W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Urząd Miasta Lublin
20-020 Lublin, ul. Lipowa 27
tel. 81 466 17 14 (telefon całodobowy)
fax 81 466 17 01
email:

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Art.2. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2017 poz. 209)

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Departamentu Prezydenta do zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

 1. pełnienie całodobowych dyżurów w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz współdziałania w tym zakresie z centrami zarządzania kryzysowego administracji publicznej;
 2. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 3. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 4. dokumentowanie działań podejmowanych przez referat;
 5. monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń oraz prognozowanie rozwoju sytuacji i alarmowanie ludności;
 6. uruchamianie określonych procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz koordynowanie działań służb ratowniczych;
 7. przekazywanie informacji kierującym działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub w celu ich usunięcia;
 8. określanie sposobów ograniczania rozmiaru strat i usuwanie skutków zagrożeń;
 9. gromadzenie w bazach danych informacji o zagrożeniach oraz środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;
 10. przygotowywanie i wyposażenie zapasowego stanowiska pracy Prezydenta Miasta;
 11. przygotowywanie i tworzenie warunków pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 12. prowadzenie stałej wymiany informacji ze służbami dyżurnymi administracji zespolonej oraz innymi służbami i inspekcjami oraz informowanie w trybie alarmowym służb ratowniczych;
 13. pozyskiwanie informacji i opracowywanie dobowych meldunków o sytuacji w mieście, a także opracowywanie zbiorczych raportów tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych o sytuacji i prognozowanych zagrożeniach;
 14. stałe utrzymywanie kontaktu z instytucjami realizującymi ciągły monitoring środowiska.