W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nowe inicjatywy na rzecz rozwoju akademickości Lublina

Nowe inicjatywy na rzecz rozwoju akademickości Lublina
06.07.202214:27

Akademicki Budżet Partycypacyjny, Interprojekt, Wirtualna Karta Biblioteczna i Staż Za Miedzą to cztery nowe inicjatywy Związku Uczelni Lubelskich, które ogłoszono podczas dzisiejszego (6 lipca) spotkania w Trybunale Koronnym. Wydarzenie było także okazją do wręczenia statuetek Wybitny Student Związku Uczelni Lubelskich 2022.

– Akademickość to strategiczny filar Lublina, nasza marka i znak rozpoznawczy. Obecność szkół wyższych w mieście znacząco wpływa na rozwój we wszystkich obszarach. Od ponad dekady stymulujemy trójstronną współpracę pomiędzy miastem, uczelniami i biznesem, a jej kontynuację zakłada Strategia Lublina na kolejne lata. W wymiarze praktycznym przyniesie to wspólne projekty i programy wspierające rozwój inteligentnych specjalizacji lubelskiej gospodarki oraz umacniające akademicką pozycję Lublina – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W ramach projektu Akademicki Budżet Partycypacyjny ZUL organizacje studenckie, wydziały, instytuty, koła naukowe, ale także pojedynczy studenci i pracownicy będą mogli zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy, które w przyszłości posłużą środowisku akademickiemu naszego miasta. Zgłoszone pomysły zostaną poddane analizie, a następnie głosowaniu na każdej z uczelni. Wybrane projekty realizowane będą 2023 roku. Z kolei konkurs Interprojekt ma na celu budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych funkcjonujących w ramach ZUL, prowadzących prace laboratoryjne, których wyniki stanowić będą podstawę pozyskiwania funduszy zewnętrznych na dalsze prace badawcze. Preferowane będą projekty zespołów, których uczestnicy reprezentują co najmniej trzy uczelnie stanowiące Związek. Wirtualna Karta Biblioteczna ZUL to rozwiązanie, dzięki któremu studenci, doktoranci i pracownicy uczelni będą mogli nieodpłatnie korzystać z zasobów bibliotek głównych uczelni na zasadach wzajemności. Konkurs Staż za miedzą jest przeznaczony dla naukowców, którzy planują odbyć staż w jednej z uczelni wchodzących w skład ZUL, aby rozpocząć lub kontynuować badania naukowe lub prace badawczo-rozwojowe.

Podczas spotkania uhonorowani zostali wybitni studenci, którzy w sposób szczególny wyróżnili się wynikami w nauce, ale także zaangażowaniem w działalność akademicką. Statuetkę Związku Uczelni Lubelskich oraz listy gratulacyjne z rąk Prezydenta Miasta Lublin i władz rektorskich otrzymali: Magdalena Piłat (Politechnika Lubelska), Aleksandra Ren (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Mykhailo Zaslavskyi (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) i Daria Żuraw (Uniwersytet Medyczny w Lublinie). Statuetki przyznano najlepszym studentom i studentkom z poszczególnych uczelni tworzących Związek.

Szczegółowe informacje o ogłoszonych projektach i wydarzeniu można znaleźć na stronie Związku Uczelni Lubelskich: www.4zul.pl.