W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Działania w ramach Inicjatywy "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży[...]" w latach 2022-2023

Finansowanie

Logo Funduszy EOG i Norweskich

Partnerzy

Logo: The European Wergeland Centre

Logo Sempre a frente

Logo Miasto Lublin

Działania w ramach Inicjatywy "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży[...]" w latach 2022-2023

Szkolny Budżet Obywatelski (School Participatory Budget)

SBO

W ramach Inicjatywy Bilateralnej Gmina Lublin przeprowadza dwie edycje programu Szkolnych Budżetów Obywatelskich (SBO) w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024. Program inicjuje proces, w którym o przeznaczeniu części szkolnego budżetu decyduje cała społeczność szkolna. Proces ten pełni funkcje integrujące, edukacyjne i stanowi doświadczenie demokracji w praktyce. Pomaga też kształtować zaangażowanie, aktywność oraz umiejętności współdecydowania i współodpowiedzialności.

Udział w programie ma na celu rozwijanie i promowanie samorządności uczniowskiej, wzrost poczucia wpływu uczniów i uczennic na sprawy szkoły oraz współpracę na rzecz współtworzenia przestrzeni edukacji.
W roku szkolnym 2022/2023, w ramach SBO, zgłoszono ponad 200 projektów w 20 placówkach oświatowych, z których zrealizowano 37. Każda z placówek otrzymała na realizację projektów SBO kwotę 4.000,00 zł, a także wsparcie merytoryczne, organizacyjne i promocyjne. W roku szkolnym 2023/2024 przeprowadzana jest kolejna edycja Szkolnych Budżetów Obywatelskich z udziałem 20 placówek wybranych w konkursie. Łącznie w ramach obu edycji SBO na projekty szkolne zostanie przeznaczona kwota 160 000 zł ze środków Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Więcej informacji o SBO znajduje się na stronie szkolnybudzet.lublin.eu.  


Przestrzeń młodzieżowa (Youth space)

przestrzeń młodzieżowa

W ramach Inicjatywy w 2022 roku przy ul. Peowiaków 11 w Lublinie powstała otwarta przestrzeń młodzieżowa "Hej!". Od początku była ona współtworzona przez grupę młodzieży, która aktywnie uczestniczyła w urządzaniu tego miejsca oraz kształtowaniu programu realizowanych w nim działań. Wszystkie propozycje aktywności zgłaszane są przez młodzież zaangażowaną w życie "Hej!". Dzięki współpracy powstało otwarte i bezpieczne miejsce, gdzie każdy może realizować swoje pomysły, otrzymując wsparcie merytoryczne od koordynatorów oraz niezbędne materiały. W "Hej!" można uczestniczyć w spotkaniach, warsztatach, wykładach, znaleźć spokojne miejsce do nauki lub spotkać się ze znajomymi. Młodzież ma również możliwość udziału w wizytach studyjnych w Oslo, Krakowie i Wrocławiu, gdzie poznaje praktyczne rozwiązania w przestrzeniach młodzieżowych innych miast.

W ramach działalności grupy młodzieżowej powstały "Standardy przestrzeni młodzieżowych", które definiują podstawowe zasady i wytyczne dotyczące prowadzenia takich miejsc. Te standardy stają się bazą dla organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą w zakresie tworzenia kolejnych miejsc młodzieżowych w Lublinie. W 2023 roku w sieci otwartych przestrzeni młodzieżowych będzie działać łącznie 8 miejsc.
Przestrzeń "Hej!" co miesiąc odwiedza średnio 700 osób, które mają możliwość uczestnictwa w ponad 30 różnorodnych wydarzeniach.

Harmonogram działań przestrzeni udostępniany jest na Facebooku i na stronie miasta.


Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży (Youth Information & Development Centre)

CiRM

W ramach Inicjatywy Bilateralnej Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży Fundacji Sempre a Frente wspiera młodzież od 13 roku życia oraz osoby, na co dzień pracujące z młodymi, zapewniając do tej pory dostęp do swojej oferty ponad 1500 osobom z Lublina oraz całego województwa lubelskiego.

Centrum prowadzi warsztaty rozwojowe, konsultacje, udziela informacji dotyczących ścieżki kariery, zaangażowania społecznego i obywatelskiego, dobrostanu, wolontariatu czy możliwości, które zapewnia UE. Za nami już ponad kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń dla setek młodych ludzi oraz dwie edycje Festiwalu Aktywności Młodzieży, w których wzięło udział łącznie prawie 300 młodych ludzi, przedstawicieli grona pedagogicznego i organizacji pozarządowych, którzy sieciowali się, budowali relacje i zdobywali nowe edukacyjne doświadczenia dzięki specjalnie zaprojektowanej grze zespołowej.

Zdobywanie nowych kompetencji przydatnych na rynku pracy oraz wspieranie inicjatywności młodzieży realizowane jest także poprzez program Akademia Lokalnego Animatora, w którym młodzi uczestnicy i uczestniczki stają się liderami i liderkami swoich środowisk realizując swój pierwszy projekt dla społeczności lokalnej. Pierwsza grupa animatorów zorganizowała wydarzenia międzypokoleniowe, a kolejna już wkrótce będzie miała szansę na wprowadzenie swoich kreatywnych pomysłów w życie.


współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa (International cooperation)

Komponent "Współpraca międzynarodowa" w ramach Inicjatywy bilateralnej zgromadził setki młodych ludzi oraz pracowników sektora młodzieżowego gotowych stawić czoła nowym wyzwaniom na arenie lokalnej i międzynarodowej!

Kongres Współpracy Transgranicznej, warsztaty i wizyty studyjne

kwt warsztaty wizyty

W ramach komponentu, około 1000 osób z Polski, Ukrainy i Norwegii uczestniczy w działaniach międzynarodowych, zdobywając wiedzę oraz rozwijając nowe kompetencje. Uczestnicy dzielą się dobrymi praktykami w zakresie pracy z młodzieżą i nawiązują cenne kontakty. Zorganizowano 10 wizyt studyjnych oraz jeden warsztat, skoncentrowanych na tematyce pracy z młodzieżą oraz miejskiej polityki młodzieżowej. Spotkania te miały miejsce zarówno w polskich miastach (Lublin, Warszawa, Kraków), jak i za granicą (Oslo, Gandawa).
W trakcie dwóch edycji Kongresu Współpracy Transgranicznej w latach 2022 i 2023 zorganizowano liczne panele i warsztaty dotyczące tworzenia miast przyjaznych młodzieży, przeciwdziałania dyskryminacji, rynku pracy i wielu innych tematów. Możliwość nawiązywania sieci kontaktów z organizacjami i instytucjami oraz zdobywania praktycznych informacji dotyczących programów grantowych została zapewniona uczestnikom podczas giełd grantodawców i forów partnerów.

Wymiany młodzieżowe (Youth exchanges)

wymiany młodzieżowe

Za niektóre aktywności w komponencie współpracy międzynarodowej odpowiada też Europejskie Centrum Wergelanda, które prowadzi młodzieżowe wymiany międzynarodowe w Oslo i na wyspie Utøya, a także wymiany online. Wymiany te są kierowane do młodzieży z Ukrainy, Polski i Norwegii i mają na celu wspieranie i promowanie tolerancji, dialogu i włączenia.

 


Film promujący inicjatywę

Poniżej można obejrzeć wideo o działaniach podejmowanych w ramach Inicjatywy: