W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Potencjał edukacyjny miasta

Lublin akademicki w liczbach:

 • około 54 tys. studentów (ok. 17% mieszkańców miasta)
 • 9 uczelni, w tym 5 publicznych i 4 niepubliczne
 • ponad 200 kierunków studiów na uczelniach publicznych i prywatnych
 • ponad 6 400 obcokrajowców z ponad 100 krajów
 • blisko 15 tys. absolwentów każdego roku.

Pod względem liczby studentów Lublin znajduje się w czołówce ośrodków akademickich w Polsce i jest największym we wschodniej części kraju (w woj. lubelskim skupia niemal 90 % ogółu studentów) [Dane GUS na 31 XII 2018 r.]. Działa tu 5 uczelni publicznych i 4 uczelnie niepubliczne, które wyróżniają się nie tylko największą liczbą studentów w województwie lubelskim, ale przede wszystkim imponującym dorobkiem naukowo-badawczym docenianym w kraju i za granicą.

Uczelnie publiczne Ogólna liczba studentów w roku akademickim 2019/2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ponad 17 tys.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II blisko 8 tys.
Politechnika Lubelska ponad 7 tys.
Uniwersytet Przyrodniczy blisko 7 tys.
Uniwersytet Medyczny ponad 6 tys.
Uczelnie niepubliczne
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji blisko 6 tys.
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza około 2 tys.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji ponad 1,3 tys.
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych ponad 700

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych zebranych od uczelni, 2020.

Studenci chętnie wybierają Lublin z uwagi na komfort życia oraz na wysoki poziom kształcenia. Uczelnie, obok bogatej oferty edukacyjnej, corocznie rozszerzanej o nowe kierunki, rozbudowują oraz modernizują swoją infrastrukturę i zaplecze badawcze, wspierają aktywność naukową i pozanaukową studentów oraz podejmują działania skierowane do absolwentów. Łącznie na wszystkich uczelniach kształci się ponad 60 tys. osób, w tym ponad 6,7 tys. studentów zagranicznych oraz 500 studentów z programu Erasmus +. Mimo ogólnokrajowego trendu do spadku liczby studentów, związanego m.in. z niżem demograficznym w kraju, liczba osób studiujących w Lublinie utrzymuje się na zbliżonym poziomie, odnotowując niewielki spadek w porównaniu do ubiegłego roku akademickiego, zaś liczba studentów zagranicznych stale wzrasta - w roku akademickim 2019/2020 odsetek obcokrajowców wyniósł ponad 11%.

Rok akademicki Ogółem W tym obcokrajowcy Odsetek obcokrajowców
2019/20 60 315 6 707 11,12%
2018/19 60 988 6 352 10,42%
2017/18 62 977 6 272 9,96%
2016/17 64 330 6 172 9,59%
2015/16 67 315 5 662 8,41%
2014/15 69 658 4 474 6,42%
2013/14 71 913 3 082 4,29%
2012/13 77 173 2 385 3,09%
2011/12 80 839 1 764 2,18%
2010/11 84 221 1 432 1,7%

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych zebranych od uczelni, 2020.

O ugruntowanej pozycji lubelskich uczelni w środowisku naukowym świadczy ich obecność oraz bardzo dobre lokaty w rankingach krajowych, jak też międzynarodowych (np. Webometrics Ranking of World Universities). W Rankingu Szkół Wyższych 2020 organizowanym przez „Perspektywy” lubelskie uczelnie uplasowały się na następujących pozycjach: Uniwersytet Medyczny w Lublinie (15), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (45), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (34 ex aequo), Politechnika Lubelska (31), Uniwersytet Przyrodniczy (34 ex aequo). Przy czym według kategorii innowacyjności, Politechnika Lubelska znalazła się na pierwszym miejscu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie zajął 9. pozycję w kategorii „umiędzynarodowienie”, zaś Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zajął 13. miejsce w kategorii „efektywność naukowa”.

Atuty lubelskich uczelni:

 • wszechstronna i stale rozszerzana oferta dydaktyczno-naukowa (różnorodność kierunków kształcenia: od kierunków technicznych i przyrodniczych, przez medyczne, po humanistyczne i artystyczne),
 • wysoko wykwalifikowana i ceniona kadra dydaktyczno-naukowa, charakteryzująca się szczególnym zaangażowaniem w rozwój młodych naukowców i pomoc w promocji ich osiągnięć,
 • możliwość pracy badawczej w multidyscyplinarnych zespołach badawczych, kierowanych przez ekspertów i we współpracy z cenionymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
 • lokalizacja uczelni w ścisłym centrum miasta oraz w obrębie głównych szlaków komunikacyjnych (w pobliżu budynku każdej uczelni znajduje się przystanek autobusowy),
 • doskonała infrastruktura badawcza, umożliwiająca zdobywanie wiedzy nie tylko w komfortowych warunkach, ale przede wszystkim przy użyciu wysokiej jakości specjalistycznego sprzętu, oprogramowania i aparatury badawczej,
 • mocno rozbudowana, nowoczesna i bogato wyposażona infrastruktura sportowo-rekreacyjna oraz socjalna (w obrębie kampusów uczelnianych oprócz akademików znajdują się, m.in. liczne punkty gastronomiczne, handlowe i usługowe oraz kluby i puby studenckie),
 • różnorodność wydarzeń i inicjatyw studenckich zarówno o charakterze naukowym, jak i pozanaukowym, organizowanych lub wspieranych przez uczelnie i lokalne władze samorządowe,
 • bogate i stale rosnące zbiory bibliotek.

Popularne grupy kierunków studiów

Najbardziej popularne grupy kierunków studiów w Lublinie to kierunki prawicze, inżynieryjno-techniczne oraz ekonomiczno-gospodarcze. Z danych wynika, że dodatkowo kierunki medyczne oraz nauk o zdrowiu stanowią znaczną cześć kierunków wybieranych przez lubelskich studentów.

Najbardziej popularne grupy kierunkow studiów na lubelskich uczelniach
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych zebranych od uczelni, 2020 r.

Nasze projekty