W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rusza VII edycja Budżetu Obywatelskiego w Lublinie

Rusza VII edycja Budżetu Obywatelskiego w Lublinie
08.06.202013:34

Już po raz siódmy, w ramach Budżetu Obywatelskiego, Miasto czeka na nowe pomysły mieszkańców Lublina na 2021 rok. Zmianą w tej edycji BO jest nowy podział środków dla projektów ogólnomiejskich i dzielnicowych, a także zaakcentowanie znaczenia dostępności projektów. Z uwagi na obciążenie finansów Miasta spowodowane epidemią, tegoroczna kwota gwarantowana w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi 12 mln 150 tys. zł.

– Wiele często drobnych spraw doczekało się realizacji dzięki aktywności i determinacji Lublinian. Nie ma lepszego sposobu na poprawę jakości życia naszej najbliższe okolicy niż Budżet Obywatelski, dlatego zachęcam do udziału w jego kolejnej edycji. Niestety ze względu na stan epidemii finanse miasta są znacząco obciążone, dlatego zmuszeni jesteśmy do zmniejszenia środków przeznaczonych w tym roku na Budżet Obywatelski. Wierzę jednak, że jest to sytuacja jednorazowa i przy kolejnym naborze wrócimy do poziomu środków z poprzednich lat – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Nabór projektów potrwa do 6 lipca. Projekty można składać za pośrednictwem portalu internetowego www.obywatelski.lublin.eu (sposób zalecany z uwagi na sytuację epidemiczną) lub tradycyjnie, składając wypełniony formularz w Biurze Obsługi Mieszkańca. Każdy projekt musi zawierać listę poparcia co najmniej 2 osób (w tym autora). W wersji elektronicznej wystarczy dołączyć skan takiego pisma.

Dzielnicowe i ogólnomiejskie

Podobnie jak w roku ubiegłym, swoje pomysły możemy zgłaszać w 2 kategoriach: dzielnicowych i ogólnomiejskich. Podniesione natomiast zostały kwoty poszczególnych projektów.

Dzielnicowe – czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkańcom danej dzielnicy. Ich wartość nie może przekroczyć 350 tys. zł - ta kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy. Projekty dzielnicowe mogą mieć charakter wyłącznie infrastrukturalny w zakresie budowy, przebudowy czy remontu.

Ogólnomiejskie – dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu. Projekty ogólnomiejskie dzielimy na: :

 • nieinwestycyjne – tzw „miękkie” - nie przewidują realizacji inwestycji, ale mogą obejmować np.: organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji społecznej. Maksymalna wartość jednego projektu to 200 tys. zł
 • inwestycyjne, tzw „twarde" – są to projekty o zasięgu wykraczającym poza obszar jednej dzielnicy. Projekt w tej kategorii musi spełnić łącznie poniższe warunki:
  • jest realizowany na obszarze przynajmniej dwóch dzielnic Miasta Lublin,
  • jego maksymalna wartość wynosi 1,5 mln zł,
  • ma charakter wyłącznie inwestycyjny,
  • może obejmować maksymalnie 2 zadania inwestycyjne (zadanie inwestycyjne to najkrócej mówiąc przedsięwzięcie o spójnym zakresie rzeczowym, zarówno pod względem lokalizacji jak i przeznaczenia, mające za zadanie osiągnięcie wspólnego celu).

Co oznacza ogólnodostępność?

Ogólnodostępność, czyli umożliwienie ogółowi mieszkańców korzystania z projektu BO, to:

 • możliwość nieodpłatnego korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach BO. Jeżeli planujemy np. zajęcia sportowe, to muszą one być bezpłatne, a zasady uczestnictwa w nich przejrzyste.
 • dostęp do obiektu - jeżeli chcemy zlokalizować nasz projekt w szkole (z założenia ogrodzonej, zamykanej), do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie zarządcy obiektu (w tym przypadku dyrektora szkoły) o sposobie i zasadach jego planowanego udostępniania ogółowi mieszkańców.
 • dostępność dla osób z niepełnosprawnościami - ustawa zobowiązuje Budżet Obywatelski do uwzględnienia zasad uniwersalnego projektowania. Planując plac zabaw, należy umieścić na nim urządzenia, z których korzystać mogą także dzieci np. z niepełnosprawnością ruchową.

Regulamin i cennik miejski znajdują się na stronie: www.lublin.eu/budzetobywatelski w zakładce VII edycja.

Pomoc przy pisaniu wniosku można uzyskać w Biurze Partycypacji Społecznej:

tel. 81 466 19 00, mail obywatelski@lublin.eu

Facebook Obywatelski Lublin