W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zielone projekty w Budżecie Obywatelskim - spotkania otwarte

Zielone projekty w Budżecie Obywatelskim - spotkania otwarte
19.03.201813:00

Od 15 marca do 15 kwietnia Miasto Lublin uruchomiło nabór wniosków do programu partycypacyjnego - Budżet Obywatelski. Program jest impulsem dla mieszkańców naszego Miasta do inicjowania zmian w przestrzeni, a co za tym idzie brania odpowiedzialności również za jej estetykę.
    
Fundacja Krajobrazy jest realizatorem całorocznego projektu – „Program Estetyka”, finansowanego w ramach Zielonego Budżetu.

„PROGRAM ESTETYKA”  to cykl spotkań dla mieszkańców, Rad Dzielnic i aktywistów miejskich ukierunkowany na edukację związaną z  podnoszeniem świadomości dotyczącej jakości przestrzeni.

Część spotkań poświęcona będzie opracowywaniu projektów  do  Budżetu Obywatelskiego. Myślą przewodnią najbliższych spotkań jest - Zieleń w Budżecie Obywatelskim!

W trakcie trwania naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego, w Fundacji Krajobrazy odbędą się trzy spotkania tematyczne:

 • Spotkanie otwarte dla mieszkańców – 26 marca, godzina 17:00 w Fundacji Krajobrazy przy ul. Cyruliczej 3, w Lublinie.
 • Konsultacje projektowe – 9 marca, godzina 16:00 - 19:00 w Fundacji Krajobrazy przy ul. Cyruliczej 3, w Lublinie.
 • Konsultacje projektowe – 13 marca, godzina 16:00 – 19:00 w Fundacji Krajobrazy przy ul. Cyruliczej 3, w Lublinie.

W ramach spotkania otwartego przekażemy informacje o:

 • Zieleni w przestrzeni Miasta – jako wartości dodane i dlaczego warto pisać projekty związane z terenami zieleni!
 • Inspiracjach i obiektach realizowanych w innych miastach i krajach!
 • Procesach partycypacyjnych i uzyskiwanych dzięki nim przestrzeniom wielofunkcyjnym!
 • Drodze do sukcesu w procesie realizacji „ zielonych” projektów,
 • Formalnych aspektach przygotowania wniosku do BO.

Program Estetyka to projekt realizowany w ramach Zielonego Budżetu 2018! Celem zadania jest opracowanie oraz przeprowadzenie programu szkoleń dla obywateli miasta Lublin, w zakresie wiedzy związanej z problematyką estetyki i jakości terenów zieleni. Cykl szkoleń, spotkań, warsztatów i prelekcji ukierunkowany jest na zmianę świadomości społecznej, edukację związaną z estetyzacją przestrzeni. Całość działań ma mieć wpływ na jakość przestrzeni, a w późniejszym etapie również przejęcie przez społeczeństwo części odpowiedzialności za jej ochronę i standardy jej tworzenia.

Mieszkańcy miast przyzwyczaili się do tego, że w dbałości o przestrzeni publiczną wyręczani są przez instytucje miejskie czy lokalnych aktywistów. Powoduje to „obojętność” społeczną na dewastację i jakość utrzymania wspólnej przestrzeni. Instytucje samorządowe , choćby starały się jak najlepiej, nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z wieloma problemami, dotyczącymi jakości terenów zieleni, dopóki po drugiej stronie nie będą miały świadomego i wyedukowanego partnera, w osobie mieszkańca miasta. „Program Estetyka” ma za zadanie współuczestniczyć w tych procesach i wspomagać edukacyjnie, jednostki samorządowe. Jest on skierowany do mieszkańców, Zarządów Rad Dzielnic, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji miejskich.
W ramach Programu zorganizowane będą:

 • Spotkania dotyczące Budżetu Obywatelskiego
 • Spotkania dla Rad Dzielnic i wszystkich zainteresowanych – maj – lipiec
 • Spotkania dotyczące Zielonego Budżetu – wrzesień - październik

Chcemy aby projekt był powiązany z tworzeniem w Fundacji "Punktem Estetyka", czyli miejscem stałych konsultacji dla mieszkańców, w którym możliwe będzie uzyskanie porad, jak zmienić otaczającą przestrzeń. To bardzo ważny obszar wsparcia, stanowiący jeden z kluczowych elementów programu działania Fundacji Krajobrazy. Tego typu działania mają również na celu próbę koordynacji akcyjnych działań społecznych dot. przestrzeni publicznej, gdzie poprzez brak ogólnego spojrzenia pojawiają się niespójne plany i realizacje w tej samej przestrzeni prowadząc do jej degradacji planistyczno - funkcjonalnej.

FUNDACJA KRAJOBRAZY jest niezależną organizacją, promującą oraz wspierającą rozwój architektury krajobrazu, a także dobre praktyki w zakresie dbania o przestrzeń i tereny zieleni. Wszelkie działania podejmowane przez organizację są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i mają na uwadze przede wszystkim dbałość o krajobraz.
Fundacja jest organizacją ukierunkowaną na zmiany podejścia do zagospodarowania przestrzeni publicznej. Zajmuje się także rozwojem świadomości obywatelskiej w zakresie dbania o wysoką estetykę krajobrazu w skali mikro i makro, poprzez organizację warsztatów i spotkań dla mieszkańców, promując partycypację społeczną i aktywizację obywateli.

Plakat_krajobrazy_program_estetyka.jpg

Facebook Obywatelski Lublin