W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nabór wniosków do miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów

Nabór wniosków do miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów
02.10.201714:14

Serdecznie zapraszamy wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów, zamieszkujących na terenie Lublina, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki, do składania wniosków o stypendium w ramach „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”.

Stypendium naukowe może być przyznane, studentowi zamieszkałemu na terenie Miasta Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów stacjonarnych,
 • w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki,
 • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia,
 • w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,7,
 • nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

Stypendium naukowe może być przyznane, doktorantowi zamieszkałemu na terenie Miasta Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich,
 • w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki,
 • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył, co najmniej pierwszy rok studiów III stopnia,
 • w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,9 oraz ma otwarty przewód doktorski,
 • nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

Stypendium może być przyznane jednej osobie:

 • jeden raz w ciągu studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich),
 • jeden raz w ciągu studiów doktoranckich

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2017/2018 będą przyjmowane w terminie do 31 października 2017 r. w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, pok. 114, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 466 39 82.

Zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich zamieszkujących na terenie Gminy Lublin zostały określone Uchwałą nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku, , (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 71, poz. 1379; Nr 179, poz. 2802; z 2012 r. poz. 2486 i z 2013 r. poz. 3434).

Pliki do pobrania