W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Mobilność w Strategii Lublin 2030 – panel obywatelski

Mobilność w Strategii Lublin 2030 – panel obywatelski
09.10.201812:45

Jesienią ruszą prace nad nową Strategią Rozwoju Miasta Lublin 2030. Silnie uspołeczniony proces budowy wizji miasta zajmie 2 lata, a jednym z najważniejszych narzędzi partycypacyjnych jakie znajdą się w procesie dialogu z mieszkańcami będzie panel obywatelski. Mieszkańcy odpowiedzą m.in. na pytanie: Jak sprawnie i bezpiecznie poruszać się po Lublinie?

Prace nad strategią będą koncentrowały się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące wizji miasta za 10 lat. Znajdą się wśród nich kwestie dotyczące funkcjonowania wielu obszarów Lublina, różnorodnych grup wiekowych, społecznych czy zawodowych, a także studentów czy turystów.

Jedną ze składowych będzie kwestia poruszania się po Lublinie przez różnych użytkowników ruchu niezależnie od płci, wieku, statusu życiowego i zawodowego czy sprawności. Kwestie mobilności jako priorytetowe zostaną rozstrzygnięte na potrzeby przyszłej strategii za pomocą panelu obywatelskiego. Prace ruszą w styczniu 2019 r. i potrwają do końca czerwca.

- Obecnie obowiązująca strategia rysuje wizję naszego miasta do 2020 roku. Dziś oficjalnie rozpoczynamy prace nad nowym dokumentem, który określi jaki będzie Lublin w 2030 roku. Tradycyjne strategie to opracowania o charakterze eksperckim, powstające w zaciszu gabinetów, często przygotowywane przez zewnętrznych specjalistów. My do tworzenia najważniejszego dokumentu o Lublinie kolejny raz zapraszamy jego mieszkańców. Jedną ze spraw ogniskujących uwagę Lublinianek i Lublinian jest mobilność, czyli przyszłość poruszania się po mieście. Zapraszam do rozmowy o przyszłości rozwiązań transportowych, co znajdzie odzwierciedlenie w strategii. Narzędziem które zastosujemy by osiągnąć najlepsze rozwiązania będzie panel obywatelski – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Praca nad nową strategią Lublina obejmującą lata 2021-2030 będzie podzielona na kilka etapów. W pierwszym z nich zostaną wskazane kluczowe obszary tematyczne dotyczące funkcjonowania miasta, które będą poddane konsultacjom społecznym. W kolejnych etapach pomysły Lublinian zostaną przepracowane przez złożone z mieszkańców Miasta i różne środowiska zawodowe grupy robocze, które wypracują katalog rozwiązań strategicznych dla poszczególnych obszarów. Rozwiązania ocenią eksperci, a rezultatem trwającego ok. 2 lata procesu będzie wypracowana z udziałem mieszkańców miasta narracja prezentująca szeroką wizję Lublina w 2030 roku. Proces zostanie zakończony szeroką akcją informacyjną oraz konsultacjami finalnego projektu, który zostanie przedstawiony do akceptacji Radzie Miasta.

W ramach projektowania nowej strategii Miasto Lublin poszukuje wśród uczelni wyższych i organizacji pozarządowych kluczowych partnerów merytorycznych posiadających doświadczenie w prowadzeniu konsultacji społecznych. Wspólnie z partnerami Miasto Lublin złoży wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z projektem zakładającym przygotowanie z mieszkańcami nowej strategii, której osią będą działania partycypacyjne. Środki konkursowe pozwolą na sfinansowanie wielu działań z zakresu partycypacji społecznej a tym samym wypracowanie dokumentu, który będzie odzwierciedleniem woli mieszkańców.