W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Św. Jan Paweł II

Pierwszy Polak na tronie Papieskim. Urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. Polonistykę studiował od 1938 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1941 roku zaczął studiować teologię, a 1 listopada 1946 roku został wyświęcony na księdza. Od 1958 roku biskup pomocniczy Krakowa. Wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany na Papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Papież zmarł 2 kwietnia 2005 roku.

Honorowe Obywatelstwo zostało nadane Uchwałą Nr 471/XLVII/97 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 1997 roku. Akt nadania Honorowego Obywatelstwa: Rada Miasta Lublina ma zaszczyt nadać Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublina.

Akt jest wyrazem naszej najgłębszej wdzięczności i wielkiego uznania zasług Pierwszego z Rodu Polaków na rzecz wspierania różnych działań i inicjatyw służących dobru wspólnemu. Dziękujemy Ojcu Świętemu za przebywanie wśród nas w latach pracy profesorskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i obecną pomoc z wysokości tronu Piotrowego w rozwijaniu i popularyzowaniu tej szczególnej Uczelni między innymi przez udzielenie praw wydawniczych Instytutowi im. Jana Pawła II dla swej niezwykłej książki „Przekroczyć próg nadziei”. Jesteśmy wdzięczni za dar cennego sprzętu medycznego dla lubelskich szpitali. Nade wszystko wyrażamy wdzięczność za wysiłki nakierowane na jednoczenie Kościoła oraz umacnianie światowego pokoju, wartości, które winny być przekazywane następnym pokoleniom. W Lublinie, gdzie zderzyły się ze sobą dwie kultury chrześcijańskie: łacińska i bizantyjska „Jak dwa płuca Wschodu i Zachodu, którymi ma oddychać Kościół Chrystusowy” - bardziej niż gdzie indziej nabierają mocy wezwania Piotra XX wieku do jedności. Jej artystycznym symbolem może być bezcenny zabytek sztuki, jakim jest Kaplica Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim. Również całe nasze dzieje naznaczone są spotkaniami wspomnianych kręgów kulturowych, o czym mówił Ojciec Święty będąc w Lublinie: „To miasto posiada swą historyczną wymowę(...) cały wielki dziejowy proces spotkania między Zachodem a Wschodem (...) Naród wciąż żyje całą swoją historią. I Kościół w Narodzie też jest. I proces ten nie jest zakończony. Obyśmy umieli wiernie, autentycznie, twórczo kontynuować to wielkie dziedzictwo w tym miejscu Europy! I Świata!” Wymownie bardziej niż gdziekolwiek zabrzmiało apostolskie orędzie pokoju wypowiedziane w Lublinie – mieście dymów krematoryjnych, z którymi niegdyś wiatr roznosił po świecie męczeńskie prochy ofiar Majdanka – dziś Pomnika Pamięci i przestrogi przed zagładą i wszelkim zniewoleniom. Ojciec Święty powiedział słowa do zapamiętania przez wszystkich i na zawsze: „Pokój jest owocem serca nowego”, a „służba życiu służy wyzwoleniu człowieka. Te słowa zobowiązują. Przyznając Honorowe Obywatelstwo Miasta Lublina, składamy Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II gorące podziękowanie za wszystko i prosimy o przyjęcie najlepszych życzeń na dalsze, trudne czasy apostolskiej posługi dla dobra Kościoła, Polski i świata.