W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Trwa akcja zimowego utrzymania miasta

Trwa akcja zimowego utrzymania miasta
13.01.202110:23

Trwa akcja zimowego utrzymania miasta. W związku z opadami śniegu działania podjęto 12 stycznia od godziny 23.00. Akcja jest nadal kontynuowana i będzie na bieżąco dostosowywana do warunków pogodowych.

Dotychczas akcja zimowego utrzymania miasta objęła:

  • pługowanie i posypywanie solą głównych ulic, objętych I i II kategorią zimowego utrzymania. Pługowane i posypywane są wydzielone pasy ruchu, zatoki autobusowe dla pojazdów komunikacji miejskiej, zatoki przystankowe oraz skrzyżowania z ulicami o niższych kategoriach. Aktualnie ten etap akcji jest już finalizowany;
  • pługowanie, posypywanie solą, mieszanką soli i piasku oraz piaskiem ulic objętych III kategorią zimowego utrzymania oraz ulic nie zaliczonych do żadnej z kategorii. Prace wykonywane są w ramach odśnieżania interwencyjnego;
  • odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, schodów oraz obiektów inżynierskich objętych stałym utrzymaniem;
  • po zakończeniu powyższych działań nastąpi odśnieżanie chodników nie objętych stałym utrzymaniem w pozostałych częściach miasta. 

Sytuacja na drogach jest stabilna i opanowana. Ruch w godzinach porannego szczytu odbywał się bez większych zakłóceń. Od początku akcji uczestniczyło w niej 28 pługosolarek dużych oraz 12 ciągników i pługosolarek małych. Ponadto pracuje 7 brygad realizujących odśnieżanie ręczne. Koszt akcji od jej rozpoczęcia do 13 stycznia do godzin porannych wyniósł blisko 132 tys. zł.

W sprawach zimowego utrzymania miasta, zgłoszenia przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

  • w zakresie dróg - tel. 81 466 57 89, w godz. 6.00-21.00 (od poniedziałku do piątku), w godz. 7.30-21.00 (sobota, niedziela i dni świąteczne),
  • w zakresie terenów znajdujących się poza pasem drogowym - tel. 81 466 31 32, w godz. 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku),
  • w zakresie miejsc parkingowych - tel. 81 503 21 38, w godz. 8.00-18.30 (od poniedziałku do piątku),
  • w pozostałych dniach i godzinach należy dzwonić pod numer 986 (Straż Miejska).

Zimowym utrzymaniem objęte są zarówno drogi, jak i tereny miejskie zlokalizowane poza pasem drogowym. W przypadku dróg miasto podzielone jest na siedem rejonów. Za każdy obszar odpowiada firma wyłoniona w przetargu, która zobowiązana jest do dysponowania odpowiednim sprzętem i niezbędnymi materiałami, a także do prowadzenia całodobowych dyżurów. To dzięki stałemu monitorowaniu miasta możliwe jest podjęcie szybkiej reakcji. Zapasy materiałów są uzupełniane na bieżąco podczas prowadzonych działań. Odśnieżane są drogi (publiczne, wojewódzkie, powiatowe i gminne) o łącznej długości około 679 km. Ponadto w stałym zimowym utrzymaniu pozostaje powierzchnia ponad 502 tys. m2 chodników, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych, schodów, przejść oraz kładek dla pieszych. Większość terenów odśnieżana jest mechanicznie, przy użyciu specjalistycznego sprzętu z ręcznym wykończeniem. Schody, przejścia dla pieszych oraz kładki odśnieżane są przez brygady ręczne. Z kolei tereny poza pasem drogowym objęte stałym zimowym utrzymaniem zostały podzielone na cztery rejony miasta. Ich łączna powierzchnia wynosi 228 ha. Tereny nie będące w stałym utrzymaniu są monitorowane i odśnieżane w zależności od potrzeb, czyli w tzw. trybie interwencyjnym, na zgłoszenie. Odśnieżanie interwencyjne jest realizowane po wcześniejszym udrożnieniu ulic i terenów objętych stałym utrzymaniem.

W ramach zimowego utrzymania miasta, stałą analizę sytuacji, szczególnie w zakresie transportu, utrzymania dróg, a także warunków atmosferycznych prowadzi Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wykorzystywane są do tego zarówno systemy monitoringu wizyjnego, sieć stacji pogodowych oraz programy analityczne. Miasto ma również podpisaną umowę na świadczenie usługi indywidualnej osłony meteorologicznej obejmującą m.in. codzienne prognozy, ostrzeżenia i analizy meteorologiczne oraz stały całodobowy kontakt z dyżurnym meteorologiem. W celu bieżącej analizy sytuacji wykorzystywany jest również system pozycjonowania i monitoringu stanu pracy całego sprzętu odśnieżającego miasto. Jest to system, który w realnym czasie pokazuje zarówno lokalizację oraz ilość sprzętu zaangażowanego do zimowego utrzymania miasta, co jest niezbędne do skutecznego zarządzania ewentualnymi sytuacjami kryzysowymi.

Akcja zimowego utrzymania miasta prowadzona jest co roku, w okresie od 1 listopada do 31 marca. W ramach Akcji Zima, Miasto zabezpieczyło 2800 ton soli, 680 ton piasku oraz 97 specjalistycznych pojazdów do odśnieżania dróg. Te materiały i maszyny są wykorzystanie w razie pogorszenia warunków pogodowych.