W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Głosowanie nad rekomendacjami w panelu obywatelskim

Głosowanie nad rekomendacjami w panelu obywatelskim
22.06.201812:25

Podstawowe zasady pracy nad rekomendacjami zostały opracowane w przewodniku dla panelistów:

Na podstawie ustalonych zasad przebieg głosowania przebiegał następująco:

GŁOSOWANIE

Zasady:

 1. Głosowanie przebiegało na kartach do głosowania.
 2. Głosowanie nie było rejestrowane, ze względu na komfort pracy panelistów (podobnie jak 3 i 4 spotkanie panelu). Obrady były zamknięte Obserwatorami procesu głosowania byli koordynatorzy, przedstawiciele Biura Partycypacji Społecznej oraz wolontariusze.
 3. Poparcie dla rekomendacji (jeżeli w danej kwestii jest tylko jedna propozycja rozwiązania) sprawdza się zaznaczając na karcie do głosowania jedno ze stanowisk:
 • Zdecydowanie zgadzam się
 • Zgadzam się
 • Zgadzam się, choć mam pewne wątpliwości lub zastrzeżenia    
 • Mam spore wątpliwości                  
 • Raczej się nie zgadzam                   
 • Nie zgadzam się                
 • Zdecydowanie nie zgadzam się
 • Jest już realizowane w wystarczającym stopniu

   4. Pierwsze trzy stanowiska z powyższej listy przekładają się na poparcie dla propozycji rekomendacji (w tabeli z wynikami oznaczone jako POPARCIE DLA REKOMENDACJI), a pozostałe   przekładają się na jej odrzucenie. Możliwość zajęcia w danej kwestii jednego z ośmiu możliwych stanowisk ma na celu szczere i bardziej precyzyjne wyrażanie swojej opinii.

Głosowanie preferencyjne

 1. Jeżeli zgłoszonych zostało kilka propozycji rekomendacji, które dotyczą jednej kwestii (pokazując np. kilka wariantów danego rozwiązania), wówczas do wyboru stosuje się głosowanie preferencyjne.
 2. W głosowaniu takim zbierane są one w jeden zestaw, spośród którego maksymalnie przejść może tylko jedna rekomendacja. Na każde z ułożonych w tym zestawie rozwiązań głosuje się w taki sam sposób, jak zostało to opisane w punkcie 13. przewodnika.

LICZENIE GŁOSÓW

 1. Głosy liczone są na sali zaraz po zakończeniu głosowania oraz prezentowane panelistom podczas tego samego spotkania.
 2. Przy zwykłych rekomendacjach (nie ujętych w głosowaniu preferencyjnym), za przyjęte uznaje się te rekomendacje, które zdobędą minimum 80% poparcia panelistów i panelistek.
 3. W głosowaniu preferencyjnym maksymalnie przejść może tylko jedna rekomendacja. W przypadku, gdy tylko jedna rekomendacja uzyska poparcie (zgodnie z punktem 14) na poziomie co najmniej 80%, uznaje się ją za wybraną. Jeżeli natomiast poparcie na poziomie co najmniej 80% uzyskało więcej propozycji, wówczas sprawdza się, która popierana była najsilniej poprzez podliczenie punktów zgodnie z poniższym wzorem:
 • Zdecydowanie zgadzam się - 3 punkty,
 • Zgadzam się - 2 punkty,
 • Zgadzam się, choć mam pewne wątpliwości lub zastrzeżenia – 1 punkt

Za wybraną rekomendację uznaje się tę, która otrzymała w sumie największą liczbę punktów, czyli poziom konsensusu dla jej przyjęcia był najwyższy.

   4. Przy założeniu, że maksymalnie rekomendacja może dostać 180 punktów (60 panelistów x 3 pkt = 180), dzielimy wynik siły poparcia rekomendacji przez maksymalną możliwą do uzyskania, otrzymując wynik procentowy. W tabeli wynik głosowania preferencyjnego można odczytać w kolumnie “Poparcie rekomendacji w głosowaniu preferencyjnym (z uwzględnieniem siły poparcia)”.

GŁOSOWANIE DODATKOWE

Po zaprezentowaniu wyników, paneliści i panelistki mają możliwość dyskusji i ponownego przegłosowania rekomendacji, które uzyskały poparcie bliskie 80%, a w opinii grupy powinny znaleźć się w końcowym zbiorze wybranych rozwiązań. Jeśli podejmą taką decyzję (głosując jawnie zwykłą większością głosów), szykowane są i drukowane karty z wybranymi rekomendacjami i ponownie przeprowadzana procedura głosowania i zliczania.

Pliki do pobrania