W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych od 1 marca

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych od 1 marca
23.02.202111:16

W poniedziałek (1 marca) rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Miasto Lublin na zbliżający się rok szkolny przygotowało 10 355 miejsc w placówkach publicznych i przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na zasadach placówek publicznych. Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 12 marca do godz. 15.00.

– Oferta edukacyjna Miasta Lublin w zakresie edukacji przedszkolnej jest bardzo szeroka. Łącznie obejmuje 68 przedszkoli oraz 36 oddziałów przedszkolnych w 22 szkołach podstawowych. Są wśród nich placówki o charakterze integracyjnym, specjalnym, z oddziałami integracyjnymi oraz z edukacją prowadzoną w systemie Montessori. We wszystkich miejskich placówkach i tych funkcjonujących na zasadach placówek publicznych przygotowaliśmy na zbliżający się rok szkolny ponad 10,3 tys. miejsc, zaś dodatkowe 5,6 tys. miejsc oferują placówki prowadzone przez podmioty prywatne. Łącznie w lubelskich przedszkolach zostały przygotowane miejsca dla 16 tysięcy dzieci w wieku przedszkolnym – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty.

Podstawowe zasady rekrutacji:

  • Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Dzieci sześcioletnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.
  • Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r., mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego), które:

 - dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – będą miały zorganizowane wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 - dotychczas uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – mogą kontynuować wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego obecnie uczęszczają lub być ubiegać się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

  •  Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach 2015-2018) dotychczas uczęszczające do przedszkoli, prowadzonych przez miasto Lublin mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych odbywa się na wniosek rodziców. Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin i składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną, w drugim etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny. Szczegóły dotyczące wszystkich kryteriów dostępne są na stronie Lublin.eu.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń. Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i na tej podstawie kontynuują wychowanie przedszkolne w danej placówce.         

Najważniejsze terminy rekrutacji:

  • od 1 marca od godz. 8.00 do 12 marca do godz. 15.00 – składanie wniosku wraz z załącznikami,
  • 12 kwietnia godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  • od 12 kwietnia od godz. 12.00 do 16 kwietnia do godz. 15.00 – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia,
  • 19 kwietnia godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Szczegółowe terminy związane z odwołaniami dostępne są na stronie Lublin.eu.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy, w terminie rekrutacji, tj. od 1 marca  do 12 marca wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu, w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów, kliknąć w zakładkę elektroniczna rekrutacja do przedszkoli. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.
Taki tryb rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i na tej podstawie kontynuują wychowanie przedszkolne w danej placówce.

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, dlatego też dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji. W przypadku posiadania przez przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej wolnych miejsc, po zakończonej rekrutacji, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor jednostki. Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) odpowiada dyrektor jednostki i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Oferta edukacyjna Miasta Lublin obejmuje: 1 zespół przedszkolny, 3 przedszkola w zespołach szkół, 1 przedszkole w zespole szkolno-przedszkolnym oraz 62 przedszkola publiczne, które dysponują 9300 miejscami, a także 36 oddziałów przedszkolnych w 22 szkołach podstawowych, zapewniających ok. 900 miejsc dla dzieci 5 i 6-letnich. Ponadto, sieć placówek przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Lublin w bieżącym roku szkolnym uzupełniają dwa przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne inne niż jst, które dysponują 260 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz pięć przedszkoli niepublicznych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Placówki te prowadzić będą rekrutację na takich samych zasadach jak przedszkola publiczne.

Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie Lublin.eu.