Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Lublin gospodarczy

Dostępność Lublina

Lublin położony jest we wschodniej Polsce, na północnym skraju Wyżyny Lubelskiej. Dolina Bystrzycy dzieli miasto na dwie, odmienne krajobrazowo części: lewobrzeżną, z urozmaiconą rzeźbą terenu, głębokimi dolinami i starymi wąwozami lessowymi oraz prawobrzeżną - będącą częścią Płaskowyżu Świdnickiego. Lublin należy historycznie do Małopolski i jest stolicą Lubelszczyzny. Ogromnym atutem miasta jest jego położenie w niedużej odległości od wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Lublin jest największym ośrodkiem akademickim, gospodarczym i administracyjnym po wschodniej stronie Wisły. Najbliższe przejście graniczne z Ukrainą – Dorohusk, znajduje się niecałe 100 kilometrów stąd. Od Lwowa dzieli Lublin zaledwie 217 kilometrów, czyli ok. 3 godziny jazdy samochodem, a podróż do oddalonego o 503 kilometry Mińska, stolicy Białorusi, zajmuje ok. 6 godzin. Położenie czyni Lublin w obecnych realiach geopolitycznych ambasadorem spraw wschodnich w Unii Europejskiej oraz reprezentantem spraw unijnych na Wschodzie.

Krzyżują się tu ważne międzynarodowe szlaki komunikacyjne. Dzięki stale udoskonalanej infrastrukturze komunikacyjnej, powstają dogodne połączenia drogowe i kolejowe z centralną i południową Polską, a otwarty w grudniu 2012 roku Port Lotniczy Lublin zapewnia szybki dostęp do najważniejszych miast i węzłów komunikacyjnych Europy: Dublina, Frankfurtu, Londynu, Oslo i Sztokholmu.

Poniższe dane obrazują jakie odległości dzielą Lublin od głównych miast w Polsce, międzynarodowych lotnisk, miast w Europie, czy też południowo-wschodnich przejść granicznych.

 

czas przejazdu

  odległość kolej samochód
miasta w Polsce
Warszawa 171 km 2 h 18 min 2 h 22 min
Łódź 255 km 4 h 5 min 3 h 49 min
Wrocław 458 km 7 h 36 min 5 h 17 min
Kraków 268 km 4 h 2 min 3 h 58 min
Gdańsk 583 km 5 h 6 min 5 h 45 min
Poznań 477 km 4 h 56 min 5 h 3 min
przejścia graniczne
Dorohusk (Ukraina) 95,8 km 1 h 18 min 1 h 16 min
Terespol (Białoruś) 148 km 3 h 31 min 2 h 6 min
Barwinek (Słowacja) 258 km - 4 h 6 min
międzynarodowe lotniska
Świdnik (Port Lotniczy Lublin S.A.) 14,4 km 0 h 16 min 0 h 19 min
Warszawa (Port Lotniczy im. F. Chopina) 177 km 2 h 48 min 2 h 29 min
Rzeszów (Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka) 159 km 2 h 58 min 2 h 22 min
miasta w Europie
Mińsk 503 km - 5 h 55 min
Lwów 217 km - 3 h 9 min
Wiedeń 786 km - 8 h 16 min
Praga 787 km - 8 h 28 min
Berlin 738 km - 7 h 22 min
Bruksela 1 467 km - 13 h 47 min

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie www.maps.google.pl oraz www.rozklad-pkp.pl (11.03.2015 r.)

Informacje statystyczne

Powierzchnia miasta: 147,5 km²
Gęstość zaludnienia: 2 317 osób/1km2
Liczba mieszkańców:
ogółem - 341 722, w tym:

 • kobiety - 184 330
  mężczyźni - 157 392

Ludność w wieku :
(procent wszystkich mieszkańców miasta)

 • przedprodukcyjnym - 16,4%
 • produkcyjnym - 62,4%
 • poprodukcyjnym - 21,2%

Liczba przedsiębiorstw w Lublinie:

 • przedsiębiorstwa - 43 450
 • mikro przedsiębiorstwa - 41 722
 • małe i średnie przedsiębiorstwa - 1 316 + 345

Inwestorzy w podstrefie - 33
Populacja Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego - 712 124

PKB w podregionie lubelskim - 27 759 mln zł (2012 r., BDL)
PKB per capita w podregionie lubelskim - 38 697 zł (2012 r., BDL)
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (dla województwa) - 100
liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON - 43 450
podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON - 3 616

Pracujący według rodzajów działalności:
ogółem - 122 708 (2013 r., BDL) w tym:

 •    rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo - 4 918 (2013 r., BDL)
 •    przemysł i budownictwo - 22 804 (2013 r., BDL)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem: 3 820,91 zł (2013 r., BDL)
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100) ogółem: 98,5% (2013 r., BDL)

Przeciętne wynagrodzenie brutto w stosunku do wybranych miastach Polski:

jednostka terytorialna

 

ogółem

przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do
średniej krajowej (Polska=100)

2013
%
Powiat m. st. Waszrszawa 5 226,05 134,8
Piowiat m. Kraków 3 997,80 103,1
Powiat m. Lublin 3 820,91 98,5
Powiat m. Poznań 4 256,82 109,8
Powiat m. Wrocław 4 129,56 106,5

Struktura bezrobocia:
stopa bezrobocia w Lublinie 8,6%
stopa bezrobocia w woj. lubelskim 12,7%
stopa bezrobocia w Polsce 11,5%
bezrobotni zarejestrowani 14 771

Struktura bezrobocia według poziomu wykształcenia:
wyższe - 3 420
policealne i średnie zawodowe - 3 435
średnie ogólnokształcące - 1 668
zasadnicze zawodowe - 2 645
gimnazjalne i poniżej - 3 603

Struktura bezrobocia rejestrowanego według wieku:
24 i mniej - 1 444
25-34 - 4 477
35-44 - 3 445
45-54 - 2 755
55 i więcej - 2 650

Całkowita powierzchnia:

 • biurowa - 156 445 m2
 • magazynowa - 101 300 m2
 • handlowo-usługowa - 409 000 m2

Przeciętne ceny nieruchomości i opłaty eksploatacyjne:

 • działki budowlane pod zabudowę mieszkaniową 200-500 zł/m2
 • działki komercyjne 200 -1000 zł/m2
 • handel i usługi  200 -1000 zł/m2
 • działki przemysłowe 150 – 200/zł/m2

Średnie ceny najmu:

 • powierzchni biurowych 9-12 EUR/m2
 • lokali usługowych 8-20 EUR/m2
 • magazynów 2-4,5 EUR/m2
 • mieszkań 1000-1500zł/1pokojowe oraz 1200-2000/2 pokojowe
miasto średnia wartość koszyka dóbr* w PLN
Warszawa 270,35
Wrocław 270,3
Bydgoszcz 269,3
Górny Śląsk 272,16
Poznań 267,75
Kraków 268,6
Trójmiasto 269,42
Lublin 268,61

* Przykładowy koszyk dóbr: chleb, bułka kajzerka, pomidory, ogórki, twaróg półtłusty, mleko, kiełbasa krakowska, kurczak, jajka, jabłka, kostka masła, taksówka - wejście do auta plus 1 km, bilet komunikacji miejskiej – normalny, kufel piwa w pubie 0,5 l).

Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych wewnętrznych oraz Banku Danych Lokalnych GUS (2012,2013,2014), 2015.

Logo gospodarcze Miasta Lublin inspiruje biznes

Nasze projekty