W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Zmiana nazwy czterech ulic - informacje dla mieszkańców

17.08.201706:44

Rada Miasta Lublin na sesji w dniu 26 czerwca 2017 r., realizując ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 z późn. zm.) zmieniła nazwy następujących ulic:

DOTYCHCZASOWA NAZWA ULICY NOWA NAZWA ULICY PODSTAWA PRAWNA

Aleksandra Szymańskiego

Skryta

Uchwała nr 774/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin

Michała Wójtowicza

Emila Czaplińskiego

Uchwała nr 775/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin

Lucyny Herc
na odcinku od ul. Chemicznej do Al. Wincentego Witosa

Anny Walentynowicz
na odcinku od ul. Chemicznej do Al. Wincentego Witosa

Uchwała nr 776/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin

Lucyny Herc
na odcinku od Al. Wincentego Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka

Hanki Ordonówny
na odcinku od Al. Wincentego Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka

Uchwała nr 777/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin

Uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 10 lipca 2017 r.

Dokonanie zmiany nazwy ulicy, na podstawie ww. ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej powoduje, że:

  1. wolne od opłat są pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy;
  2. zachowują ważność dokumenty zawierające nazwę dotychczasową.

Powyższe oznacza między innymi, że: dowód osobisty, prawo jazdy oraz dowody rejestracyjne pojazdów, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka osoba legitymująca się nimi, będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności (art. 5 ust. 2 ww. ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej).

Dodatkowo:

  1. Zmiana danych w rejestrach i ewidencjach - podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać zmiany danych, m.in. adres siedziby podmiotu (art. 47, art. 38 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 1997 nr 121 poz. 769);
  2. Zmiana wpisu w CEIDG - przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG; należy zgłosić zmianę: adresu do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresów pod którymi wykonywana jest działalność gospodarcza, w tym adresu głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony (art. 30, art. 25.ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807);
  3. Księgi wieczyste - ustawa o księgach wieczystych i hipotece nie przewiduje obowiązkowego terminu do aktualizacji danych. Jednakże dane zawarte w księdze wieczystej muszą odpowiadać stanowi faktycznemu nieruchomości; brak takiej zmiany może być kłopotliwy dla właściciela nieruchomości, gdy będzie chciał ją np. sprzedać. Żeby uaktualnić informacje w księdze wieczystej należy złożyć wniosek do sądu.
  4. Dodatkowo mieszkańcy powinni przekazać aktualne dane:
  • podmiotom, z którymi mają zawarte umowy jeżeli taki obowiązek wynika z tych umów np. umowy z instytucjami bankowymi, telekomunikacyjnymi oraz wszelkie inne umowy cywilnoprawne;
  • pracodawcy;
  • sądom i innym organom przed, którymi toczą się postępowania, w których mieszkaniec jest uczestnikiem.