W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r.

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r.
05.04.201811:33

Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2018 r. komisja konkursowa powołana do oceny ofert składanych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.) dokonała oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r. obejmującego prowadzenie programów mających na celu kształtowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia oraz promujących abstynencję z zastosowaniem zajęć informacyjno-edukacyjnych oraz rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 lutego 2018 r. konkurs wpłynęło łącznie 18 ofert, z czego 16 ofert zostało ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. 2 oferty oceniono negatywnie pod względem formalnym, które nie podlegały ocenie merytorycznej. Ostateczenie 16 ofert uzyskało rekomendację komisji konkursowej do przyznania środków finansowych.

Prezydent Miasta Lublin dokonał ostatecznego wyboru ofert w dniu 22 marca 2018 r.