nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujący na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wizytę w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić:

 • za pośrednictwem strony internetowej – rezerwacja wizyt pod adresem: np.ms.gov.pl,
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 1210 (rejestracja telefoniczna w godzinach 7:30-15:30).

Więcej informacji odnośnie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dodatkowo nieodpłatną pomoc prawną osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie, jak również ich bliskim pozostającym w kraju zapewniają Radcowie prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Obywatele Ukrainy mogą wysyłać zapytania prawne dotyczące przekroczenia granicy lub legalizacji pobytu, czy też prośby o kontakt prawnika na utworzony specjalnie do tego celu adres e-mail: . Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie udziela również porad i pomocy osobom, które chcą przeznaczyć lokal na potrzeby mieszkaniowe uchodźców lub dać zatrudnienie obywatelom Ukrainy. Uruchomiono także całodobowy numer telefonu +48 518 777 025, pod który można wysłać wiadomość SMS z prośbą o kontakt prawnika. Obsługa prawna może być zapewniona w języku polskim, ukraińskim, angielskim i francuskim.

Pomoc udzielona obywatelom Ukrainy:

 • ponad 95 tys. udzielonych noclegów w interwencyjnych punktach noclegowych,
 • 14 interwencyjnych punktów noclegowych z ok. 1,5 tys. miejsc,
 • ok. 1 400 posiłków wydawanych dziennie w obiektach noclegowych prowadzonych lub organizowanych przez Miasto,
 • blisko 150 tys. wydanych posiłków w obiektach noclegowych prowadzonych lub organizowanych przez Miasto
 • około 2 tys. wolontariuszy zaangażowanych w pomoc (w tym 462 tłumaczy)
 • 23 stanowiska do nadawania numeru PESEL,
 • 8 311 nadanych numerów PESEL,
 • blisko 70 tirów z pomocą humanitarną, które trafiły do Lublina,
 • 66 transportów z pomocą humanitarną przekazanych do Ukrainy,
 • 299 ofert pracy dla obywateli Ukrainy,
 • 1298 zgłoszone miejsca pracy dla obywateli Ukrainy,
 • 1121 zarejestrowanych pracowników z Ukrainy,
 • 38 miejsc przygotowanych w lubelskich żłobkach,
 • 417 przyjętych dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • 1443 uczniów zapisanych do szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • 283 uczniów przyjętych do jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty,
 • 37 877 wydanych paczek z trwałą żywnością,
 • zwolnienie z opłat za lubelskie przedszkola,
 • nieodpłatna komunikacja miejska,
 • zerowa stawka opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania,
 • pomoc dla zwierząt.

Pliki do pobrania