W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Nagroda Gospodarcza

Nagroda Gospodarcza Edycja 2021

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin ma charakter honorowy i prestiżowy. Jest wyróżnieniem dla przedsiębiorców, instytutów naukowo-badawczych, innowatorów i wynalazców, którzy wnoszą znaczący wkład w unowocześnianie i rozwój lubelskiej gospodarki, budują pozytywny wizerunek miasta Lublin w kraju i zagranicą. Laureaci Nagrody współtworzą grono najlepszych przedstawicieli lubelskiego biznesu zajmując wysoką pozycję na gospodarczej mapie Lublina.
Kandydaci do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin w poszczególnych kategoriach powinni posiadać siedzibę lub wykonywać swoją działalność na terenie miasta Lublin, wyróżniać się znaczącym wkładem w rozwój gospodarczy miasta, przestrzegać przepisów prawa oraz:

 1. w kategorii „Innowacyjność” spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. zrealizowały w okresie ostatnich 3 lat badania lub rozwiązania innowacyjne;
  2. uzyskały efekty ekonomiczne wynikające z wdrożenia innowacji;
  3. są autorami innowacyjnej technologii w pełni wdrożonej i obecnej na rynku;
 2. w kategorii „Obecność Na Rynku Globalnym” spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. w strukturze przychodów posiadają wysoki udział przychodów z eksportu i wykazują dynamikę ich wzrostu;
  2. posiadają znaczące udziały w przedsiębiorstwach posiadających siedzibę poza granicami Polski;
  3. prowadzą prace badawczo-rozwojowe lub wdrożeniowe, zorientowane na rozwój działalności na rynkach globalnych;
 3. w kategorii „Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta” spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pozytywnie oddziałują na rynek pracy miasta Lublin;
  2. zrealizowały znaczące projekty inwestycyjne;
  3. posiadają rozpoznawalną markę;
 4. w kategorii „Młode Firmy” funkcjonować na rynku nie dłużej niż 5 lat licząc do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. wykazują dynamiczny wzrost sprzedaży od początku istnienia przedsiębiorstwa;
  2. posiadają potencjał do dalszego rozwoju;
  3. wykazują dynamiczny wzrost zatrudnienia.
 5. w kategorii "Przemysły Kreatywne":
  1. prowadziły minimum 2 lata działalność gospodarczą licząc do dnia 31 grudnia 2020 r.;
  2. dofinansowanie z budżetu Gminy Lublin w ostatnim zamkniętym roku obrotowym, stanowiło nie więcej niż 30% przychodów firmy;
  3. funkcjonują w jednym z obszarów (zgodnie z posiadanym kodem PKD):
   1. film, video lub multimedia;
   2. muzyka;
   3. telewizja;
   4. radio;
   5. rynek wydawniczy;
   6. gry i oprogramowanie;
   7. rzemiosło i rękodzieło;
   8. architektura;
   9. reklama i branding;
   10. design;
   11. projektowanie mody.

Zgłoszenia kandydatur do Konkursu mają charakter otwarty czyli mogą być dokonywane przez instytucje i organizacje, redakcje, a także indywidualnie przez kandydatów. Zgłoszenie do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Miasta Lublin można dokonać:

 1. osobiście w Urzędzie Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, plac Litewski 1 (pok. 103) w Lublinie;
 2. za pośrednictwem poczty, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, plac Litewski 1, 20-080 Lublin z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin – edycja 2021”;
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: biznes@lublin.eu), pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem;
 4. w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: /UMLublin/SkrytkaESP.

Termin zgłoszeń upływa 6 września 2021 r.

Do pobrania

Nasze projekty