W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ulica Oczki – nowa droga na Dziesiątej

Ulica Oczki – nowa droga na Dziesiątej
27.09.202213:18

Zakończyła się budowa ul. Oczki. To jedno z kilku zadań drogowych realizowanych przez Miasto na osiedlach mieszkaniowych. Prace trwają również na Wapowskiego, Brata Alberta wraz z Kuncewiczowej oraz w dzielnicach Czechów Południowy, Szerokie i Sławin. Tam powstaje nowa droga pomiędzy ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego oraz ulice Bliska i Skowronkowa. Część ulic będzie gotowa już z początkiem listopada, a koszt prac drogowych przekracza 47 mln zł.

– Zgłoszenie przez wykonawcę końca robót, pozwala na rozpoczęcie procedury odbiorów technicznych. Finalizujemy pierwsze zadanie drogowe, a prace na pozostałych ulicach również przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zależy nam, aby mieszkańcy jak najszybciej skorzystali z nowych jezdni, chodników oraz miejsc parkingowych. Budowana infrastruktura poprawi poziom skomunikowania w poszczególnych dzielnicach oraz zwiększy bezpieczeństwo i komfort jej użytkowników – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydent Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Prace na ul. Oczki objęły odcinek o długości 110 m od ul. Kochanowskiego do ul. Kunickiego. Budowę nowej drogi połączono z wykonaniem kanalizacji deszczowej, brakujących przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz usunięciem kolizji z siecią gazową. Poza jezdnią i chodnikami, powstały także miejsca postojowe i zjazdy do posesji. Wykonawca 26 września zgłosił zakończenie prac.

Końca dobiegają również roboty drogowe na ul. Wapowskiego. Do realizacji pozostało nasadzenie zieleni - drzew i krzewów oraz uzupełnienie oznakowania. Nowa ulica, która powstała na odcinku od skrzyżowania z ul. Samsonowicza do skrzyżowania z ul. Domeyki, ma szerokość 6 m i długość około 135 m. Zakres zadania obejmował również budowę 24 miejsc postojowych, obustronnych chodników, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego. Wykonawca zabezpieczył istniejące sieci elektroenergetyczne, teletechniczne i gazowe. Budowa ul. Wapowskiego utworzy ostatni brakujący element połączenia komunikacyjnego starego i nowych osiedli mieszkaniowych w dzielnicy Wrotków.

Roboty budowlane trwają również ul. Brata Alberta wraz z ul. Kuncewiczowej. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie, wodociąg i kanalizacją sanitarną. Dodatkowo usunięto kolizje z siecią gazową oraz sieciami elektroenergetycznymi. Powstaną tam również chodniki i zjazdy do nieruchomości. Gotowe są warstwy konstrukcyjne jezdni oraz krawężniki, a teraz kładziona jest nawierzchnia z kostki betonowej. Docelowo nowo wybudowana ul. Brata Alberta będzie miała długość około 250 m, a nowy odcinek ul. Kuncewiczowej około 65 m. 

Natomiast na odcinku pomiędzy ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego zakończone są wszystkie prace podziemne związane z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczeniem istniejącej sieci sanitarnej i gazowej. Wykonano nasyp pod konstrukcję drogi oraz warstwę podbudowy z piasku stabilizowanego cementem. Powstała dolna część podbudowy z kruszywa i ustawiono krawężniki. Kolejny etap prac to położenie kostki na chodnikach. Drogowcy zbudują drogę między ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego o nawierzchni bitumicznej, szerokości 6 m i długości około 80 m. Ponadto, zakres zadania obejmuje budowę 8 zatok postojowych do parkowania samochodów osobowych oraz obustronnych chodników. Budowa nowej drogi łączącej jedną z głównych ulic dzielnicy Czechów Południowy – ul. Szeligowskiego, z obsługującą duże osiedle bloków wielorodzinnych ul. Milenijną, znacząco poprawi dostępność komunikacyjną tej części miasta. Nowa droga będzie stanowiła przedłużenie ul. Gębali prowadzącej bezpośrednio w rejon głównych lubelskich szpitali i budynków Uniwersytetu Medycznego.

Nowe drogi powstają również w dzielnicach Szerokie oraz Sławin. Tam trwa budowa ulic Bliskiej oraz Skowronkowej. W pierwszej lokalizacji drogowcy wykonują zbrojenie oraz przewiert pod ul. Nałęczowską w celu wykonania kanalizacji deszczowej. Z kolei na ul. Skowronkowej rozpoczęły się prace przy kanalizacji deszczowej na dwóch pierwszych sięgaczach od strony al. Warszawskiej.

W ramach inwestycji powstaną drogi o łącznej długości około 3,5 km. W przypadku ul. Skowronkowej wykonawca zbuduje jednojezdniową ulicę o nawierzchni bitumicznej, szerokości 6 m i długości ponad 2 km wraz z obustronnym chodnikiem. Inwestycja zakłada także budowę dojazdów (sięgaczy) do obsługi istniejącej zabudowy przyległej do ul. Skowronkowej o łącznej długości około 670 m, 7 miejsc postojowych, 92 słupów oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu LED, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz przebudowę sieci gazowej, energetycznej i teletechnicznej kolidujących z projektowanym układem drogowym. Z kolei w dzielnicy Szerokie zakres zadania dotyczy budowy ul. Bliskiej wraz z przebudową ul. Wojciechowskiej w obrębie istniejącego skrzyżowania, z dowiązaniem projektowanego układu drogowego do zakresu ulic Nałęczowskiej i Wojciechowskiej. Zadanie uwzględnia również budowę dojazdów (sięgaczy) do obsługi istniejącej i projektowanej strefy zamieszkania oraz budowę 15 miejsc postojowych. Powstanie również połączenie piesze w postaci schodów z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami, łączące ul. Bliską z ul. Nałęczowską. Wykonawca zbuduje także oświetlenie, kanał technologiczny oraz kanalizację wodociągową i sanitarną.

Wykonawcą wszystkich robót jest konsorcjum firm KPRD Lublin oraz PRD Lubartów. W przypadku ulic osiedlowych koszt inwestycji to ponad 4,9 mln zł, a termin na realizację upływa 4 listopada. Z kolei budowa ulic Skowronkowej i Bliskiej zakończy się w styczniu 2024 r., a wartość całkowita prac to ponad 42,5 mln zł.

Dofinansowanie zadań drogowych w kwocie ponad 34 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.