W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Miasto dla studentów

Przyszłość Lublina zależy w dużej mierze od właściwego wykorzystania potencjału intelektualnego młodych ludzi, stąd jednym ze strategicznych celów miasta jest przyciąganie coraz zdolniejszych studentów i zachęcanie ich do pozostania w mieście na dłużej. Młodzi ludzie mają świadomość, że aby dostać dobrze płatną pracę, doświadczenie zawodowe warto budować już na etapie edukacji, łącząc zdobytą wiedzę z praktyką. Osoby aktywne w tym zakresie mają zdecydowanie większe szanse na atrakcyjne zatrudnienie. Rolą miasta jest tworzenie korzystnych warunków, umożliwiających młodym samorealizację i rozwój. W odpowiedzi na te potrzeby miasto współpracuje i wzmacnia wzajemne relacje z uczelniami wyższymi, mieszkańcami, przedstawicielami biznesu, kultury, jak również innymi partnerami.

Wspólnie z przedstawicielami nauki i biznesu prowadzone są badania naukowe, prace rozwojowe, prezentacje, sympozja i konferencje. Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów prowadzi autorskie projekty, których celem jest stworzenie klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości wśród ambitnych i twórczych mieszkańców miasta.

Dotychczasowe działania, podejmowane w celu przyciągania nowych inwestorów, przyniosły następujące efekty:

 • blisko 9 tys. nowych miejsc pracy (w ostatnich trzech latach)
 • w tym ok. 3 tys. miejsc stworzonych przez przedsiębiorców z tzw. branż priorytetowych
 • ponad 3,5 tys. miejsc tzw. aktywizacji zawodowej, tworzonych m.in. dzięki funduszom unijnym
 • dynamiczny rozwój Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec
 • prężny rozwój branży IT - jednej z kluczowych dla Lublina
 • obecność takich gigantów jak Asseco Business Solutions
 • ponad 5000 osób zatrudnionych w branży IT (informatycy, księgowi, specjaliści ds. sprzedaży, marketingu, HRu).

Inicjatywy Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów

Autonomiczne inicjatywy realizowane przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów mają na celu:

 • wspieranie osób, stawiających pierwsze kroki w biznesie, takie jak: konkurs „Lbn#BiznesStart” czy 90 dni akceleracji w Lublinie
 • organizację staży i praktyk oraz informowanie studentów i absolwentów o potencjale i  możliwościach lubelskiego rynku pracy,
 • wsparcie przy wyborze tematów prac dyplomowych oraz wyróżnienie i promocja autorów najciekawszych wyników badań, mogących przyczynić się do rozwoju gospodarczego lublina - Konkurs na pracę dyplomową
 • promowanie potencjału lubelskiej branży IT/ICT oraz wspieranie ekosystemu informatycznego w Lublinie, w celu podniesienia konkurencyjności miasta w obszarze branży informatycznej – projekt Lubelska Wyżyna IT
 • promowanie ludzi reprezentujących przemysły kreatywne, będące siłą napędową innowacyjnej gospodarki – projekt Kreatywni
 • zachęcanie studentów zagranicznych do podejmowania studiów w Lublinie – Projekt Study in Lublin
 • aktywizowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów pierwszego roku oraz zachęcanie ich do angażowania się w działania kształtujące kreatywność i wolontariat – Spacery Lublin z Duszą
 • kampania promocyjna akademickości miasta Lublin w Metrocafe na obszarze Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Przemyśla, Rzeszowa, Stalowej Woli, Radomia – dn. 29 kwietnia 2016r.
 • kampania promocyjna akademickości miasta Lublin w Echo Kielce, Echo Radomskie oraz Gazecie Codziennej Nowiny na obszarze aglomeracji Kielc, Radomia oraz Rzeszowa – dn. 29 kwietnia 2016r.
 • kampania promocyjna akademickości miasta Lublin w dodatku do Dziennika Wschodniego na obszarze woj. Lubelskiego oraz części woj. mazowieckiego – dn. 6 maja 2016r.
 • kampania promocyjna akademickości miasta Lublin w Echo Kielce, Echo Radomskie oraz Gazecie Codziennej Nowiny na obszarze aglomeracji Kielc, Radomia oraz Rzeszowa – dn. 20 maja 2016r.
 • kampania promocyjna akademickości miasta Lublin w Forum Akademickim– listopad 2016r.

Także uczelnie podejmują szereg działań skierowanych do absolwentów, gdyż na większości lubelskich uczelni aktywnie działają Biura Karier i Promocji Zawodowej Studentów, oferujące profesjonalną pomoc w tworzeniu najlepszych dla siebie perspektyw zawodowych i znajdowaniu sposobów by móc jak najlepiej wykorzystać i rozwijać swoje kwalifikacje.

Klimat studiowania

W Lublinie zdecydowanie nie można się nudzić. Nowoczesne obiekty sportowo - rekreacyjne spawiają, że cały rok obfituje różnorodnymi wydarzeniami. Do dyspozycji studentów są baseny, siłownie, korty do tenisa czy boiska, ścianki wspinaczkowe oraz wiele hal sportowych, w tym m.in.:

Aktywnemu wypoczynkowi w mieście sprzyjają również atrakcyjne przestrzenie zielone, w tym m.in.: Ogród Saski, Park Bronowicki, Park Ludowy, Park Akademicki, Park Rury, Ogród Botaniczny UMCS, Las Dąbrowa, czy też Stary Las.

To tętniące życiem miasto swój niepowtarzalny klimat zawdzięcza w dużej mierze studentom, dlatego są oni często aktywizowani i angażowani do współtworzenia jego oferty kulturalnej, np. przygotowania „Nocy Kultury”. Urząd Miasta obejmuje wsparciem zarówno autonomiczne inicjatywy realizowane przez studentów, działania organizowane przez koła uczelniane na poszczególnych wydziałach, jak również duże imprezy masowe, jak Lubelskie Dni Kultury Studenckiej, organizowane wspólnie przez kilka uczelni.

Organizowany jest wówczas duży koncert „Scena Miasta”, na którym co roku występują popularne gwiazdy europejskiego formatu. Od lat dynamicznie rośnie liczba osób uczestniczących w sztandarowych imprezach miasta, takich jak: Jarmark Jagielloński, Festiwal Inne Brzmienia czy wyjątkowym w tej części Europy Carnavalu Sztuk-Mistrzów. Największą popularnością wśród studentów cieszą się natomiast takie imprezy jak: Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kontestacje”, Konfrontacje Filmowe, Noc Kultury oraz festiwale jazzowe i Mikołajki Folkowe.

Bogata oferta miasta sprzyja temu, by każdy znalazł coś dla siebie. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia informacji publikowanych na miejskim portalu w zakładce Kultura-Wydarzenia oraz na stronie Sezon Lublin.

Stypendia

Urząd Miasta Lublin chce nagradzać wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz uczestników studiów doktorankich. Co roku Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin realizuje dwa sztandarowe programy wsparcia finansowego dla młodych, zdolnych ludzi.

W ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów i doktorantów oraz Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów przyznawana jest pomoc materialna w formie stypendiów naukowych. Pierwsza inicjatywa ma na celu wspieranie wybitnie uzdolnionych studentów i doktorantów zamieszkałych na terenie Gminy Lublin, którzy prowadzą działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki. Druga inicjatywa skupia się na zachęceniu zdolnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych. Celem wspólnym dla obu tych programów jest wzmocnienie intelektualnej elity studenckiej w Mieście.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące tych inicjatyw można znaleźć na miejskim portalu w zakładce: Mieszkańcy - Edukacja - Dla studenta.

Nasze projekty