W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Strefa Płatnego Parkowania po nowemu

Strefa Płatnego Parkowania po nowemu
05.02.202413:01

W wyniku podpisanej umowy pomiędzy Miastem a MPK Lublin, od maja br. prowadzenie całej Strefy Płatnego Parkowania na terenie Lublina przejmie spółka. Do tego czasu obsługę SPP poprowadzą obecni operatorzy.

– Powierzenie prowadzenia SPP w całości MPK Lublin pozwoli na pozostawianie dochodów z tego tytułu w strukturze finansów miasta. Ustalony wspólnie termin rozpoczęcia usług uwzględnia czas potrzebny na techniczne przygotowanie operatora do realizacji zadania. Zależy nam na płynnym przejęciu obsługi całego obszaru Strefy Płatnego Parkowania i zachowaniu ciągłości jej funkcjonowania dla mieszkanek i mieszkańców. Miejska spółka spełnia wszystkie przesłanki zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych, która określa komu może zostać udzielone zamówienie w tzw. trybie „in-house”. Tym samym po zakończonych negocjacjach możliwe było podpisanie umowy – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Rozpoczęcie działalności przez MPK Lublin w roli operatora całej SPP nastąpi 11 maja. Kontrolę uiszczania opłat za parkowanie w SPP będą prowadzić kontrolerzy oraz sukcesywnie nastąpi wdrażanie e-kontroli z wykorzystaniem systemu skanowania tablic rejestracyjnych. Pojazdy wykorzystywane do e-kontroli zeskanują numery rejestracyjne pojazdów zaparkowanych w SPP, a system zweryfikuje, czy za dany pojazd została wniesiona opłata za postój. Za nieopłacony postój pojazdu w SPP wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej będą wysyłane do kierowców pocztą. Podczas kontroli samochodu nastąpi skanowanie tablicy rejestracyjnej, ale powstanie też dokumentacja fotograficzna wraz ze współrzędnymi GPS, dzięki którym dokładnie wiadomo, w jakiej lokalizacji znajdował się weryfikowany samochód. Zaletą tego typu rozwiązania jest podwojona częstotliwość kontroli, monitoring strefy parkowania oraz mniej błędów i reklamacji.

Umowę z MPK zawarto na 96 miesięcy, czyli do 11 maja 2032 r. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalono w wysokości stanowiącej 34% prowizji od wartości przychodów z opłat parkingowych (bilety, aplikacje mobilne oraz abonamenty ogólnodostępne).

– Jesteśmy przygotowani, by podjąć się zarządzania całością Strefy Płatnego Parkowania. Mamy wieloletnie doświadczenie w tym zakresie oraz możliwości w postaci zasobów kadrowych i organizacyjnych – mówi Tomasz Fulara, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie.

MPK Lublin od czerwca 2021 roku zarządza już podstrefą D w SPP, natomiast pierwsze kroki przy obsłudze SPP stawiało najpierw, w latach 2012-2016, w konsorcjum ze spółką City Parking Group, a potem do końca marca 2020 r., jako podwykonawca. Do czasu przejęcia SPP w całości przez miejską spółkę, operatorami pozostają nadal City Parking Group S.A – podstrefa A, B i część C (dawna podstrefa C) oraz MPK Lublin – część podstrefy C (dawna podstrefa D). Z wykonawcami podpisano aneksy przedłużające obowiązujące umowy o trzy miesiące, czyli do 10 maja.

Pierwsze zmiany w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania wejdą w życie od 11 lutego i wynikają z podjętej uchwały na listopadowej sesji Rady Miasta: Dotyczą one:

  • połączenia podstref C i D w podstrefę C (wszystkie abonamenty wydane przed 11 lutego zachowują ważność do czasu upływu terminu na jaki zostały wydane; abonamenty, które zostały wydane na podstrefę D będą obowiązywały w podstrefie C);
  • wprowadzenia zerowej stawki opłat dla krwiodawców na czas oddawania krwi;
  • wprowadzenia jako warunek otrzymania abonamentu typu M dla mieszkańca oraz abonamentu dla pojazdu z napędem hybrydowym (konieczności potwierdzenia umowy cywilnoprawnej notarialnie);
  • wprowadzenia ograniczenia ilości wydawanych abonamentów dla pojazdu z napędem hybrydowym (konieczności potwierdzenia umowy cywilnoprawnej notarialnie; na jeden pojazd dla danej osoby);
  • dodatkowego uprawnienia przy wydawaniu abonamentu typu N dla osoby z niepełnosprawnością (możliwość przedstawienia umowy leasingu, umowy kredytowej zawartej z bankiem; taki zapis ma na celu umożliwienie wydania abonamentu osobie z niepełnosprawnością aktywnej zawodowo).

W Strefie Płatnego Parkowania dostępnych jest ponad 2,7 tys. miejsc postojowych, a uiszczenie opłaty możliwe jest w 175 parkomatach. Wpływy z SPP za 2023 rok wyniosły ponad 13,1 mln zł.