W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Aktualna sytuacja w Lublinie w związku z koronawirusem

29.04.202010:44

Drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.

Od 6 maja zostają otwarte żłobki i przedszkola – w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą je zamknąć. Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach. Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

 • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

Od 4 maja otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność.

 • Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków.
 • Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte. Wprowadzony został limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni

 • Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.
 • Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych – np. siłowni, sal pobytu, basenów.

Sklepy budowlane będą czynne w weekendy

 • Uchylony zostaje dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

Biblioteki i muzea

 • Uchylony zostaje zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.
 • Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Rehabilitacja lecznicza

 • Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej.

Z budżetu Miasta Lublin zostały przeznaczone środki finansowe oraz sprzęt medyczny w celu realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu COVID-19.

Środki te zostały rozdysponowane do następujących zakładów opieki zdrowotnej w Lublinie:

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie – 200 000 zł oraz 2 szt. autoklawów do sterylizacji narzędzi medycznych,
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie – 200 000 zł,
 • Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego – 150 000 zł oraz 2 szt. autoklawów do sterylizacji narzędzi medycznych,
 • Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – 150 000 zł oraz 2 szt. autoklawów do sterylizacji narzędzi medycznych,
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie – 200 000 zł;
 • zakupiono i przekazano na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego dwóch urządzeń do automatycznej dezynfekcji powierzchni i powietrza suchą mgłą na kwotę 34 440 zł oraz 2 szt. autoklawów do sterylizacji narzędzi medycznych.

Ponadto, zakupiono i przekazano Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Lublinie autoklaw do sterylizacji narzędzi medycznych. Zakupiono i przekazano kompletne zestawy ochrony biologicznej IZOL-01 w ilości: 30 kpl - Domy Pomocy Społecznej, 10 kpl Straż Miejska Miasta Lublin, 12 kpl - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 1 kpl - Bursa szkolna nr 3, 15 kpl - zabezpieczenie Kierownictwa Urzędu, 8 kpl - zabezpieczenie pracowników Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, 5 kpl - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zakupiono 6000 masek wielorazowych, 5000 rękawic jednorazowych, 300 sztuk masek medycznych chirurgicznych, 12 sztuk termometrów bezdotykowy oraz 100 sztuk dotykowych, 120 szt. 5 litrowych pojemników ze środkiem do dezynfekcji powierzchni, 2 szt. urządzeń do ozonowania aut i pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta Lublin oraz jednostek organizacyjnych Miasta Lublin, głównie z przeznaczeniem dla pracowników mających codzienny kontakt z mieszkańcami m.in. Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydziału Bezpieczeństwa Wydział Komunikacji; Wydział Spraw Administracyjnych, Biuro Obsługi Mieszkańców, Biuro Obsługi Kancelaryjnej.

Do Domów Pomocy Społecznej w Lublinie i jednostek opiekuńczo-wychowawczych trafiło również 125 l płynów antybakteryjnych do dezynfekcji powierzchni oraz 125 l mydła dezynfekującego do rąk, a także 2000 szt. masek wielorazowych.

Kolejna dezynfekcja na terenie Lublina

W związku z planowanym  od 20 kwietnia udostępnieniem parków i terenów zielonych dla mieszkańców, dezynfekcja zostanie przeprowadzona w również w parkach, skwerach i zieleńcach na terenie Lublina.

W ubiegły weekend (18-19 kwietnia) została powtórzona dezynfekcja wyposażenia ulic na terenie dzielnic, jak i w centrum Lublina. W związku z planowanym  od 20 kwietnia udostępnieniem parków i terenów zielonych dla mieszkańców, dezynfekcja zostanie przeprowadzona w również w parkach, skwerach i zieleńcach na terenie Lublina. Odkażone będą przede wszystkim elementy, z którymi możemy mieć bezpośredni kontakt.

Na obszarze całego miasta zdezynfekowane zostaną poręcze przy schodach terenowych, bariery na kładach dla pieszych i wiaduktach, po których prowadzony jest ruch pieszy, przejścia podziemne. Prace obejmą również odkażanie koszy oraz ławek ustawionych w pasach drogowych ulic i poza nimi, na terenach zielonych, takich jak parki, skwery i zieleńce. Dodatkowo w centrum miasta zdezynfekowanych zostanie ponad 2 tys. m2 powierzchni chodników, ale także siedziska przy donicach z roślinnością oraz parklety: na deptaku, placu Łokietka, Placu Litewskim, placu Kaczyńskiego oraz placu Krąpca. W sumie zdezynfekowane zostanie wyposażenie ponad 50 najczęściej uczęszczanych ulic oraz 30 parków i skwerów.

Równolegle do działań miasta zachęcamy zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych do odpowiedniego zabezpieczenia i dezynfekcji przestrzeni, którą mają pod opieką.

Maseczki dla lubelskich seniorów

Dzięki zaangażowaniu lubelskich instytucji m.in. MOPR i Zespołu Ośrodków Wsparcia, w poniedziałek i wtorek (20-21 kwietnia) do lubelskich seniorów trafi pierwsza partia (1800 szt.) maseczek wielokrotnego użytkuMaseczki w pierwszej kolejności będą przekazane:

 • seniorom zrzeszonym w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Lublinie,
 • podopiecznym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie (uczestnikom Centrów Dziennego Pobytu, Klubów Seniora oraz Centrum Usług Socjalnych),
 • słuchaczom i członkom Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej w Lublinie.

W ramach akcji „Maseczki dla służb” MOPR wraz ze współpracującymi osobami uszył już 7301 maseczek ochronnych, a rozdysponował 6184. Otrzymali je m.in.: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Straż Miejska, opiekunki pracujące w PCK, PKPS, Lubelskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Stowarzyszeniu Synergia, pracownicy SPSK Nr 4 w Lublinie, pracownicy SPSK Nr 1 w Lublinie, ratownicy medyczni z Pogotowia Ratunkowego w Lublinie, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie, Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie, lubelskie domy pomocy społecznej, lubelskie placówki opiekuńczo-wychowawcze, Miejska Korporacja Komunikacyjna, Hospicjum Dobrego Samarytanina, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie. Dla MOPR w Lublinie szyją: pracownicy Ośrodka, siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej, Zakon Sióstr Karmelitanek Bosych w Dysie, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, krawcowe z terenu Lublina i okolic, pracownicy ŚDS Roztocze, Dom Młodzieży SOS w Lublinie, wolontariuszki Akcji PDPZ, Superbabcie oraz Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego w Lublinie.

Miejski Urząd Pracy przyjmuje wnioski na kolejną formę wsparcia dla pracodawców - dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek 

10 kwietnia Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanych na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Wniosek wraz z załącznikami i umową należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków tj. do 24 kwietnia 2020 r. 

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Szczegóły na stronie internetowej Miejskiego Urzędu Pracy pod linkiem

Zarząd Transportu Miejskiego wydłuża termin zawieszenia imiennych biletów okresowych

W przypadku uczniów i studentów termin ten zostaje wydłużony do 26 kwietnia br. (obowiązujący termin zamknięcia szkół, uczelni i placówek oświatowych), zaś dla pozostałych osób do 19 kwietnia br. (obowiązujący termin zamknięcia placówek handlowo-usługowych).  Wnioski w sprawie zawieszenia ważności zakupionych biletów okresowych, złożone dotychczas do ZTM, zostaną automatycznie przedłużone o powyższe terminyTym samym, prosimy osoby, które złożyły już wniosek o zawieszenie biletu, o niewysyłanie kolejnego.

Wyłączenie klimatyzacji w środkach transportu publicznego

Lublin dołączył do miast, które zdecydowały się na wyłączenie klimatyzacji w środkach transportu publicznego. Taka dyspozycja obowiązuje od 10 kwietnia do odwołania. Przewoźnicy zostali zobowiązani, by w pojazdach, w których jest to technicznie możliwe, wyłączyć układy wymuszające cyrkulację powietrza, tj. klimatyzacji, wentylacji, chłodzenia oraz ogrzewania. Jednocześnie odblokowane zostały okna w przestrzeni pasażerskiej, tak aby pasażer mógł je samodzielnie otworzyć.

To kolejne działanie profilaktyczne w walce z epidemią koronawirusa w przestrzeni publicznej. Przypominamy, że nadal obowiązują poniższe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • dezynfekcja całego taboru komunikacji miejskiej,
 • zawieszenie funkcji "ciepłego guzika" w pojazdach komunikacji miejskiej,
 • wietrzenie pojazdów na pętlach podczas postoju poprzez otwarcie wszystkich drzwi,
 • brak sprzedaży biletów bezpośrednio przez kierowców, 
 • wydzielenie stref buforowych w pojazdach, w rejonie kabiny, pierwszych drzwi oraz pierwszych siedzeń,
 • ograniczenie bezpośredniej obsługi klientów w punktach prowadzonych przez ZTM,
 • ograniczenie mówiące o tym, że w każdym pojeździe jednorazowo może podróżować liczba pasażerów równa połowie miejsc siedzących. 

9 kwietnia Rząd ogłosił przedłużenie dotychczas obowiązujących obostrzeń, a także wprowadzenie nowych:

 • do 19 kwietnia przedłużone są obostrzenia dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów, dotyczy to także limitu osób w sklepach i kościołach
 • do 26 kwietnia przedłużone jest zamknięcie szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego, kolejowego ruchu międzynarodowego
 • do 3 maja będą zamknięte granice i obowiązywać będą te zasady, które były do tej pory
 • od 16 kwietnia będzie obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej
 • egzaminy maturalne i ósmoklasistów zostają przesunięte
 • do 26 kwietnia - przedłużony zostaje zasiłek opiekuńczy dla tych, którzy będą musieli zostać w domu z najmłodszymi dziećmi

Koronawirus - nowe zasady bezpieczeństwa

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Przemieszczać się można w przypadku:

 • dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi),
 • wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

Obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), a także osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

Ograniczenie dotyczy: przebywania osób do 18. roku życia poza domem bez opieki dorosłego. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18. roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach: dojazdu do i z pracy, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19, czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Obowiązek dotyczy noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. Wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy.  Obowiązuje od czwartku 16 kwietnia 2020 r. do odwołania.

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW, LASÓW, PLAŻ, BULWARÓW, PROMENAD I ROWERÓW MIEJSKICH

Ograniczenie dotyczy: przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy lasów, skwerów, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże. Nie można także korzystać z rowerów miejskich. Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE

W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta. Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych. Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

RUCH LOTNICZY i MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY

Ograniczenie dotyczy: pasażerskich lotów krajowych i międzynarodowych i podróży pociągami relacji międzynarodowych. Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r.

ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ

Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi. Wyłączone są: zakłady pracy. Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak: pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących, stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii. Obowiązuje do: odwołania.

GALERIE HANDLOWE

Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych.  Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże: spożywcza, kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania), artykułów toaletowych i środków czystości, wyrobów medycznych i farmaceutycznych, artykułów remontowo-budowlanych, prasowa, artykułów dla zwierząt, paliw.  Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r. Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.

LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE

Sklepy i punkty usługowe

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

Godziny dla seniorów

W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia. Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”. Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Targi

Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

Placówki pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób. Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte. Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę. Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy). Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r., w tym również przez cały okres Świąt Wielkanocnych.

GRANICE POLSKI

Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie: obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP, osoby, które posiadają Kartę Polaka, dyplomaci, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów. Obowiązuje do: 3 maja 2020 r.

SZKOŁY I UCZELNIE

Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową. Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r. Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.  WAŻNE! EGZAMINY ÓSMOKLASISTY I MATURALNY NAJWCZEŚNIEJ W CZERWCU. Konkretna data zostanie podana co najmniej 3 tygodnie przed egzaminem.

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli. Zalecenia: Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami. Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r. Rodzicom dzieci w wieku do lat 8., przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

GASTRONOMIA

Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu. Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

KULTURA

Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz  stała działalność  związana z kulturą. Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r. Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.

KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczy osób, które: wracają z zagranicy, miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem, przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020), mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną). Kwarantanna trwa 14 dni.

Przez ten czas:w żadnym wypadku nie można opuszczać domu, spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane, w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie, w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać. Obowiązuje do 3 maja 2020 r.

Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna. Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.

Środki ochrony osobistej dla objętych opieką społeczną

2000 maseczek ochronnych, 2500 rękawiczek jednorazowych, 120 litrów żelu dezynfekującego oraz 120 litrów mydła odkażającego trafi m.in. do lubelskich domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, schronisk oraz ogrzewalni. Miasto Lublin rozpoczęło dystrybucję dodatkowych środków ochrony osobistej dla jednostek i placówek z obszaru szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Dezynfekcja elementów wyposażenia ulic w Lublinie

W dniach 8-10 kwietnia przeprowadzona została dezynfekcja elementów wyposażenia ulic w Lublinie przy użyciu środków do powierzchniowego odkażania wyprodukowanych na bazie alkoholi. Dezynfekcja obejmowała elementy, z którymi bezpośredni kontakt mogą mieć piesi, takie jak: poręcze przy schodach terenowych, bariery na kładach dla pieszych i wiaduktach, po których prowadzony jest ruch pieszy, przejścia podziemne. Powyższe prace objęły również dezynfekcję i odkażanie ponad 2, 5 tys. koszy oraz ok. 190 ławek ustawionych w pasach drogowych ulic w Lublinie.  W sumie wyposażenie zostało zdezynfekowane na 52 najczęściej uczęszczanych ulicach na terenie Miasta Lublin. Poza pasem drogowym dezynfekcję przeprowadzono w ścisłym centrum miasta, siedzisk przy donicach z roślinnością oraz parkletów: na deptaku, placu Łokietka, Placu Litewskim, placu Kaczyńskiego oraz placu Krąpca.

Wstrzymanie opłat w miejskich żłobkach publicznych

Ze względu na czasowe zawieszenie działalności żłobków publicznych, będące efektem ogłoszenia w Polsce stanu epidemii, od 1 kwietnia do 30 kwietnia z możliwością wydłużenia, wstrzymane zostaje naliczanie i egzekwowanie opłat za pobyt dzieci w żłobkach publicznych przez Miejski Zespół Żłobków w Lublinie.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie przygotuje aneksy do umów zawieranych z rodzicami o świadczenie usług opiekuńczych z uwzględnieniem art. 495 Kodeksu cywilnego.W dniu 6 kwietnia 2020 r. rodzice zostaną poinformowani telefonicznie przez dyrektorów żłobków o możliwości pobrania ze strony internetowej Zespołu wzoru aneksu do w/w umowy. Podpisany i zeskanowany aneks rodzice proszeni są o przesłanie na adres e-mail żłobka, do którego dziecko jest zapisane.  

Szczegółową informację w sprawie trybu zwolnienia z odpłatności opublikuje na swojej stronie internetowej Miejski Zespół Żłobków. Informację będzie można również uzyskać pod nr tel: 81 466 49 91.

Prośba o racjonalne gospodarowanie odpadami w czasie epidemii

Miasto Lublin zwraca się do mieszkańców z prośbą o racjonalne gospodarowanie odpadami w czasie epidemii, mając na uwadze obecne zagrożenia, które stanowią poważne utrudnienie dla funkcjonowania większości firm i przedsiębiorstw, w tym branży odpadowej. Przemyślane zakupy, zmniejszanie objętości odpadów, ograniczenie remontów, pomogą zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów i zapewnić ciągłość w świadczeniu usług w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Rekomendujemy mieszkańcom wdrożenie dobrych praktyk w tym zakresie:

 • Dokonujmy świadomych i rozsądnych decyzji zakupowych, aby w czasie epidemii nie wytwarzać więcej odpadów niż zazwyczaj;
 • Zmniejszajmy objętości odpadów – zgniatajmy butelki i inne opakowania z tworzyw sztucznych, składajmy opakowania papierowe i kartony;
 • Powstrzymajmy się od prac remontowych i porządkowych generujących odpady wielkogabarytowe i remontowo-budowlane. Ewentualne ograniczenia w odbiorze mogą w pierwszej kolejności dotyczyć właśnie tych rodzajów odpadów;
 • Kompostujmy, gdyż kolejną frakcją, której odbiór, w przypadku przeciążenia systemu może zostać ograniczony, są odpady bio. Warto, aby właściciele nieruchomości jednorodzinnych pomyśleli o zagospodarowaniu odpadów zielonych we własnym zakresie i np. spróbowali stworzyć własny kompostownik;
 • Zrezygnujmy z przekazywania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Głuskiej 6. W okresie epidemii zgodnie zasadami warto powstrzymać się od remontów i generalnych porządków.

Aktualnie odbiór odpadów w Lublinie odbywa się bez zakłóceń i terminowo. Niemniej w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników firm komunalnych, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie miasta, apelujemy do mieszkańców o przestrzeganie powyższych zasad.

Zamknięcie Ogrodu Saskiego, zakaz korzystania z parków i innych terenów zielonych

Zgodnie z § 17 ust. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 1 kwietnia został zamknięty Ogród Saski, w pozostałych zaś parkach pojawiły się komunikaty informujące o zakazie z ich korzystania.

Ograniczenie to dotyczy również wszystkich pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością, terenów zielonych na terenie miasta. W Lublinie zakaz obowiązuje na ponad 220 ha parków, skwerów, zieleńców, m.in w takich miejscach jak: Błonia pod Zamkiem, Park Bronowicki, Plac Litewski, Plac Kaczyńskiego, Wzgórze Zamkowe, Wąwóz przy Niepodległości, Park Zawilcowa, Słomiany Rynek, Wąwóz Kalina, Park Rury, Park w Głusku, Park im. Jana Pawła II, Wąwóz przy Milenijnej i Organowej, Park na Czechowie, Wąwóz przy ul. Popiełuszki, Wąwóz przy ul. Zana i innych.

We wszystkich tych miejscach zostaną zamieszczone stosowne ogłoszenia o wprowadzonym zakazie z ich korzystania. W parkach, które mogą pełnić funkcje komunikacyjne, informacje znajdą się przy wejściach, zejściach i ścieżkach prowadzących np. do wąwozów. Prosimy mieszkańców o stosowanie się do komunikatów.

 Od 2 kwietnia automatyczne zielone na przejściach dla pieszych i wyłączone sygnalizacje

Od czwartku (2 kwietnia)67 przejść dla pieszych zostanie przełączonych w tryb automatycznego wzbudzania, a z uwagi na zmniejszony ruch drogowy wyłączonych zostanie 27 sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach, które będą pracować w trybie żółtego pulsu.

Modyfikacja działania detektorów na przejściach z jednej strony zapewni zwiększenie bezpieczeństwa pieszych eliminując lub ograniczając konieczność ich bezpośredniego kontaktu z przyciskami, zaś z drugiej strony nie spowoduje drastycznego pogorszenia sytuacji w ruchu drogowym dla pojazdów.

Wyłączenie detektorów wibracyjno-akustycznych uniemożliwiłoby osobom niewidomym bezpieczne korzystanie z osygnalizowanych przejść dla pieszych. Dźwiękowo służą one do naprowadzenia osób niewidomych do detektorów, informują o stanie sygnalizatora, ilości pasów do pokonania lub występującym azylu. Z tego powodu detektory wibracyjno-akustyczne pozostaną czynne, aby przekaz dźwiękowy był nadal aktywny. Z uwagi na konieczność skorzystania z danych braille'a umieszczonych na detektorze, firma serwisująca na bieżąco dezynfekuje detektory.

Modyfikacja pracy sygnalizacji to jedna z możliwości wdrożonego w Lublinie Systemu Zarządzania Ruchem, który obejmuje ponad 90 sygnalizacji i osygnalizawanych przejść dla pieszych. System pozwala także na stały nadzór zachowań kierujących pojazdami i pieszych na wyłączonych sygnalizacjach. W przypadkach stwierdzenia takiej potrzeby, poszczególne sygnalizacje zostaną ponownie włączone w tryb trójkolorowy. Praca sygnalizacji przełączonych w tryb automatycznego wzbudzania przejść dla pieszych będzie analizowana pod kątem zmian długości poszczególnych faz i ich dostosowywania do aktualnych natężeń. Zmiany te będą wprowadzane na bieżąco i automatycznie przez Centrum Sterowania Ruchem.

Jednocześnie wszelkie uwagi dotyczące pracy sygnalizacji świetlnych można kierować do Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta Lublin na adres: zrim@lublin.eu. Lista skrzyżowań objętych trybem automatycznego wzbudzenia przejść dla pieszych oraz wykaz sygnalizacji do wyłączenia.

Ograniczenia w obsłudze bezpośredniej klientów Urzędu Miasta Lublin

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, w trosce o zdrowie mieszkańców Lublina, Prezydent Miasta Lublin wydał Zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Lublin. Oznacza to, że od 16 marcazostaje wyłączona bezpośrednia obsługa klientów Urzędu Miasta Lublin. Ograniczenie to nie dotyczy: zgłoszenia urodzenia dzieckaodbioru dowodu osobistego oraz sporządzenia aktu zgonu. W tych sprawach pracownicy przyjmują osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Leszczyńskiego 20.

Obsługa informacyjna urzędu będzie realizowana telefonicznie pod numerem infolinii (81) 466 1000 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: bom@lublin.eu.

Ograniczenie nie dotyczyzgłoszenia urodzenia dziecka, odbioru dowodu osobistego oraz sporządzenia aktu zgonu. W tych sprawach pracownicy przyjmują osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Leszczyńskiego 20.

 • Zgłoszenie urodzenia dziecka będzie przyjmowane w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Leszczyńskiego 20, pok. nr 104 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
 • Dowód osobisty będzie można odebrać wyłącznie w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. Leszczyńskiego 20, pok. nr 5 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
 • Sporządzenie aktu zgonu będzie realizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Leszczyńskiego 20, pok. nr 205 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w sobotę od 8.00 do 14.00.

Dokumenty w pozostałych sprawach należy składać:

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), a w przypadku spraw związanych z rejestracją pojazdu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą PWPW - jeśli osoba posiada konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis - pocztą elektroniczną na adres: bom@lublin.eu.

Dla mieszkańców, którzy muszą załatwić sprawę w trybie pilnym, w 7 lokalizacjach Urzędu Miasta Lublin udostępnione zostają specjalne pojemniki w kształcie urn, w których można pozostawić dokumenty w zamkniętych kopertach.

W miejscach tych będą dostępne koperty i materiały biurowe, a pomocy udzielą pracownicy urzędu. Dokumenty można zostawić w godz. 7:30 - 15:30 w budynkach przy:

 • ul. Wieniawskiej 14,
 • ul. Filaretów 44,
 • ul. Franciszka Kleeberga 12A,
 • ul. Szaserów 13-15,
 • ul. Leszczyńskiego 20,
 • ul. Magnoliowej 2 (w zakresie spraw Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności),
 • ul. Czechowskiej 19 A (w zakresie spraw Wydziału Komunikacji),
 • pl. Litewski 1 (w zakresie spraw Biura Zamówień Publicznych);
 • ul. Peowiaków 13 (w zakresie Wydziału Spraw Mieszkaniowych).

Przypominamy również o możliwości korzystania z Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP.

Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Prosimy o stosowanie się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.

Urząd Miasta Lublin czasowo zawiesza nakładanie kar za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Kary nie będą naliczane osobom, którym 30-dniowe terminy do załatwienia spraw upływają od 12 marca 2020 r. do odwołania.

Sprawy z zakresu działania Referatu Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Komunikacji, takie jak: rejestracja pojazdu, rejestracja czasowa pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie zbycia pojazdu, można załatwiać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PWPW. Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków zgłoszenia zbycia/nabycia w formie elektronicznej (skrzynka podawcza ePUAP) lub korespondencyjnie na adres Urzędu.

Za pośrednictwem korespondencji pocztowej można również załatwić sprawy takie jak wydanie zaświadczenia lub wyrejestrowanie pojazdu. Osoby, które czekają na odbiór stałego dowodu rejestracyjnego, proszone są o przesłanie pozwolenia czasowego na adres: Wydział Komunikacji, ul. Czechowska 19a, 20-072 Lublin. Decyzje o rejestracji pojazdów wraz z dowodami rejestracyjnymi wysyłane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany przez Państwa adres.

– Osoby, które nie mogą zapewnić w tym okresie zwierzętom należytej opieki, powinny w pierwszej kolejności zwrócić się o pomoc do sąsiadów, znajomych lub rodziny. W przypadku zwierząt domowych (psów), które muszą być regularnie wyprowadzane na zewnątrz, optymalnym rozwiązaniem jest przeniesienie ich na czas trwania kwarantanny do domu nowego opiekuna. Przy braku takiej możliwości należy zorganizować opiekę nad nimi tak, aby wykluczyć kontakt bezpośredni opiekuna z osobą poddawana kwarantannie oraz jej rodziną. W przypadku zwierząt gospodarskich, pomoc ta może polegać na obsłudze zwierząt w pomieszczeniach gospodarskich osoby przebywającej na kwarantannie – czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Osoby, które nie mogą zapewnić w tym okresie zwierzętom należytej opiekipowinny:

 • przekazać psa rodzinie i znajomym (dla bezpieczeństwa nowych opiekunów pies powinien zostać wykąpany),
 • szukać wsparcia u wolontariuszy (Centrum Wolontariatu) oraz u członków organizacji społecznych.

Psa trzeba przekazać tej osobie przed drzwiami mieszkania, unikając bliskiego kontaktu.

Jeśli jest osobą, która podejmie się wyprowadzania zwierzęcia na spacer – to osoba ta powinna zachować szczególną ostrożność polegającą na:

 • odebraniu zwierzęcia z klatki schodowej bez wchodzenia do mieszkania osoby przebywającej na kwarantannie,
 • stosowaniu rękawiczek jednorazowego użytku,
 • zachowaniu dystansu - nie wolno psa głaskać.

Mamy nadzieję, że w ramach pomocy sąsiedzkiej lub wolontarystycznej nie będzie potrzeby kierowania psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, gdyż wiąże się to z ogromnym stresem dla zwierzęcia. Jednocześnie należy pamiętać, że nie ma dowodów naukowych świadczących o przenoszeniu się wirusa SARS-CoV-2 na zwierzęta domowe i gospodarskie ani na to, aby zwierzęta te mogły być biologicznym lub mechanicznym wektorem przenoszenia choroby.

W przypadku pytań w tej sprawie prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Dodatkowa pomoc psychologiczna dla mieszkańców, Telefon Zaufania

Od 20 marca, Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie uruchomiło dla mieszkańców Lublina dodatkowe linie pomocy psychologicznej:

 • wtorek: godz. 7.00-13.00 tel. 796 681 435 (dyżur interwencyjny, socjalny), godz.13.00-19.00 tel. 796 679 896,
 • środa: godz. 7.00-13.00 tel. 576 705 528, godz.13.00-19.00 tel. 576 704 832,
 • czwartek: godz. 7.00-13.00 tel. 534 803 933,godz. 13.00-19.00 tel. 576 705 517,
 • piątek: godz. 7.00-13.00 tel. 534 803 920,godz.13.00-19.00 tel. 534 803 934.

Jednocześnie CIK w Lublinie przypomina, że uległ zmianie numer całodobowego Telefonu Zaufania. Dyżury psychologiczne Telefonu Zaufania świadczone są obecnie pod numerami: tel. 733 588 900 (całodobowo, 7 dni w tygodniu) oraz pod numerem tel. 733 588 600 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-19.00). W sprawach interwencyjnych pomoc jest udzielana pod numerami: tel. 81 466 55 46 oraz tel. 81 466 55 47.

Więcej informacji na stronie internetowej Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie: cik.lublin.eu.

Zaproś miasto do siebie do domu – nowa strona internetowa dla lubelskich przedsiębiorców: zostanwdomu.lublin.eu

Trudna sytuacja związana z epidemią koronawirusa dotyka wszystkich mieszkańców, w tym przedsiębiorców. Służby sanitarne zalecają dla bezpieczeństwa własnego i innych zostać w domu. Miasto Lublin postanowiło wyjść naprzeciw i stworzyć dedykowaną miejską stronę internetową, na której lubelskie firmy i instytucje mogą zamieścić oferty dla mieszkańców pozostających w domu – zostanwdomu.lublin.eu.

Zasada działania zostanwdomu.lublin.eu jest bardzo prosta. Pracownicy Biura Rozwoju Turystyki na bieżąco śledzą oferty skierowane do lublinian, zwłaszcza tych pozostających w domach, a następnie publikują je na dedykowanej stronie. Zachęcają również przedsiębiorców i instytucje kultury, by przesyłali swoje propozycje za pomocą specjalnego formularza drogą mailową na adres: zostanwdomu@lublin.eu, co umożliwia błyskawiczne dodanie ich do bazy dostępnej na stronie.

Mieszkańcy, za pomocą filtrowania, szybko poznają oferty lokalnej gastronomii czy możliwości ciekawego spędzenia wolnego czasu z domu z lubelską kulturą, a dzięki kursom i szkoleniom online mogą również nauczyć się nowych umiejętności.

Informacje dotyczące aktualnie obowiązujących procedur związanych z obsługą cudzoziemców w sprawach meldunkowych

A. Zameldowanie/wymeldowanie:

 • za pośrednictwem urny dostępnej w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Leszczyńskiego 20

1. zameldowanie:
do koperty, na której piszemy adres do korespondencji oraz numer telefonu i kierujemy "do Wydziału Spraw Administracyjnych" wrzucamy:

 • uzupełniony formularz zameldowania pobrany ze strony internetowej urzędu, podpisany przez właściciela i osobę meldującą się (podpis osoby meldującej się musi być potwierdzony notarialnie), do którego dołączamy
 • kserokopię paszportu i dokumentu legalizującego pobyt (w przypadku cudzoziemców spoza UE) lub kserokopię dokumentu tożsamości (w przypadku cudzoziemców z UE) -  wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.
 • tytuł prawny do lokalu - może nim być sam numer księgi wieczystej lub zwykła kserokopia aktu notarialnego lub przydziału lokalu mieszkalnego, natomiast kopia tytułu prawnego w postaci cywilnoprawnej umowy najmu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, powiadomienie o nadanym numerze PESEL (czyli dokumenty wydawane z urzędu), będą wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym na wskazany adres do korespondencji.

2. wymeldowanie:
do koperty, na której piszemy adres do korespondencji oraz numer telefonu i kierujemy "do Wydziału Spraw Administracyjnych" wrzucamy:

 • uzupełniony formularz wymeldowania pobrany ze strony internetowej urzędu, podpisany przez osobę wymeldowującą się (podpis musi być potwierdzony notarialnie), do którego dołączamy:
 • zwykłą kserokopię paszportu (w przypadku cudzoziemców spoza UE) lub kserokopię dokumentu tożsamości (w przypadku cudzoziemców z UE)

Informacje pod linkiem

B. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu/wymeldowaniu:

- za pośrednictwem ePUAP (podpis kwalifikowany, profil zaufany)

- lub za pośrednictwem urny dostępne w budynku Urzedu Miasta Lublin przy ulicy Leszczyńskiego 20:

do koperty, na której piszemy adres do korespondencji oraz numer telefonu i kierujemy "do Wydziału Spraw Administracyjnych" wrzucamy:

 • uzupełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia pobrany ze strony internetowej urzędu (podpis wnioskodawcy musi być potwierdzony notarialnie), do wniosku załączamy
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł
 • zwykłą kserokopię paszportu

Zaświadczenie będzie wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym na wskazany adres do korespondencji.

Informacje pod linkiem

C. Wnioski o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów:
- za pośrednictwem ePUAP (podpis kwalifikowany, profil zaufany)
- lub za pośrednictwem urny dostępnej w budynku Urzedu miasta Lublin przy ulicy Leszczyńskiego 20:
do koperty, którą kierujemy "do Wydziału Spraw Administracyjnych" wrzucamy:

 • uzupełniony i podpisany wniosek o nadanie numeru PESEL pobrany ze strony internetowej urzędu, do niego załączamy
 • kopię paszportu - kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego
 • kopię umowy zlecenie lub umowy o pracę (może być zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie) - wszystkie kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.

Warunkiem przyjęcia wniosku do realizacji przez UM Lublin jest fakt, że siedziba pracodawcy mieści się na terenie Lublina oraz wskazanie właściwej podstawy prawnej upoważniającej do otrzymania numeru PESEL w punkcie nr 7 wniosku.
Powiadomienie o nadanym numerze PESEL będzie wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym na wskazany adres do korespondencji.
Informacje pod linkiem

Informacje na ten temat języku angielskim EN i ukraińskim UA znajdują się pod linkami:

Kwalifikacja wojskowa w 2020 r. zostaje zakończona

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej informujemy iż, kwalifikacja wojskowa w 2020 r. zostaje zakończona w dniu 13 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 423).

Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 17 kwietnia 2020 r. nie mają już obowiązku zgłaszania się przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 1 dla m. Lublina w Lublinie oraz Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 dla m. Lublina w Lublinie orzekających o zdolności do czynnej służby wojskowej.

Obsługa klientów Miejskiego Urzędu Pracy w związku koronawirusem

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Lublina, pracodawców oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia Miejski Urząd Pracy w Lublinie czasowo zmienia model funkcjonowania i od 17 marca zawiesza bezpośrednią obsługę klientów.

Wszystkie dokumenty kierowane do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie należy składać:

 1. w przypadku, gdy wymagany jest podpis:
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej MUP w Lublinie dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub przez portal praca.gov.pl – jeżeli osoba posiada konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego;
 2. w przypadku gdy nie jest wymagany podpis – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ;
 3. w formie papierowej – kompletne, wypełnione i podpisane dokumenty można pozostawić w miejscu wyznaczonym przy wejściu głównym do budynku MUP w Lublinie przy ul. Niecałej 14.

Do siedziby Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, poza strefą wyznaczoną do pozostawienia dokumentów, o których mowa powyżej, wpuszczani będą wyłącznie pracownicy urzędu pracy. Tym samym odwołane zostały wszystkie zaplanowane na marzec indywidualne wizyty i konsultacje osób bezrobotnych u doradców klienta. Będą one odbywać się drogą telefoniczną i elektroniczną. Sytuacja ta nie oznacza, że pracownicy Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie przerwą pracę. Będą bowiem rozpatrywane, w miarę możliwości, sprawy, pisma i zgłoszenia przesyłane do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie za pośrednictwem ), a także w ramach kontaktów telefonicznych. Odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz wydane decyzje administracyjne przesyłane będą elektronicznie lub tradycyjną pocztą.

Dostępne są usługi elektroniczne, dzięki którym bez wychodzenia z domu można:

 • zarejestrować się elektronicznie w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie
 • wysłać pismo do urzędu za pośrednictwem ePUAP
 • załatwić sprawę za pośrednictwem Internetu
 • zgłosić ofertę pracy on-line za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

W przypadku wątpliwości prosimy kontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie: 81 466 52 52, 81 466 52 00, e-mail: mup@mup.lublin.pl. Więcej informacj na stronie internetowej Miejskiego Urzędu Pracy

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zawiesza posiedzenia

Z uwagi na ogłoszone zagrożenie epidemiczne Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie zawiesza od 17. marca do odwołania wszelkie posiedzenia składów orzekających.

Osoby, które miały wyznaczony termin posiedzenia składu orzekającego w sprawie:

 • orzeczenia o niepełnosprawności,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

dostaną ponowne zawiadomienie z innym terminem komisji. Jednocześnie informujemy, że w tym okresie nie będą również wydawane karty parkingowe oraz legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Informacja telefoniczna pod numerami tel.: (81) 466 34 60, 466 34 65, 466 34 73, 466 34 69, 466 34 66.

Pomoc dla lubelskich seniorów

Uprzejmie przypominamy, że osoby starsze, osoby niepełnosprawne, nie mające w swym otoczeniu bliskich, którzy wsparliby je w zabezpieczeniu niezbędnych zakupów mogą zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie po następujące numery tel. (81) 466 53 30, 882 431 094, lub na adres poczty e-mail: aszema@mopr.lublin.eu.

Istotne zmiany w funkcjonowaniu ZTM - zmniejszenie ilości kursów, ograniczenia w obsłudze bezpośredniej klientów

Z uwagi na ogłoszony przez Ministra Zdrowia stan zagrożenia epidemicznego i wyraźnie zmniejszony popyt na usługi świadczone przez komunikację miejską, co potwierdzają prowadzone na mieście obserwacje pracowników ZTM, od 18 marca br. do odwołania, obowiązuje specjalny rozkład jazdy, zbliżony do tego, który obowiązywał w okresie ferii zimowych:

 • podstawowy moduł kursowania głównych linii trolejbusowych i autobusowych w dzień powszedni - 20 minut,
 • zawieszenie kursowania linii trolejbusowej 152,
 • zawieszenie kursowania linii nocnych (N1, N2 i N3).

Obowiązujący od środy rozkład jazdy ma zapewnić podstawowe potrzeby komunikacyjne mieszkańców, w tym przede wszystkim zabezpieczyć dojazd i powrót do/z zakładów pracy. Prosimy pasażerów o zapoznanie się z rozkładami jazdy przed skorzystaniem z komunikacji miejskiej. Zaznaczmy, że sytuacja w komunikacji miejskiej jest stale monitorowana i dalsze decyzje będą podejmowane adekwatnie do zmieniających się warunków. Decyzję o ograniczeniu kursów komunikacji miejskiej podjęło większość miast, między innymi: Katowice, Gdańsk, Kraków, Kielce, Białystok, Rzeszów, Toruń czy Warszawa.

Od 17 marca do odwołania, bezpośrednia obsługa klientów w punktach ZTM w Lublinie zlokalizowanych przy ul. Nałęczowskiej 14 (Punkt Sprzedaży Biletów i Biuro Obsługi Klienta) będzie się odbywać w godz. 11:00-13:00.
W sprawach niecierpiących zwłoki obsługa informacyjna klientów będzie realizowana telefonicznie:

 • dla sprzedaży biletów: tel. 81 466 00 23
 • dla Biura Obsługi Klienta: tel. 81 466 94 64

Zachęcamy również do załatwiania spraw za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie: www.ztm.lublin.eu bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ztm@ztm.lublin.eu i bok@ztm.lublin.eu. Zachęcamy do zakupu biletów za pośrednictwem automatów biletowych, a także za pośrednictwem sklepu internetowego oraz aplikacji mobilnych.

Od 12 marca do odwołania, została wstrzymana sprzedaż biletów przez kierowców w środkach komunikacji miejskiej. Decyzja została podjęta przede wszystkim na wnioski środowiska kierowców ale również pasażerów i ma na celu zminimalizować kontakt na linii obsługa pojazdu-pasażer.

W związku z zaistniałą sytuacją zachęcamy do zakupu biletów za pośrednictwem aplikacji mobilnych na telefony komórkowe (moBILET, mPay, SkyCash, biletem.pl, jakdojade, GoPay) oraz w biletomatach znajdujących się w pojazdach (70% taboru jest wyposażonych w urządzenia do sprzedaży biletów). W przypadku biletów okresowych zalecamy ich zakup za pośrednictwem sklepu internetowego. Istnieje również możliwość zakupu biletów za pośrednictwem biletomatów stacjonarnych. Przypominamy, że brak możliwości zakupu biletu w pojeździe nie zwalnia z konieczności posiadania go w czasie przejazdu autobusem lub trolejbusem.

Jednocześnie rekomendujemy ograniczenie osobistych wizyt w Biurze Obsługi Klienta i Punktach Sprzedaży Biletów ZTM w Lublinie. W przypadku konieczności załatwienia spraw w ww. placówkach zachęcamy do skorzystania z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

Przypominamy, że obowiązuje zawieszenie funkcji „ciepłego guzika” w pojazdach komunikacji miejskiej, które weszło w życie od 5 marca. Kierowcy zatrzymują się na wszystkich przystankach niezależnie od ich statusu (również na przystankach „na żądanie”) oraz samodzielnie otwierają drzwi, bez stosowania funkcji tzw. „ciepłego guzika”. Ponadto, wszyscy przewoźnicy świadczący usługi przewozu na zlecenie ZTM w Lublinie (MPK Lublin, IREX  i Lubelskie Linie Autobusowe) dezynfekują
swoje pojazdy, ze szczególnym uwzględnieniem poręczy, biletomatów, kasowników i przycisków, a więc powierzchni najbardziej narażonych na kontakt.

Została zawieszona stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Bezpośrednia obsługa klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, również w zakresie mediacji, nie będzie świadczona na terenie miasta Lublin. Osoby, które chcą uzyskać pomoc, mogą ją otrzymać wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy).  W tym celu należy przesłać skan podpisanego oświadczenia wraz z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady na adres: pomocprawna@lublin.eu.

Wzór oświadczenia wraz z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość oraz wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej lublin.eu w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna.Więcej informacji pod nr tel. (81) 466 12 10.

Zmiana funkcjonowania punktu PSZOK

Od 16 marca, nastąpiła zmiana w funkcjonowaniu punktu PSZOK na ulicy Głuskiej 6. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, punkt PSZOK będzie czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 1000 do 1600. Obecny harmonogram funkcjonowania punktu obowiązuje do odwołania.

Informacja o podstawowych środkach ochronnych oraz sposobów ograniczenia ryzyka

Informacja o podstawowych środkach ochronnych oraz sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia dostępne są również na stronie Ministerstwa Zdrowia poświęconej koronawirusowi oraz na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Jednocześnie informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii to 800 190 590.Jak zapobiec zakażeniu?

PLAKAT_Koronawirus-Jak-zapobiegać-zakażeniu

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”.

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

Basic protection against the novel coronavirus causing the COVID-19 disease What is a coronavirus?

The novel coronavirus SARS-Cov-2 causes a disease called COVID-19. The most common symptoms are fever, cough, dyspnoea, muscle pain and fatigue.

How often do the symptoms occur?

Severe illness is reported in 15–20% of people on average. Death is reported in 2–3% of patients. These numbers are probably inflated, as many cases where people developed mild illness were not confirmed with laboratory tests.

Who is at the highest risk?

The risk of developing severe illness and death is the highest in the case of the elderly, people with weakened immune systems and with pre-existing medical conditions, in particular chronic diseases.

How to protect yourself against the coronavirus?

The virus spreads through respiratory droplets. Currently, there is no vaccine for the novel coronavirus. You may use other methods to prevent infection, listed below. These methods are also used to prevent other diseases spreading through respiratory droplets, such as seasonal influenza (which peaks between January and March every year).

Where have cases of the coronavirus been reported by now?

The largest number of confirmed cases of the novel coronavirus infections was reported in China (99%), mainly in Hubei Province. The virus then spread to other countries in Asia, Europe, Oceania and North America, where more people were infected (e.g. in Germany, France and Great Britain).

RECOMMENDATIONS
Wash your hands often

Wash your hands often with soap and water, and if that is not possible, use alcohol-based gels/sanitisers (at least 60% alcohol).

Why? Washing your hands using the above methods kills viruses that may be on your hands.

Apply appropriate protection when coughing or sneezing

When coughing and sneezing cover your mouth and nose with your bent elbow or a tissue – and dispose of the tissue immediately to a closed bin and wash your hands often using soap and water. If you do not have them at your disposal, use alcohol-based hand gels/sanitisers (at least 60% alcohol).

Why? Covering your mouth and nose while coughing and sneezing prevents germs and viruses from spreading. If you sneeze or cough into your hands, you might infect objects or people you touch.

Keep a safe distance

Keep at least a one-metre distance between yourself and other people, especially those who are coughing, sneezing and have a fever.

Why? When someone infected with a virus that causes a respiratory disease, such as COVID-19, coughs or sneezes, they spray small droplets of saliva and mucus that may contain the virus. If you are too close, you risk breathing the virus in.

Avoid touching eyes, nose and mouth

Why? Hands come to contact with many surfaces that may be contaminated with the virus. If you touch your eyes, nose or mouth with contaminated hands, you can transfer the virus from the surface to yourself.

If you have a fever, cough, difficulty breathing – seek medical help

If you have a fever, cough or difficulty breathing, seek medical help according to the information on this page.

Why? Respiratory symptoms accompanied by a fever may have many causes, be it viral (influenza viruses, adenoviruses, rhinoviruses, coronaviruses, parainfluenza viruses) or bacterial (Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma).

If you have mild respiratory symptoms and you did not travel to China

If you have mild respiratory symptoms and you did not travel to China, remember to follow basic protective rules for coughing, sneezing and hand hygiene, and if possible, stay at home until you recover.

Protect yourself and others from infection

A suspected infection with SARS-Cov-2 is linked to:

 • travelling around the parts of China where cases of SARS-Cov-2 infection were reported,
 • close contact with someone who travelled around China and has respiratory symptoms.

We recommend reading the information published on the website of the Chief Sanitary Inspectorate, for example “Communication for travellers”, “Rules for treating individuals with suspected novel coronavirus 2019-nCoV infection MEDICAL” or “Rules for treating individuals with suspected novel coronavirus 2019-nCoV infection DURING AIR TRAVEL”.

Masks

Face masks are not recommended for healthy individuals to prevent the spread of SARS-Cov-2

Wearing a mask that covers your mouth and nose may help reduce the spread of some respiratory diseases.  However, using a mask alone is not guaranteed to stop infections and should be combined with using other preventive measures, including hand hygiene, protective rules for coughing and sneezing (see above) and avoiding close contact with other people (at least 1 metre distance). The World Health Organization recommends a reasonable use of masks.

Use a mask only if you have respiratory symptoms (coughing or sneezing), have suspected SARS-Cov-2 infection with mild symptoms or are caring for someone with suspected SARS-Cov-2 infection.

Respiratory protection equipment should be CE-marked, certifying that it was properly designed, constructed and made from the right materials.

Information for people returning from north Italy, China, South Korea, Iran, Japan, Thailand, Vietnam, Singapore or Taiwan

If you have visited north Italy, China, South Korea, Iran, Japan, Thailand, Vietnam, Singapore or Taiwan in the last 14 days and you have noticed symptoms such as fever, cough, dyspnoea and breathing problems,

 • you should immediately notify a sanitary-epidemiological station via phone
 • immediately seek medical help at an infection or observation ward, where the personnel will decide on a medical procedure to follow.

Source: https://www.gov.pl/web/zdrowie/coronavirus

Other recommended informations: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Coronavirus disease COVID-19 - How to prevent infection