W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wyniki etapu kwalifikacji do szkół ponadpodstawowych

Wyniki etapu kwalifikacji do szkół ponadpodstawowych
22.07.202212:15

Szkolne komisje rekrutacyjne opublikowały dziś rano listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów szkół ponadpodstawowych. Kandydaci mogą sprawdzić wyniki logując się do panelu rekrutacyjnego lub na tablicach ogłoszeń w szkołach ponadpodstawowych. Aby zostać uczniem w szkole, do której zostali zakwalifikowani, muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki, na co mają czas do 28 lipca do godz. 15.00.

– Z myślą o kandydatach do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych Miasto Lublin przygotowało w swoich placówkach 6410 miejsc. Nasze licea były gotowe do przyjęcia 3690 osób, technika 2208 osób, a szkoła branżowa I stopnia oferowała 512 miejsc. Na potrzeby powiększonego rocznika, który przystąpił do rekrutacji, czekały 202 oddziały. Ich liczbę w odniesieniu do zakończonego roku szkolnego znacznie zwiększyliśmy. Teraz przed kandydatami do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych bardzo ważny moment. Do przyszłego czwartku mają czas na potwierdzenie chęci podjęcia nauki w szkole, do której się zakwalifikowali – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydent Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Potwierdzenia woli podjęcia nauki przez kandydata polega to na dostarczeniu oryginału świadectwa i wyników egzaminów ósmoklasisty do oddziału, do którego się zakwalifikował. Brak dostarczenia dokumentów do 28 lipca do godz. 15.00 oznacza rezygnację z miejsca i powoduje, że kandydat może ubiegać się o przyjęcie do oddziałów, które po etapie potwierdzeń będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych będą opublikowane 29 lipca.

Łącznie w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto i inne podmioty do rekrutacji przygotowano 7199 miejsc, w tym:

 • w liceach ogólnokształcących: 3822
 • w technikach: 2505
 • w szkołach branżowych I stopnia: 872

Do oddziałów w poszczególnych szkołach zakwalifikowano 6243 kandydatów, w tym:

 • w liceach ogólnokształcących: 3706
 • w technikach: 2056
 • w szkołach branżowych I stopnia: 481

Utworzono 228 oddziałów, z czego 124 w liceach ogólnokształcących, 77 w technikach i 27 w szkołach branżowych I stopnia.

Poniżej lista szkół, które po etapie kwalifikacji kandydatów, dysponują jeszcze wolnymi miejscami w oddziałach ze wskazanymi rozszerzeniami przedmiotów:

 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej: mat.-geog.,
 • XII Liceum Ogólnokształcące: biol-chem-ang, biol.-geogr.-ang.,
 • XVIII Liceum Ogólnokształcące: hist.-ang.-wos.,
 • XIX Liceum Ogólnokształcące: biol.-geogr.-ang., geogr.-ang.-mat., biol.-chem.-ang., hist.-ang.-pol., ang.-pol.-wos.,
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania (Lublin): biol.-chem.,
 • XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru (Lublin): ang.-wos.,
 • Technikum Budowlane: technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik renowacji elementów architektury, technik inżynierii sanitarnej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik dekarstwa,
 • Technikum Drzewne: technik technologii drewna,
 • Technikum Budowlano-Geodezyjne: technik budowy dróg, technik renowacji elementów architektury, technik inżynierii sanitarnej,
 • Technikum Terenów Zieleni: technik architektury krajobrazu,
 • Technikum Samochodowe: technik pojazdów samochodowych,
 • Technikum Energetyczno-Informatyczne: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • Technikum Przemysłu Spożywczego: technik technologii żywności,
 • Technikum Chemiczne: technik optyk, technik analityk, technik technologii chemicznej,
 • Technikum Transportowo-Komunikacyjne: technik robotyk,
 • Technikum Usługowo-Gospodarcze: technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich,
 • Technikum Mechaniczne: technik mechatronik, technik spawalnictwa,
 • Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 1: dekarz,
 • Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 2: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia: mechanik pojazdów samochodowych,
 • Branżowa Szkoła Elektryczna I stopnia: elektryk,
 • Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia: piekarz, cukiernik,
 • Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 1: ślusarz, ogrodnik, mechanik pojazdów samochodowych.

Więcej informacji znajduje się na stronie lublin.eu