Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Potencjał edukacyjny miasta

Lublin akademicki w liczbach:

 • około 70 tys. studentów (ok. 20% mieszkańców miasta)
 • 9 uczelni, w tym 5 publicznych i 4 niepubliczne
 • 150 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich
 • 40 kierunków studiów III stopnia
 • około 6000 obcokrajowców z niemal 100 krajów
 • ponad 20 tys. absolwentów każdego roku.

Pod względem liczby studentów Lublin znajduje się w czołówce ośrodków akademickich w Polsce i jest największym we wschodniej części kraju (w woj. lubelskim skupia ponad 88% ogółu studentów). [Dane GUS maj 2015 r.] Działa tu 5 uczelni publicznych i 4 uczelnie niepubliczne, które wyróżniają się nie tylko największą liczbą studentów w województwie lubelskim, ale przede wszystkim imponującym dorobkiem naukowo-badawczym docenianym w kraju i za granicą.

Uczelnie publiczne

Ogólna liczba studentów w roku akademickim 2015/2016

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej blisko 22 tys.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II blisko 12 tys.
Politechnika Lubelska powyżej 10 tys.
Uniwersytet Przyrodniczy blisko 9 tys.
Uniwersytet Medyczny powyżej 6,6 tys.
Uczelnie niepubliczne
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji powyżej 5,5 tys.
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza powyżej 1,6 tys.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji blisko 1,4 tys.
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych powyżej 400

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych zebranych od uczelni, 2016.

Studenci chętnie wybierają Lublin z uwagi na komfort życia oraz na wysoki poziom kształcenia. Uczelnie, obok bogatej oferty edukacyjnej, corocznie rozszerzanej o nowe kierunki, rozbudowują oraz modernizują swoją infrastrukturę i zaplecze badawcze, wspierają aktywność naukową i pozanaukową studentów oraz podejmują działania skierowane do absolwentów. Łącznie na wszystkich uczelniach kształci się około 70 tys. osób, w tym ponad 5,5 tys. studentów zagranicznych oraz 500 studentów z programu Erazmus +. Mimo ogólnokrajowego trendu do spadku liczby studentów, związanego m.in. z niżem demograficznym w kraju, liczba osób studiujących w Lublinie utrzymuje się na zbliżonym poziomie, odnotowując tylko 4% spadek w porównaniu do ubiegłego roku akademickiego, zaś liczba studentów zagranicznych stale wzrasta - w roku akademickim 2015/2016 odsetek obcokrajowców wyniósł 8,28% (wzrost z 6,20% w stosunku do roku ubiegłego).

Rok akademicki Ogółem

W tym obcokrajowcy

Odsetek obcokrajowców
2015/16 68130 5639 8,28%
2014/15 70919 4395 6,20%
2013/14 73091 3034 4,15%
2012/13 75906 2314 3,05%

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych zebranych od uczelni, 2016.

O ugruntowanej pozycji lubelskich uczelni w środowisku naukowym świadczy ich obecność oraz bardzo dobre lokaty w rankingach krajowych, jak też międzynarodowych (np. Webometrics Ranking of World Universities). Warto wymienić tu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, który według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w roku akademickim 2014/2015 trafił do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych uczelni w Polsce (9 miejsce).
W najnowszym Rankingu Szkół Wyższych 2015 organizowanym przez „Perspektywy” lubelskie uczelnie uplasowały się na następujących pozycjach: Uniwersytet Medyczny w Lublinie (25), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (26), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (32), Politechnika Lubelska (41), Uniwersytet Przyrodniczy (43). Przy czym według kategorii innowacyjności, Politechnika Lubelska znalazła się w pierwszej trójce. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zajął wysoką 7. pozycję w kategorii „umiędzynarodowienie” oraz 8. pozycję w kategorii „warunki kształcenia”, zaś Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zajął 15. miejsce w kategorii „Preferencje pracodawców”.

Atuty lubelskich uczelni:

 • wszechstronna i stale rozszerzana oferta dydaktyczno-naukowa (różnorodność kierunków kształcenia: od kierunków technicznych i przyrodniczych, przez medyczne, po humanistyczne i artystyczne),
 • wysoko wykwalifikowana i ceniona kadra dydaktyczno-naukowa, charakteryzująca się szczególnym zaangażowaniem w rozwój młodych naukowców i pomoc w promocji ich osiągnięć,
 • możliwość pracy badawczej w multidyscyplinarnych zespołach badawczych, kierowanych przez ekspertów i we współpracy z cenionymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
 • lokalizacja uczelni w ścisłym centrum miasta oraz w obrębie głównych szlaków komunikacyjnych (w pobliżu budynku każdej uczelni znajduje się przystanek autobusowy),
 • doskonała infrastruktura badawcza, umożliwiająca zdobywanie wiedzy nie tylko w komfortowych warunkach, ale przede wszystkim przy użyciu wysokiej jakości specjalistycznego sprzętu, oprogramowania i aparatury badawczej,
 • mocno rozbudowana, nowoczesna i bogato wyposażona infrastruktura sportowo-rekreacyjna oraz socjalna (w obrębie kampusów uczelnianych oprócz akademików znajdują się, m.in. liczne punkty gastronomiczne, handlowe i usługowe oraz kluby i puby studenckie),
 • różnorodność wydarzeń i inicjatyw studenckich zarówno o charakterze naukowym, jak i pozanaukowym, organizowanych lub wspieranych przez uczelnie i lokalne władze samorządowe,
 • bogate i stale rosnące zbiory bibliotek.

Popularne grupy kierunków studiów

Najbardziej popularne grupy kierunków studiów w Lublinie to kierunki ekonomiczno-gospodarcze oraz związane z transportem, spedycją i logistyką, kierunki inżynieryjno-techniczne, a także medyczne.

Najbardziej popularne grupy kierunkow studiów na lubelskich uczelniach
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych zebranych od uczelni, 2016 r.

Najbardziej popularne grupy kierunków studiów

Logo gospodarcze Miasta Lublin inspiruje biznes

Nasze projekty

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

(wpisz wynik słownie)