W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wiosenne porządki w mieście

Wiosenne porządki w mieście
13.03.202311:49

Służby miejskie rozpoczynają pozimowe sprzątanie Lublina. To coroczna akcja porządkowa prowadzona na ulicach, chodnikach, przystankach oraz w miejscach poza pasami drogowymi. Prace obejmą również tereny zielone, w tym zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów.

– Przed nami tygodnie intensywnych prac porządkowych w mieście. Mamy nadzieję, że warunki pogodowe będą sprzyjać i pozwolą objąć pracami lubelskie ulice, ciągi piesze, a także tereny znajdujące się poza pasem drogowym. Jeśli pogoda pozwoli, sukcesywnie przystąpimy również do napraw ubytków w nawierzchniach jezdni. Wzorem lat ubiegłych planujemy też ponowić akcję „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”. Już teraz zapraszam wszystkich mieszkańców do włączenia się w te działania. Do porządkowania swoich terenów po zimie zachęcam również zarządców prywatnych nieruchomości, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jak również podmioty odpowiedzialne za utrzymanie obszarów nadrzecznych. Z kolei Rady Dzielnic, jako gospodarze poszczególnych części miasta, mogą nie tylko wskazać miejsca wymagające większej uwagi, ale również pomóc w koordynacji działań porządkowych. Zadbajmy wspólnie o Lublin, w myśl zasady „Miasto to też Twój dom”  – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

  • Sprzątanie ulic i chodników oraz terenów poza pasem drogowym

Podobnie jak w latach ubiegłych, prace związane z pozimowym sprzątaniem ulic będą polegały na oczyszczaniu nawierzchni jezdni, dróg rowerowych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, a także opasek przykrawężnikowych oraz innych elementów ulic. Pozimowe sprzątanie rozpocznie się po wystąpieniu dodatnich temperatur nocą, gdyż tak jak w latach ubiegłych prace będą prowadzone w godzinach nocnych, w celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym. Ponadto, w związku z uszkodzeniem nawierzchni części ulic w okresie zimowym i występującymi ubytkami konieczne są również naprawy jezdni. Rozpoczęcie tych prac będzie możliwe po wystąpieniu odpowiednich warunków atmosferycznych oraz po rozmarznięciu gruntu. Cały czas prowadzone są doraźne naprawy nawierzchni polegające na wypełnianiu ubytków masą mineralno-bitumiczną w technologii „na zimno” lub „lanym asfaltem”.

Sprzątaniem objęte zostaną również tereny zlokalizowane poza pasem drogowym. Są one oczyszczane z zalegającego piasku, jak również z zaśmieceń oraz pojawiających się odrostów roślinności. Część terenów objętych stałym utrzymaniem, zlokalizowanych poza pasem drogowym w okresach ustąpienia warunków zimowych jest na bieżąco sprzątana, co minimalizuje zaleganie piasku, w związku z tym może być od razu przekazana do tzw. letniego oczyszczania. Dotyczy to przede wszystkim centrum miasta – Placu Litewskiego, deptaka Krakowskiego Przedmieścia czy Ogrodu Saskiego. Natomiast powierzchnie placów i ciągów komunikacyjnych, które w wyniku objazdów zostaną ocenione jako zapiaszczone, przed włączeniem w letnie harmonogramy, będą objęte oczyszczaniem pozimowym.

Dodatkowo, Miasto utrzymuje w czystości około 700 ha terenów zieleni zlokalizowanych w pasach drogowych, poza pasami drogowymi, w tym 13 parków. Tereny utrzymywane są w ramach bieżących umów. Obecnie trwa wiosenny przegląd trawników, krzewów, rabat pod kątem utrzymania czystości. Tereny są na bieżąco kontrolowane i sprzątane z zanieczyszczeń.

Rozpoczną się także wiosenne porządki infrastruktury przystankowej. Prace będą skupiać się przede wszystkim na uprzątnięciu peronów oraz myciu wiat i słupków przystankowych. W pierwszej kolejności porządkowane będą przystanki w centrum miasta. Sprzątanie odbywa się zgodnie z zasadą – od przystanków usytuowanych w ścisłym centrum Lublina, w kierunkach peryferyjnych. W sumie sprzątanych jest 780 przystanków znajdujących się na terenie miasta. Każdego dnia przy utrzymaniu czystości przystanków, zatrudnionych jest kilkunastu pracowników, którzy pracują w systemie trzyzmianowym. Średnio miesięcznie z przystanków wywożonych jest około 242 m3 śmieci, co w całym 2022 roku dało ponad 2,9 tys. m3 odpadów.

Poza terenami ujętymi w stałym utrzymaniu, monitorowane są również tereny miasta pod kątem powstawania dzikich wysypisk. Od początku roku zlikwidowano ponad 40 takich miejsc zlokalizowanych poza pasami drogowymi, między innymi przy ulicach: Zawilcowej, Zemborzyckiej, Rusałki, Romera, Tysiąclecia, Puławskiej, Bulwarowej, Czechowskiej, Ogródkowej, Uhorczaka, Kościelnej, Młodzieżowej, Turystycznej, Składowej, Azaliowej, Nałęczowskiej,  Żeglarskiej, Krępieckiej, Nadbystrzyckiej, Sokolniki i Głównej, Zesłańców Sybiru, Śnieżyńskiego, Zawilcowa, Dekutowskiego czy Kompozytorów Polskich.

W pozimowe sprzątanie miasta zaangażowani są też funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy prowadzą kontrole w terenie, aby sprawniej podejmować decyzje o sprzątaniu przestrzeni publicznej. W wyniku działań interwencyjnych dzielnicowych Straży Miejskiej doprowadzono do uprzątnięcia ponad 40 działek prywatnych przez ich właścicieli. Ponadto od stycznia do marca funkcjonariusze Straży Miejskiej sprawdzili 147 pieców oraz 214 razy spalanie na zewnątrz. Dodatkowo strażnicy przeprowadzili 64 kontrole wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska. Dodatkowo zgłoszono 58 zastrzeżeń porządkowych do administracji osiedli, z czego 44 zaniedbania usunięto. Funkcjonariusze przeprowadzili też 279 rekontroli miejsc, na których stwierdzono zaniedbania porządkowe i które zostały uprzątnięte.

Zgłoszenie od mieszkańców, dotyczące miejsc wymagających uporządkowania i sprzątnięcia, na bieżąco przyjmuje Straż Miejska za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@986.pl oraz pod numerem telefonu: 81 466 50 20. Ważne, by w zgłoszeniu podać dokładną lokalizację, która wymaga interwencji.

W akcję pozimowego sprzątania miasta zaangażowani są: Zarząd Dróg i Mostów, Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Wydział Ochrony Środowiska, Straż Miejska oraz MPK Lublin.

  • Pielęgnacja zieleni

Przygotowania do sezonu wiosennego rozpoczęto już jesienią zeszłego roku. W pierwszej kolejności zgrabiono liście z głównych ciągów komunikacyjnych i arterii dróg. Część liści pozostała na zimę. Zaplanowano już wiosenne grabianie liści w ponad 70 lokalizacjach, z czego część miejsc już zrealizowano. Ponadto, w przeszło 50 rejonach trwają prace pielęgnacyjne krzewów ozdobnych polegające na ich cięciu.

Kolejnym zadaniem będzie przygotowanie rabat – bylinowych oraz z traw ozdobnych, jak również utrzymanie zieleńców z roślinnością zorganizowaną na nadchodzący sezon. Prace będą polegały na cięciu przekwitłych kwiatostanów, dosypaniu kory, pieleniu oraz ewentualnemu uzupełnieniu roślin.
W marcu nastąpi demontaż mat trzcinowo-foliowych chroniących krzewy zimą przed areozolem solnym, znajdujące się w pasie drogowym ulicach: Kołłątaja, Krakowskie Przedmieście oraz Chopina.
Z kolei zabiegi pielęgnacyjne drzew obejmą między innymi ulice: Droga Męczenników Majdanka, Dobrzańskiego, Kochanowskiego, Żelazną, Słowackiego, Mireckiego, Smorawińskiego, Nałęczowską, Warszawską, Lwowską, Spółdzielczości Pracy, Pliszczyńską, Kalinowszczyzna, Floriańską, Turystyczną, Bronowicką, Piłsudskiego, plac Bychawski.

Dodatkowo planowane są prace porządkowe na skarpach, w okolicach ulic: Tumidajskiego,  Kleeberga,  Jana Pawła II, Przytulnej, Głębokiej, Pagi, Turystycznej i Nadrzecznej oraz zabezpieczenie trawników przed niszczeniem przez samochody na ulicach: Chopina, Skłodowskiej oraz Radziszewskiego. Na przełomie marca i kwietnia zostaną obsadzone bratkami rabaty na Placu Litewskim, placu Krąpca, Ogrodzie Saskim, Parku Bronowickim oraz konstrukcje kwietnikowe zlokalizowane na placu Łokietka. W parkach od marca rozpocznie się pielęgnacja młodych drzew - przekopanie mis, dosypanie brakującej kory, poprawa wiązań i palików, ewentualne cięcia pielęgnacyjne oraz nawożenie. Następnie od kwietnia rozpocznie się pielęgnacja skupin i żywopłotów - odchwaszczanie, nawożenie, cięcia i uzupełnianie kory. Obecnie na bieżąco prowadzone są zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew i cięcia odmładzające krzewów.

  • Akcja „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”

Poprzednia edycja spotkała się z dużym i pozytywnym odzewem społecznym, dlatego tegoroczna akcja, planowana na 21 i 22 kwietnia, także zostanie zrealizowana przy wsparciu mieszkańców poszczególnych dzielnic. Osoby chętne do udziału w akcji będą mogły zgłaszać się bezpośrednio do Rad Dzielnic. W odpowiedniej ankiecie Rada Dzielnicy może zaproponować miejsca objęte sprzątaniem oraz wskazać lokalizacje, w których zostaną pozostawione worki. Miasto po uzyskaniu informacji od Rad Dzielnic na temat liczby chętnych uczestników, wyposaży wolontariuszy w rękawice i worki oraz zorganizuje odbiór zebranych odpadów. W ramach tej inicjatywy posprzątane zostaną przede wszystkim drobne, ale bardzo uciążliwe odpady komunalne, które negatywnie wpływają na estetykę terenów zielonych. O szczegółach tej społecznej akcji sprzątania poinformujemy odrębnym komunikatem.

Przypominamy również, że mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Metalurgicznej 13k określone rodzaje odpadów:

  • zużyte opony – 8 sztuk rocznie od gospodarstwa domowego,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe – ilość limitowana 2 tony (Mg)/rok/gospodarstwo domowe,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe wytworzone w gospodarstwie domowym z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ilość nielimitowana.

W PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie odpady dostarczone przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Lublina, niezależnie od sektora, w jakim jest położona ich nieruchomość. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

Pozostałe odpady selektywnie zbierane takie jak przeterminowane leki, przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i akumulatory przenośne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte igły i strzykawki zbierane są w specjalistyczne pojemniki ustawione w różnych częściach miasta. Wykaz wszystkich punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się na stronie.