W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miasto otwiera place zabaw i siłownie plenerowe

Miasto otwiera place zabaw i siłownie plenerowe
16.06.202013:46

Od dzisiaj (wtorek, 16 czerwca) otwierane są sukcesywnie wszystkie miejskie place zabaw i siłownie zewnętrzne. Mimo braku szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla tego typu obiektów, Miasto dołoży wszelkich starań, aby użytkownicy korzystali z placów zabaw i siłowni w bezpieczny sposób i z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. Wszystkie place zabaw i siłownie zostaną otwarte do końca tego tygodnia.

Obiekty przed otwarciem będą szczegółowo sprawdzone pod względem technicznym oraz zdezynfekowane środkiem wykazującym działanie wirusobójcze. Urządzenia, których nie można objąć skuteczną dezynfekcją zostaną wyłączone z użytkowania. W najbliższych dniach z placów i siłowni w miejscu tabliczek o zakazie korzystania, pojawią się informacje z zaleceniami dla użytkowników. Instrukcje będą umieszczone w widocznych miejscach w przestrzeniach placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych należy:

  • utrzymywać dystans 2 metrów od innych osób znajdujących się w przestrzeni placu zabaw/siłowni zewnętrznej. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu obowiązkowe jest stosowanie maseczek (nie dotyczy to dzieci do ukończenia 4 roku życia oraz innych przypadków wymienionych w § 18 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja),
  • zdezynfekować dłonie po kontakcie z urządzeniami i innymi elementami infrastruktury placu zabaw/siłowni zewnętrznej,
  • zużyte rękawiczki i maseczki ochronne wyrzucać do koszy na odpady zmieszane,
  • nie zaleca się spożywania posiłków na terenie placu zabaw/siłowni zewnętrznej.

Spośród wszystkich 74 miejskich placów zabaw i siłowni plenerowych, w związku z zaplanowaną na przełom sierpnia i września wymianą urządzeń zabawowych, nie będą otwarte dwie części placu zabaw na pl. Kaczyńskiego.