W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Akcja Zima 2021/2022
29.11.202109:46

Specjalistyczny sprzęt, zapasy środków do zabezpieczania nawierzchni oraz służby są już w pełnej gotowości do walki z zimą. Lublin jest przygotowany do szybkiej reakcji na pogorszenie pogody, a monitoring sytuacji odbywa się całodobowo

– Każda zima to wyzwanie dla służb oczyszczania miasta. Już od początku listopada są one w pełnej gotowości. Priorytetem jest dla nas sprawne działanie, adekwatne do warunków atmosferycznych i stanu dróg, dzięki czemu możemy ograniczać niekorzystny wpływ pogody na bezpieczeństwo mieszkańców i funkcjonowanie miasta. Działania mają służyć zachowaniu drożności lubelskich ulic i ciągów pieszych, a tym samym eliminowaniu zagrożeń związanych z wystąpieniem zimowych zjawisk pogodowych. Stan nawierzchni dróg podlega stałej kontroli, a analiza danych pogodowych prowadzona jest przez 24 godziny – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Zimowym utrzymaniem objęte są zarówno drogi, jak i tereny miejskie zlokalizowane poza pasem drogowym. Za utrzymanie dróg odpowiada Zarząd Dróg i Mostów, a za tereny miejskie, które nie są drogami – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin. W przypadku dróg miasto podzielone jest na siedem rejonów zimowego utrzymania. Odśnieżaniem objętych jest około  679 km dróg, w tym dróg publicznych – 595 km, dróg wojewódzkich – 44 km, dróg powiatowych –  blisko 148 km, dróg gminnych – 397 km oraz dróg wewnętrznych – około 89 km. Ponadto w stałym zimowym utrzymaniu pozostaje powierzchnia ponad 502 tys. m2 chodników, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych, schodów, dojść do przejść dla pieszych oraz kładek. Z kolei tereny poza pasem drogowym objęte stałym zimowym utrzymaniem zostały podzielone na cztery rejony miasta. Ich łączna powierzchnia wynosi 228 ha.  Za każdy z rejonów odpowiada firma wyłoniona w przetargu, która zobowiązana jest do dysponowania odpowiednim sprzętem i niezbędnymi materiałami do prowadzenia akcji, a także prowadzeniem całodobowych dyżurów. Zapasy materiałów są uzupełniane na bieżąco podczas prowadzonej akcji. Tereny nie będące w stałym utrzymaniu są monitorowane i odśnieżane w zależności od potrzeb, czy też po otrzymanym zgłoszeniu.  Odśnieżanie interwencyjne jest realizowane po wcześniejszym udrożnieniu ulic i terenów objętych stałym utrzymaniem.

W akcję zimowego utrzymania włączone jest także MPK Lublin. Spółka odpowiedzialna jest za odśnieżanie 780 przystanków komunikacji miejskiej znajdujących się w granicach administracyjnych miasta. Udział w akcji biorą również funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy patrolują miasto i kontrolują stan infrastruktury. W związku z obowiązkiem odśnieżania, kontrolowani są prywatni zarządcy nieruchomości.

W ramach Akcji Zima stałą analizę sytuacji, szczególnie w zakresie transportu, utrzymania dróg, a także warunków atmosferycznych prowadzi Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wykorzystywane są do tego zarówno systemy monitoringu wizyjnego, sieć stacji pogodowych oraz programy analityczne. Miasto ma również podpisaną umowę na świadczenie usługi indywidualnej osłony meteorologicznej obejmującą m.in. codzienne prognozy, ostrzeżenia i analizy meteorologiczne oraz stały całodobowy kontakt z dyżurnym meteorologiem. W celu bieżącej analizy sytuacji wykorzystywany jest również system pozycjonowania i monitoringu stanu pracy całego sprzętu odśnieżającego miasto. Jest to system, który w realnym czasie pokazuje zarówno lokalizację oraz ilość sprzętu zaangażowanego do zimowego utrzymania miasta, co jest niezbędne do skutecznego zarządzania ewentualnymi sytuacjami kryzysowymi.

Bezpośredni wpływ na koszty zimowego utrzymania miasta mają warunki atmosferyczne. W sezonie 2020/2021 na akcję zimowego utrzymania dróg i terenów poza pasem drogowym przeznaczono ponad 12 mln zł. Akcja zimowego utrzymania miasta prowadzona jest co roku, w okresie od 1 listopada do 31 marca.

W sprawach zimowego utrzymania miasta, zgłoszenia przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

 • w zakresie dróg - tel. 81 466 57 89, w godz. 6.00-21.00 (od poniedziałku do piątku), w godz. 7.30-21.00 (sobota, niedziela i dni świąteczne);
 • w zakresie terenów znajdujących się poza pasem drogowym - tel. 81 466 31 32, w godz. 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku), więcej informacji o zimowym utrzymaniu terenów znajdujących się poza pasem drogowym;
 • w zakresie miejsc parkingowych - tel. 81 503 21 38, w godz. 8.00-18.30 (od poniedziałku do piątku);
 • w pozostałych dniach i godzinach należy dzwonić pod numer 986 (Straż Miejska).

Materiały i pojazdy będące w gotowości w sezonie 2021/2022:

 • chlorek sodu (sól drogowa) – 2 800 t,
 • chlorek wapnia techniczny – 15 t,
 • piasek – 680 t,
 • kruszywo – 100 t,
 • solanka (wytwarzana na bieżąco według potrzeb),
 • solarki opłużone duże – 39,
 • solarki małe – 14,
 • ciągniki o mocy powyżej 75KM – 6,
 • ciągniki o masie 1,9 ton – 15,
 • ładowarki –  7,
 • równiarki lub pługi wirnikowe – 7,
 • samochody do wywozu śniegu – 8.