W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Coraz bliżej do poznania strategii rozwoju lubelskich dzielnic

Coraz bliżej do poznania strategii rozwoju lubelskich dzielnic
31.10.202310:51

Spacer w dzielnicy Bronowice zakończył II etap miejskiego projektu „Plan dla Dzielnic”, podczas którego przedstawiciele Miasta wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami odwiedzali w terenie najważniejsze miejsca dla lokalnych społeczności. Za nami także 19 z 27 warsztatów realizowanych w ramach III części przedsięwzięcia, a w oparciu o wnioski z przeprowadzonych do tej pory spotkań powstają już pierwsze strategie rozwoju lubelskich dzielnic.

– Za nami kolejny etap „Planu dla Dzielnic”. Podczas wspólnych spacerów z mieszkankami i mieszkańcami omówiliśmy najważniejsze wyzwania dla każdej dzielnicy. Powoli zbliżamy się także do końca etapu warsztatowego. Wnioski ze wszystkich przeprowadzonych spotkań posłużą do sporządzenia 27 strategii, które wskażą nam kierunki rozwoju dla poszczególnych części Lublina. Dotychczasowe rozmowy pozwoliły także na zdiagnozowanie wielu tematów, które w prosty i szybki sposób możemy naprawić, odpowiadając na najpilniejsze, lokalne potrzeby. Wykonaliśmy już część postulatów zgłoszonych przez uczestniczki i uczestników dyskusji oraz spacerów, a pozostałe analizujemy pod kątem możliwości wprowadzenia ich do przyszłorocznego budżetu. Do tej pory na zadania te wydaliśmy już blisko 6 milionów złotych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

„Plan dla Dzielnic” to cykl spotkań publicznych, spacerów i warsztatów, które mają wyznaczyć priorytety rozwojowe w poszczególnych częściach Lublina w perspektywie najbliższych lat. Efektem przeprowadzonych z mieszkankami i mieszkańcami rozmów będzie stworzenie strategii rozwoju dla każdej z 27 dzielnic Lublina, czyli „Planów dla Dzielnic”. Pierwszym, zakończonym już etapem projektu były spotkania publiczne służące diagnozowaniu problemów i potrzeb poszczególnych obszarów miasta. Odbyło się 13 otwartych spotkań dla wszystkich 27 lubelskich dzielnic. Dyskusje trwały łącznie około 40 godzin, a uczestniczyło w nich blisko 600 osób. Rozmowy skupiały się najczęściej wokół tematów jakości dróg, organizacji ruchu, miejsc parkingowych, terenów zieleni, planowania przestrzennego, bezpieczeństwa, czy rozwijania działalności kulturalnej w dzielnicach. Kolejny, zakończony właśnie etap to spacery dzielnicowe, podczas których „w terenie” omawiane były tematy poruszane podczas spotkań publicznych. Odbyło się 27 spacerów we wszystkich 27 dzielnicach Lublina, w których uczestniczyło ponad 1400 mieszkańców. W ciągu 65 godzin, na trasie liczącej około 120 km, odwiedzono blisko 140 miejsc i poruszono ponad 300 zagadnień. Obecnie trwa ostatni etap projektu, czyli warsztaty, które mają na celu podsumowanie wniosków z dotychczasowych spotkań oraz spacerów i opracowanie założeń, które posłużą do przygotowania planów rozwoju dla każdej dzielnicy Lublina. Do tej pory odbyło się 19 warsztatów dla 19 dzielnic. Spotkania te trwały łącznie ponad 40 godzin, a uczestniczyło w nich około 170 osób. Do zakończenia projektu pozostało jeszcze 8 warsztatów dzielnicowych oraz opracowanie ostatecznych dokumentów – „Planów dla Dzielnic”. Aktualnie trwają prace nad strategiami rozwoju dla dzielnic Tatary, Kośminek i Hajdów-Zadębie.

– Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt i uczestniczyli w dotychczasowych spotkaniach. Przed nami jeszcze warsztaty w ośmiu dzielnicach Lublina oraz sporządzenie planów rozwoju dla każdej części naszego miasta. Prace nad pierwszymi dokumentami już trwają. Na bieżąco realizujemy także najpilniejsze naprawy i usprawnienia zgłaszane przez mieszkanki i mieszkańców. Wiele z tych zadań realizujemy w ścisłej współpracy z Radami Dzielnic, które przeznaczyły na ten cel część środków ze swojej rezerwy celowej. Wspólne rozmowy w ramach „Planu dla Dzielnic” pozwoliły nam wypracować dobrze funkcjonujący model działania oparty na partnerstwie Miasta i przedstawicieli lokalnych społeczności – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Najpilniejsze postulaty zgłaszane przez mieszkanki i mieszkańców podczas wspólnych rozmów Miasto zaczęło realizować już w trakcie trwania projektu. Dzięki temu udało się m.in. poprawić nawierzchnię ulic: Jakubowickiej, Węglinek, Bocznej Siewnej, Trześniowskiej, Letniskowej, Modrej, Szarotkowej, Bełżyckiej, tzw. „starej” Nałkowskich, Palmowej, Izoldy, Łazienkowskiej, Przybylskiego oraz Lipeckiego. Nową nawierzchnię zyskały także ulice: Goździkowa, Pistacjowa, Mineralna, Skryta, Biskupińska, Słupian, Krwawicza i Piątkowskiego oraz wybrane sięgacze ulicy Firlejowskiej i Wapiennej. Prace objęły również odcinki ulic: Stary Gaj, Biskupie, Boya-Żeleńskiego, Strumykowej, Beskidzkiej, Żywieckiej, Poturzyńskiej, Dereniowej, Sempołowskiej, Jaśminowej i Szarych Szeregów. Ponadto wyremontowano ulice: Junoszy, Furmańską, Jacyny-Onyszkiewicza, Lazurową i Jagiełły. W ramach projektu powstały także nowe miejsca parkingowe przy ulicach Grabskiego i Siewnej oraz w okolicy Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Elektrycznej. Poprawiono także nawierzchnię parkingów przy ulicach Biedronki i Harnasie oraz wykonano naprawę zatok oraz fragmentu ul. Niepodległości wraz z pętlą autobusową. Zrealizowano również remont chodników lub ich odcinków przy ulicach: Janowskiej, Łęczyńskiej, Sowińskiego, 1 Maja, Szwajcarskiej, Glinianej i Pogodnej. Naprawiono także schody przy ul. Jana Pawła II w pobliżu ronda Narodowych Sił Zbrojnych oraz wybudowano oświetlenie ciągów pieszych przy ul. Sokolej. Obecnie trwają prace remontowe na ul. 1 Maja na odcinku od pl. Bychawskiego do ul. Kościelnej oraz wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. Skrzetuskiego. Powstają również nowe miejsca parkingowe przy ulicach: Kiepury, Legendy, Młodej Polski, Pogodnej i Glinianej. Ponadto na odcinku ul. Sławinkowskiej jeszcze w tym roku pojawi się nowy chodnik, a ulice Robotnicza, Wądolna i Ślaskiego zyskają oświetlenie.

W ramach projektu wykonano także mniejsze zadania, o które wnioskowali mieszkańcy, m.in. w zakresie poprawy bezpieczeństwa na lubelskich ulicach. Do tej pory udało się m.in. wprowadzić zmiany organizacji ruchu na ul. Zana w pobliżu skrzyżowania z ul. Jana Sawy oraz w pobliżu Hali Globus na czas odbywających się w tym miejscu wydarzeń sportowych, wykonać progi zwalniające i przejścia wyniesione w ciągu ul. Królowej Bony oraz wymalować pasy wibracyjne przy przejściu dla pieszych na ul. Smorawińskiego w rejonie ul. Lipińskiego i ul. Kiepury. Zrealizowano także dodatkowe oznakowanie na przejściu dla pieszych na ul. Diamentowej, zamontowano progi zwalniające przy ul. Struga, a także poszerzono dojazd do Szkoły Podstawowej nr 51 na ul. Bursztynowej. Ponadto zamontowano grill dla mieszkańców ul. Firlejowskiej, zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej „Polany Centralnej” na Czechowie oraz skweru przy ul. Wspólnej, a także przy wsparciu LPEC S.A zagospodarowano skwer przy al. Racławickich 24. W trakcie realizacji jest pochylnia dla niepełnosprawnych ułatwiająca drogę do przejścia dla pieszych przy ul. Łęczyńskiej, a jeszcze tej jesieni skwer przy ul. Sulisławickiej i ul. K. Przerwy-Tetmajera przejdzie rewitalizację. Niebawem pojawią się także nowe nasadzenia na ulicach: Klonowa, Grabowa, Nałęczowska i Lipowa. Ponadto Miasto przekazało środki do placówek oświatowych na wykonanie niezbędnych prac remontowych, o które wnioskowali mieszkańcy, m.in. wymianę drzwi w Szkole Podstawowej nr 40, remont chodnika na terenie Szkoły Podstawowej nr 46, remont ogrodzenia przy 27 Liceum Ogólnokształcącym, wymianę oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 29 oraz remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 28.

Do tej pory na zadania wykonane w ramach projektu „Plan dla Dzielnic” rozdysponowano kwotę około 5,8 mln zł, z czego ponad 1 mln zł wydano w 2022 r. Pierwotnie w budżecie Miasta na 2023 r. na realizację tych zadań zarezerwowano 2,2 mln zł, jednak wraz z kolejnymi wydarzeniami w dzielnicach i pojawiającymi się nowymi postulatami kwotę tę sukcesywnie zwiększano. Docelowo na zgłaszane w ramach „Planu dla Dzielnic” postulaty Miasto przeznaczy w tym roku blisko 4,8 mln zł. Część z nich realizowana jest we współpracy z Radami Dzielnic, które przeznaczyły na ten cel dodatkowo około 1,3 mln zł ze środków rezerwy celowej.

Aktualne informacje o projekcie dostępne są na stronie www.plandladzielnic.lublin.eu.