W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Nagroda Gospodarcza

Nagroda Gospodarcza 2022

W tegorocznej edycji Konkursu przedstawiciele firm, instytucji oraz organizacji mogą zgłaszać swój udział w następujących pięciu kategoriach: Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Lokomotywy Gospodarcze Miasta, Młode Firmy oraz Przemysły Kreatywne. Kandydaci do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin w poszczególnych kategoriach powinni posiadać siedzibę lub wykonywać swoją działalność na terenie miasta Lublin, wyróżniać się znaczącym wkładem w rozwój gospodarczy miasta, przestrzegać przepisów prawa oraz:

 1. W kategorii „Innowacyjność” spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. zrealizować w okresie ostatnich 3 lat badania lub rozwiązania innowacyjne;
 2. uzyskać efekty ekonomiczne wynikające z wdrożenia innowacji;
 3. być autorami innowacyjnej technologii w pełni wdrożonej i obecnej na rynku;
 1. W kategorii „Obecność Na Rynku Globalnym” spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. w strukturze przychodów posiadać wysoki udział przychodów z eksportu i wykazywać dynamikę ich wzrostu;
 2. posiadać znaczące udziały w przedsiębiorstwach posiadających siedzibę poza granicami Polski;
 3. prowadzić prace badawczo-rozwojowe lub wdrożeniowe, zorientowane na rozwój działalności na rynkach globalnych;
 1. W kategorii „Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta” spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. pozytywnie oddziaływać na rynek pracy miasta Lublin;
 2. zrealizować znaczące projekty inwestycyjne;
 3. posiadać rozpoznawalną markę;
 1. W kategorii „Młode Firmy” funkcjonować na rynku nie dłużej niż 5 lat licząc do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. wykazywać dynamiczny wzrost sprzedaży od początku istnienia przedsiębiorstwa;
 2. posiadać potencjał do dalszego rozwoju;
 3. wykazywać dynamiczny wzrost zatrudnienia.
 1. W kategorii "Przemysły Kreatywne":
 1. prowadzić minimum 2 lata działalność gospodarczą licząc do dnia 31 grudnia 2021 r.;
 2. w przypadku wykorzystywania dofinansowania z budżetu Gminy Lublin w ostatnim zamkniętym roku obrotowym, wykazać, że stanowiło ono nie więcej niż 30% przychodów firmy;
 3. funkcjonować w jednym z obszarów (zgodnie z posiadanym kodem PKD):
 1. film, video lub multimedia;
 2. muzyka;
 3. telewizja;
 4. radio;
 5. rynek wydawniczy;
 6. gry i oprogramowanie;
 7. rzemiosło i rękodzieło;
 8. architektura;
 9. reklama i branding;
 10. design;
 11. projektowanie mody.

Zgłoszenia kandydatur do Konkursu mają charakter otwarty, czyli mogą być dokonywane przez instytucje i organizacje, redakcje, a także indywidualnie przez kandydatów.

Zgłoszenia do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Miasta Lublin można dokonać:

 1. osobiście w Urzędzie Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, plac Litewski 1 w Lublinie (pok. 103);
 2. za pośrednictwem poczty, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, plac Litewski 1, 20-080 Lublin z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin – edycja 2022”;
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: ), pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem;
 4. w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: /UMLublin/SkrytkaESP.

Wzór formularza zgłoszeniowego zamieszczony jest poniżej.

Więcej informacji:

Marta Sztandarska
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 13
e-mail: marta.sztandarska@lublin.eu

Do pobrania

Nasze projekty