W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Ojciec Hubert Czuma

Ojciec Hubert Czuma urodził się 2 listopada 1930 roku w Lublinie. Jest synem Ignacego Czumy, wybitnego prawnika, profesora i prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1948 roku Hubert Czuma wstąpił do zakonu Jezuitów, a siedem lat później otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1957 roku był katechetą i duszpasterzem akademickim w Łodzi. Cztery lata później zaczął pracę katechetyczną i duszpasterską w Gdańsku. Od 1963 roku do 1971 roku był diecezjalnym duszpasterzem akademickim diecezji lubelskiej oraz rektorem Kościoła Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W kolejnych latach był duszpasterzem w Kaliszu, Bydgoszczy i Szczecinie. W 1979 roku z powodu szykan ze strony komunistycznych władz opuścił Szczecin i przeniósł się do Radomia. W 1961 roku zainicjował spotkania przedstawicieli duszpasterstw akademickich z całego kraju. Do 2008 roku był współorganizatorem corocznych sierpniowych pielgrzymek z Warszawy na Jasną Górę. W czasach PRL Ojciec Hubert Czuma był zaangażowany w działalność antykomunistycznej opozycji. W 1970 roku został aresztowany z powodu podejrzenia o związki z konspiracyjną organizacją niepodległościową „Ruch”, w której działali m.in. jego bracia Andrzej i Benedykt. Ojciec Czuma został osadzony w areszcie przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, skąd zwolniono go w styczniu 1971 roku po interwencji prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. W okresie pracy Ojca Huberta Czumy w Radomiu był on stale obserwowany przez Służbę Bezpieczeństwa, która prowadziła przeciw niemu sprawę „rozpracowania” nadając jej kryptonim „Fanatyk”. Po wprowadzeniu stanu wojennego ojciec Hubert Czuma współorganizował uroczystości religijno-patriotyczne w kościele pw. Trójcy Świętej w Radomiu z udziałem znanych aktorów. Prowadził akcję opieki nad prześladowanymi oraz wspomagał finansowo podziemną działalność wydawniczą. Był duszpasterzem NSZZ „Solidarność”. W 1989 roku należał do inicjatorów i twórców Komitetu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej. W 2006 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Został wyróżniony honorowymi obywatelstwami Szczecina (2008 r.) i Radomia (2015 r.).

Przyznanie Ojcu Hubertowi Czumie Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin jest wyrazem uznania i wdzięczności za niezłomną postawę patriotyczną i ogromne zasługi dla naszego Miasta. Niestrudzone działania Ojca Huberta Czumy o wolność Polski pociągały za sobą represje, których wielokrotnie doświadczał jako ksiądz katolicki, duszpasterz studentów i młodzieży szkolnej oraz opiekun duchowy „Solidarności”. Nie sposób przecenić Jego zasług w wychowywaniu kolejnych pokoleń Lublinian podczas pracy w Duszpasterstwie Młodzieży Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dla wielu studentów był nauczycielem właściwych wzorców umiłowania Ojczyzny i niezachwianych przekonań wobec totalitarnego systemu, w którym przyszło im żyć. Ojciec Hubert Czuma z odwagą godną bohaterów dbał o sumienia, nie tylko nauczając w murach kościoła, ale także wypoczywając razem z młodymi, nieustannie potrzebującymi dobrych wzorców i autorytetów. Więzienie i represje nie były w stanie zmusić Ojca do zejścia z drogi pomocy, wsparcia oraz troski o potrzebujących i prześladowanych przez aparat komunistyczny. Ojciec Hubert Czuma jest dla nas wzorem człowieka, który bez względu na miejsce, w jakim się znajduje, pociąga ludzi kryształowym charakterem i niezwykłą charyzmą. Akt niniejszy jest potwierdzeniem, że Lublin to Miasto, które docenia oddanie Ojca Huberta Czumy Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi.

Honorowe Obywatelstwo zostało nadane Uchwała nr 339/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku.