W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Tradycje akademickie Lublina

Historia lubelskiego ośrodka akademickiego

Lublin jest miastem o wielowiekowych tradycjach szkolnictwa wyższego. Początek lubelskiej akademickości to założenie akademii talmudycznej przez Salomona Szachnę w XVI wieku. W tym samym czasie powstało również Kolegium Jezuitów. W krótkim czasie szkoły te zyskały rozgłos poza granicami kraju. Do Lublina zaczęli ściągać studenci z całej Polski, Czech i Niemiec. Studium Generale – uczelnia wyższa o charakterze filozoficzno-teologicznym oraz Seminarium duchowne pojawiły się w Lublinie w XVII wieku.

Kolejny etap rozwoju lubelskiego szkolnictwa wyższego przypada na okres 20-lecia międzywojennego. W 1918 roku utworzono Uniwersytet Lubelski(dziesięć lat później przemianowano go na Katolicki Uniwersytet Lubelski). W kolejnych latach powstały: jezuicka uczelnia teologiczna (tzw. Kolegium Bobolanum) oraz Wyższa Szkoła Talmudyczna. Od 1918 roku Lublin był już szeroko znany jako miasto uniwersyteckie, kształcąc elity państwa polskiego. Tuż po zakończeniu II wojny światowej, po wyzwoleniu miasta swoją działalność uruchomił na nowo Katolicki Uniwersytet Lubelski.  W 1944 roku utworzono drugą uczelnię -  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS). Początkowo działał w ramach 4 wydziałów.  W latach pięćdziesiątych UMCS stał się uczelnią-matką dwóch innych lubelskich uniwersytetów - Uniwersytetu Medycznego (dawnej Akademii Medycznej) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego (dawnej Wyższe Szkole Rolniczej). Powstały one na bazie wydzielonych wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Lekarskiego i Farmaceutycznego oraz Rolnego, Weterynaryjnego i Zootechnicznego odpowiednio. Poza Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Akademią Medyczną oraz Wyższą Szkołą Przyrodniczą w 1953 roku utworzono Wieczorową Szkołę Inżynierską, czyli dzisiejszą Politechnikę Lubelską.

Jako jedyne miasto w Polsce Lublin mógł poszczycić się posiadaniem dwóch uniwersytetów. Stąd też w latach 1944-1989 zainteresowanie studiowaniem w Lublinie dynamicznie rosło. Świadczy o tym nie tylko zwiększająca się liczba studentów, ale i rozwój kadry naukowo-dydaktycznej. Transformacja ustrojowa, a z nią reforma szkolnictwa wyższego przyniosły kolejne zmiany przyczyniające się do rozwoju lubelskich uczelni. Po roku 1990, zaczęły otwierać się tu także uczelnie niepubliczne, zmieniono system kształcenia oraz umożliwiono szkołom wyższym podejmowanie działań o charakterze komercyjnym.

Nasze projekty