W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miasto apeluje o wsparcie osób najbardziej potrzebujących

Miasto apeluje o wsparcie osób najbardziej potrzebujących
28.11.202211:35

W okresie jesienno-zimowym Miasto apeluje o zwracanie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Wsparcie może być niezbędne seniorom, osobom samotnym czy z niepełnosprawnościami. Z uwagi na występujące spadki temperatur ten czas jest trudny dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Czujność mieszkańców ułatwia skierowanie ich do właściwej placówki lub objęcie jedną z wielu form wsparcia oferowanych przez Miasto.

– W okresie zimowym stale monitorujemy sytuację osób, które przebywają w przestrzeni miejskiej, zachęcając do skorzystania z oferowanych form schronienia. Wsparcie osób bezdomnych obejmuje działania w kierunku pokonania kryzysu bezdomności, które w pierwszej kolejności koncentrują się na zapewnieniu pomocy w postaci schronienia i zabezpieczenia elementarnych potrzeb, takich jak posiłek i odzież. Każdy sygnał o osobach przebywających w warunkach niedostosowanych do zamieszkania i stwarzających bezpośrednio zagrożenie dla zdrowia lub życia umożliwi właściwym służbom miejskim skuteczną interwencję i pomoc – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie wynika, że rokrocznie na terenie Lublina przebywa około 300 osób w kryzysie bezdomności. Mają one możliwość skorzystania z oferty 10 placówek zabezpieczających schronienie i dysponujących łącznie 262 miejscami. Są to schroniska, ogrzewalnie i noclegownia, a ich działalność jest dofinansowywana przez Miasto Lublin w kwocie 2 mln zł rocznie. Obecnie przebywa w nich 190 osób. Dodatkowo osoby z problemem bezdomności mają do dyspozycji dzienny ośrodek oferujący świetlicę, zaplecze sanitarno-higieniczne oraz pomoc przedmedyczną. Na terenie Miasta działają również 2 kuchnie społeczne zapewniające osobom potrzebującym gorący posiłek. Dane teleadresowe placówek dla osób bezdomnych znajdują się w załączniku.

Nadchodząca zima to czas, w którym również osoby starsze, samotne czy z niepełnosprawnościami mogą potrzebować szczególnego wsparcia. Aktualnie miejska sieć wysokiej jakości usług dedykowanych seniorom oraz mieszkańcom z niepełnosprawnościami to między innymi 35 placówek pobytu dziennego, tj. 6 centrów dziennego pobytu oraz 26 klubów seniora oferujących szeroką gamę usług, od specjalistycznej terapii i rehabilitacji, po wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, gorący posiłek, jak również rozwój pasji i zainteresowań, czy organizację czasu wolnego i integrację.
Specjalistyczne usługi społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami oferuje 9 środowiskowych domów samopomocy i 3 nowoczesne ośrodki z miejscami dziennymi, całodobowymi i wytchnieniowymi świadczące terapię i rehabilitację, celem podtrzymywania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia, a także zapewnienia niezbędnej opieki i bezpieczeństwa. Osoby niesamodzielne mogą również liczyć na pomoc w miejscu zamieszkania. Dzięki nowatorskim projektom realizowanym w środowisku, takim jak program „Kompleksowej opieki domowej” czy Program Teleopieki „SOS dla Seniora” (tzw. opaski życia) mogą czuć się bezpieczne w swoim najbliższym otoczeniu. Szerokie spektrum działań osłonowych uzupełnia pomoc finansowa, pomoc w postaci obiadów (w tym także dowożonych do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie), wsparcie wolontariuszy, czy też pomoc w uzyskaniu dofinansowań do posiadanych źródeł ciepła.

Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach korzystania z oferty centrów dziennego pobytu i klubów seniora dostępne są w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie, przy ul. Lwowskiej 28 oraz pod numerem telefonu 81 466 55 60. Informację o zasadach korzystania z usług ośrodków wsparcia, jak również możliwości skorzystania z pomocy w postaci schronienia, wsparcia finansowego, gorącego posiłku, pomocy rzeczowej, usługowej oraz dodatków do wykorzystywanych źródeł ciepła dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie pod numerem telefonu 81 466 53 00. Pod wskazanym numerem można również zgłaszać przypadki osób przebywających w warunkach zagrażających ich zdrowiu i bezpieczeństwu.

Pliki do pobrania