W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje "Zrównoważona mobilność miejska" - spotkanie online

Konsultacje "Zrównoważona mobilność miejska" - spotkanie online
27.10.202020:56

28 października o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie online dotyczące tematyki szeroko rozumianej mobilności miejskiej. To jeden z elementów trwających konsultacji społecznych, których celem jest opracowanie przy współudziale mieszkańców dwóch strategicznych dla Miasta Lublin dokumentów - Planu Zrównoważonej Mobilności na lata 2022-2026 oraz Strategii Mobilności Miejskiej. Link do spotkania zostanie opublikowany na stronie lublin.eu.

– Jesteśmy w trakcie konsultacji, które zakładają także spotkanie z mieszkańcami. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną będzie miało formę wirtualną. Niemniej zachęcam wszystkich do wspólnej dyskusji. Zależy nam na aktywności różnych grup odbiorców, którzy do tej pory nie wypowiadali się w tematach związanych z mobilnością – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Głównym celem spotkania jest zdefiniowanie problemów i potrzeb transportowych na obszarze Miasta. Podczas spotkania będzie można zgłaszać swoje uwagi i propozycje, które wyznaczą kierunki rozwoju zrównoważonej mobilności dla Lublina. To również początek prac nad stworzeniem nowych projektów dokumentów. Moderatorem spotkania będzie Piotr Skrzypczak.

Poza udziałem w spotkaniu, mieszkańcy cały czas mogą przesyłać swoje uwagi, sugestie i propozycje drogą elektroniczną na adres: planmobilnosci@lublin.eu. Konsultacje społeczne potrwają do 15 listopada.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miasta Lublin 
(SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan) na lata 2022-2026 to dokument o charakterze strategicznym, będący kompleksową oceną możliwie wielu aspektów mających wpływ na kwestie rozwoju zrównoważonej mobilności Miasta. Głównym celem opracowania dokumentu jest określenie działań zmierzających do zwiększenia dostępności obszarów miejskich oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności i transportu zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, obejmujących dojazd do obszaru miejskiego, przejazd przez ten obszar, jak również przemieszczanie się w jego obrębie różnymi środkami transportu. Duży nacisk w dokumencie położony zostanie na zwiększenie mobilności pieszej i rowerowej a także pełne wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego. SUPM będzie zawierał nie tylko diagnozę obecnej sytuacji, ale także konkretne cele i działania, które będą podejmowane na terenie Lublina na rzecz wszechstronnego i równomiernego rozwoju wszystkich środków transportu, a tym samym zrównoważonego zarządzania mobilnością miejską. 

Z kolei dokumentem zawierającym dotychczasowe strategie i standardy, zwłaszcza w kwestii ruchu pieszego i rowerowego, będzie Strategia Mobilności Miejskiej. Dokument zostanie rozszerzony o inne kluczowe kwestie związane ze strategią rozwoju i polityką pieszo-rowerową. W opracowaniu zawarte będą także aspekty związane z mikromobilnością oraz podstawy projektowania uniwersalnego i standardów parkingowych. W ramach Strategii Mobilności Miejskiej opracowane zostaną również spójne standardy techniczne dla całej infrastruktury pieszej, rowerowej, parkingowej wraz z zasadami stosowania elementów wyposażenia pasów drogowych, w kontekście także ograniczeń parkowania pojazdów czy urządzeń obsługujących ruch rowerowy.