W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski

Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski

Urodzony 26 listopada 1919 roku w Białymstoku. Zginął 10 kwietnia 2010 roku, w katastrofie samolotu rządowego lecącego na obchody 70. rocznicy zbrodni w Katyniu. Ostatni Prezydent Polski na Uchodźstwie. Przed wojną instruktor harcerski. Po zajęciu Białegostoku przez Armię Radziecką – komendant Szarych Szeregów. W 1986 roku minister do spraw krajowych w Radzie Narodowej (parlamencie emigracyjnym). Aktywny działacz ZHP na emigracji. Od 1989 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

Honorowe Obywatelstwo zostało nadane Uchwałą Nr 1499/LII/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 27 czerwca 2002 roku.

Akt nadanie Honorowego Obywatelstwa: Rada Miejska w Lublinie, świadoma ogromnych zasług Pana Prezydenta dla naszej Ojczyzny i Narodu, ma zaszczyt nadać Szanownemu Panu Ryszardowi Kaczorowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublina. Pańskie osobiste przeżycia są odzwierciedleniem losów naszego kraju i jego mieszkańców w tragicznym okresie niemiecko-sowieckiej agresji i okupacji oraz 50 lat faszystowsko-komunistycznego zniewolenia. Jednocześnie Pańska działalność – od młodzieńczej pracy w harcerstwie i „Szarych Szeregach”, poprzez służbę wojskową w Armii Polskiej pod dowództwem generała Władysława Andersa, a następnie poprzez pracę społeczną w organizacjach kombatanckich i polityczną w strukturach Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, aż po najwyższy urząd Prezydenta RP, po trwającą nadal służbę społeczną – była i jest nieprzerwanym pasmem wielkiego zaangażowania i przykładem patriotyzmu oraz wierności utrwalonym przez tradycję ideałom. Przez całe swe życie uosabia Pan i reprezentuje niepodległościowe tradycje, najwyższe wartości i aspiracje Narodu i Państwa Polskiego. Nasze uznanie dla Pańskich zasług i satysfakcja są tym większe, że na Lubelszczyźnie znajdują się Pańskie korzenie, jak również dlatego, iż przewodniczył Pan Honorowemu Komitetowi Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lublinie – mieście, które odwiedzał Pan niejednokrotnie i – podobnie jak Marszałek – darzył szczerą sympatią. Powyższe fakty sprawiły, że inicjatywa nadania Panu tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Lublina” zyskała pełne poparcie władz samorządowych naszego miasta. Wraz z tytułem „Honorowego Obywatela” prosimy o przyjęcie najlepszych życzeń wielu sukcesów w dalszej działalności społeczno-patriotycznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.