W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

„Bliżej pomocy – nowe rozwiązania dla pomagania” mieszkańcom Lublina

„Bliżej pomocy – nowe rozwiązania dla pomagania” mieszkańcom Lublina
23.09.202211:24

Całodobowe specjalistyczne poradnictwo, szkoła dla rodziców, warsztaty psychologiczne i prawne to oferta pomocy świadczonej przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie m.in. w ramach projektu osłonowego „Bliżej pomocy – nowe rozwiązania dla pomagania”. Głównym celem realizowanego w 2022 roku projektu jest poszerzenie zakresu wsparcia w przeciwdziałaniu przemocy.

– Projekt realizowany przez Centrum Interwencji Kryzysowej jest odpowiedzią na potrzeby miasta w tym zakresie, jak również na rekomendacje Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021-2025. Odbiorcami tego projektu są głównie osoby dotknięte przemocą w rodzinie, w tym dzieci, świadkowie przemocy, członkowie rodzin oraz inne osoby chcące zgłosić tę trudną sytuację, która ma miejsce w najbliższym otoczeniu. Liczymy, że dzięki temu skala problemu, który dotyka wszystkie środowiska znacznie się zmniejszy – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Głównymi elementami projektu są m.in.całodobowe specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne, prawne, terapeutyczne i zawodowe) dla osób doświadczających lub zagrożonych przemocą, warsztaty specjalistyczne i prawne dla osób pracujących w tym obszarze oraz „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, czyli cykl warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie. To działania świadczone w ramach wkładu własnego przez Centrum Interwencji Kryzysowej.

W lipcu w ramach projektu zrealizowano m.in. szkolenie dla pracowników CIK i MOPR z metod pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie, co pozwoli na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. W sierpniu zakupiono także laptopy oraz licencję do platformy internetowej, które umożliwią pracownikom CIK pracę z klientem online. Program skierowany jest także do osób przybywających z ogarniętej wojną Ukrainy. W ramach programu zostaną również opracowane papierowe materiały informacyjne w języku polskim, ukraińskim i angielskim.

Projekt realizowany przez lubelski CIK „Bliżej pomocy – nowe rozwiązania dla pomagania” – rozszerzenie dostępności i poprawa jakości pomocy dla osób zagrożonych i doświadczających przemocy w rodzinie na terenie Miasta Lublin jest elementem Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Koszt całkowity projektu to blisko 63 tys. zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wyniesie 50,1 tys. zł.