W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

VIII Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej 23-24 września

VIII Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej 23-24 września
20.09.201909:11

W dniach 23-24 września w Lublinie odbędzie się VIII Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej pod hasłem „1569-2019. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”.

Kongres to miejsce spotkań tysiąca praktyków współpracy rozwojowej i transgranicznej oraz platforma dialogu środowisk nauki, kultury, edukacji, władz samorządowych i państwowych, twórców i decydentów z tej części Europy. Obradom Kongresu w kilkunastu liniach programowych towarzyszyć będzie m.in. konferencja biznesowa Lub-Invest, Forum Partnerów, Giełda Grantodawców, a także wiele wydarzeń kulturalnych.

W latach poprzednich Kongres odwiedziło ponad 6 000 osób z ponad 20 krajów.

– Od lat Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej daje możliwość dzielenia się doświadczeniami, przystępowania do nowych inicjatyw, pozyskiwania partnerów do realizacji projektów, jak również poszukiwania źródeł zewnętrznego finansowania. W roku jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej będziemy mieli okazję do szerszej refleksji nad wspólnym dziedzictwem kulturowo-historycznym Europy Wschodniej, a także nad istotną rolą Lublina i Lubelszczyzny w kształtowaniu europejskiej wspólnoty narodów. Pokażemy, jak z dziedzictwa i historycznych doświadczeń czerpać i budować przyszłość obecnej Europy – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Tegoroczna edycja wydarzenia przypada w roku 10-lecia Partnerstwa Wschodniego, 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 20-lecia członkostwa w NATO oraz 30-lecia przemian demokratycznych w regionie Europy Środkowej. W Kongresie udział wezmą m. in.: Ambasador Jan Truszczyński, Posłanka do PE prof. Danuta Hübner, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dr Marek Prawda, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń, Ambasador Polski na Białorusi Artur Michalski, a także przedstawiciele OEDC.

Obrady toczyć się będą w 16 liniach programowych, m. in. przestrzeń inspiracji i dialogu, partnerstwa regionalne, równość, polityka i bezpieczeństwo, demokracja lokalna, dziedzictwo i pojednanie, nauka i edukacja, turystyka, zrównoważony rozwój, mobilność. Dodatkowo powstało kilka nowych linii programowych, a mianowicie linia Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, dedykowana 450-leciu Unii Lubelskiej oraz Europa Środkowa, która będzie ogniskowała się wokół dwóch głównych zagadnień: integracji europejskiej państw Europy Środkowej oraz wyzwań dla bezpieczeństwa obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. Znana już w Lublinie Konferencja biznesowa Lub-Invest, w tym roku będzie częścią Kongresu.

Pierwszego dnia Kongresowi tradycyjnie towarzyszyć będzie Forum Partnerów, które ma na celu zainicjowanie nowych partnerstw i projektów wspierających sieciowanie instytucji oraz organizacji Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego, a także Giełda Grantodawców, która pomoże zwiększyć wiedzę w zakresie możliwości korzystania z dostępnych funduszy zewnętrznych.

Podczas Kongresu odbędzie się także wiele wydarzeń kulturalnych, m. in. wystawa zbiorowa, pokaz na fontannie multimedialnej, prezentacja wielojęzycznej wystawy „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”, teatr tańca, prezentacja książki „Korespondencja 1950-2000, Jerzego Giedroyc’a, Bohdana Osadczuka”. Udział we wszystkich wydarzeniach ma charakter bezpłatny, wystarczy jedynie się zarejestrować.

Wydarzeniem towarzyszącym będzie także konferencja „Jak rozmawiać ze strzelbą, która chce się zabić. Sztuka w dobie post-prawdy, teorii spiskowych i negacjonizmu” organizowana w dniach 23-24 września w Galerii Labirynt, jako część projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” w ramach programu UE „Kreatywna Europa”. Tematyka konferencji dotyczy czterech zagadnień mających ogromny wpływ na współczesną politykę, debaty publiczne i napięcia społeczne XXI wieku: zmiany klimatyczne, postfaszyzm, mizoginia i gatunkowizm. Jest także związana z pojęciem, opisywanym przez psychologów badających procesy kształtowania się poglądów politycznych jako „backfire effect”. Każdy z zaproponowanych w ramach konferencji paneli dyskusyjnych i warsztatów stanie się próbą zmierzenia się z mechanizmami rozprzestrzenienia się teorii spiskowych, post-prawdy oraz sprzężonymi z nimi procesami wyparcia (denializmu). W roli moderatorów i prowadzących poszczególne dyskusje i warsztaty wystąpią specjaliści związani z aktywizmem politycznym i ekologicznym sprzęgniętym z programami instytucji sztuki współczesnej.

Kongres organizowany jest w ramach działalności Centrum Kompetencji Wschodnioeuropejskich – programu realizowanego przez Miasto Lublin. Zadaniem CKW jest sieciowanie i inicjowanie nowych przedsięwzięć oraz współtworzenie nowej jakości w szeroko rozumianej współpracy rozwojowej.

Do tej pory w ramach Kongresu miały miejsce znaczące wydarzenia dla Lublina o charakterze międzynarodowym, takie jak wręczenie w 2015 roku Honorowej Odznaki Rady Europy Lublinowi, w 2017 roku wręczenie Nagrody Rady Europy dla Miasta Lublin, w 2014 roku podpisano deklarację współpracy terytorialnej pomiędzy Lublinem a 10 miastami z Ukrainy, Białorusi i Gruzji, w 2014 roku podpisana została Deklaracja w sprawie wspólnej realizacji Strategii Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, obwodu Wołyńskiego, Lwowskiego i Brzeskiego na lata 2014-2020, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk i Mer Miasta Łucka Mykoła Romaniuk odnowili porozumienie o współpracy w związku z 20-leciem partnerstwa miast i podpisali deklarację o kontynuowaniu współpracy transgranicznej.

Cały program wydarzenia znajduje się na stronie internetowej: https://www.kongres.lublin.eu

Chęć udziału w Kongresie można zgłosić pisząc na adres e-mail Biura Kongresowego: