W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Inwestycje w Domach Pomocy Społecznej i żłobkach

Inwestycje w Domach Pomocy Społecznej i żłobkach
27.01.201611:24

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego miasto planuje rozbudowę DPS „Kalina” i DPS „Betania” oraz utworzenie nowych placówek, tj. domu o charakterze rodzinnym przy ul. Głowackiego 26 i żłobka przy ul. Zelwerowicza.

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina”

Planowana rozbudowa DPS „Kalina” to zaprojektowany 3-kondygnacyjny budynek, w którym mieścić się będą nowe specjalistyczne oddziały:

  • Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi (I piętro) dla 40 uczestników wraz ze specjalistycznymi gabinetami: psychologa, psychiatry, lekarzy specjalistów.
  • Miejsce czasowego pobytu całodobowego (8 miejsc) – placówka da możliwość 24-godzinnej opieki i wsparcia w sytuacji, gdy opiekun okresowo jest niezdolny do zajęcia się chorym np. z uwagi na konieczność leczenia szpitalnego (I piętro).
  • Miejsca stałego pobytu dla 24 podopiecznych w wydzielonych oddziałach (II piętro) - w każdym pododdziale przebywać będzie max. 8 mieszkańców – na wzór rodzinnych domów pomocy, co przełoży się na wysoki standard świadczonych usług. Każdy pododdział posiadać będzie jadalnię z aneksem do wypoczynku i zajęć. Pobyt w całodobowej placówce umożliwia stałą obserwację stanu psychicznego, kondycji emocjonalnej, możliwości adaptacyjnych, co znacznie zwiększa szansę na poznanie i zaspokojenie potrzeb podopiecznych oraz cykliczną ocenę ich funkcji poznawczych.
  • Rehabilitacja (parter) - z racji dużego zainteresowania ze strony podopiecznych takimi formami usprawniania należy rozszerzyć pakiet oferowanych usług w tej dziedzinie.

W celu zbudowania pełnego systemu wsparcia rodzin planujemy utworzenie również dwóch Rodzinnych Domów Pomocy dla Osób w podeszłym wieku, każdy dla 8 osób. Obecnie jesteśmy na etapie uzgadniania warunków zabudowy dla Rodzinnych Domów Pomocy.

Wstępny koszt budowy to ok 10 mln zł, z czego 85% chcemy pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2016 – 2020, pozostałe 15% są to środki zabezpieczone w budżecie Miasta. Realizacja inwestycji planowana jest na 2018 rok

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Betania”

Planowana inwestycja przy Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie dotyczy dobudowania skrzydła do istniejącego budynku. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie utworzenie 30 dodatkowych miejsc, w których mogłyby przebywać osoby z różnymi zespołami otępiennymi. Dobudowanie nowego skrzydła pozwoli osobom wymagającym szczególnej, indywidualnej opieki, czuć się bezpiecznie i komfortowo, a przede wszystkim umożliwi zapewnienie odpowiednich i bezpiecznych warunków.

Dobudowany budynek będzie miał 3 kondygnacje. Całkowita powierzchnia z piwnicą wynosiłaby 2088m2. Mieszkańcy zajmowaliby 18 pokoi jedno i dwuosobowych z łazienkami na pierwszym i drugim piętrze, natomiast na parterze znajdowałaby się kuchnia, jadalnia z salą do terapii i rehabilitacji, 2 sale dziennego pobytu z aneksem kuchennym, gabinet medycznej pomocy doraźnej i pomieszczenia pomocnicze.

Ponadto w ramach planowanej inwestycji (duża nowoczesna kuchnia, sala do rehabilitacji) będzie możliwe świadczenie usługi przygotowywania i dowozu posiłków oraz usług rehabilitacyjnych na rzecz lubelskich seniorów.

Szacowana kwota inwestycji wynosi ok 6,2 mln zł a jej planowane źródło finansowania to wsparcie w wysokości 85 % kwoty ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W związku z planowaną inwestycją wykonano koncepcję architektoniczną. W I półroczu bieżącego roku zostanie wykonany projekt dobudowy, a przewidywany termin zakończenia inwestycji to 2018 rok.

Budowa domu o charakterze rodzinnym przy ul. Głowackiego 26

Celem projektu jest budowa domu, który umożliwi odejście od typowej instytucji do nowej alternatywnej formy zamieszkania, dającej jej mieszkańcom poczucie mieszkania w małym wielorodzinnym domu.

Nowo projektowany dom przeznaczony będzie dla 34 osób niepełnosprawnych umysłowo. Budynek na wysokość 5 kondygnacji zlokalizowany zostanie na działce przy ul. Głowackiego 26 i połączony będzie z istniejącym już budynkiem mieszkalnym. Poziom piętra I,II,III to trzy niezależne części mieszkalne. Każda z tych części zamieszkana będzie przez 10 osób. Układ pokoi mieszkalnych daje różne możliwości zamieszkania, co ma na celu umożliwienie zamieszkania w bliskim sąsiedztwie np. rodzeństwa, rodzica i dziecka, osób bliskich. Każde z tych mieszkań wyposażone będzie w węzeł sanitarny oraz aneks kuchenny. Aranżacja pokoi mieszkalnych oraz przestrzeni wspólnej tj. pokój dzienny, miejsca relaksacyjne mają dać poczucie zamieszkania w mieszkaniu jednorodzinnym a stworzony klimat ma przypominać rodzinę. Wszystkie pokoje będą wyposażone w niezbędne instalacje tj. Telefon, internet,TV, radiowęzeł. Wejście na każde z pięter będzie niezależne bezpośrednio z klatki schodowej.

Na poziomie parteru będą dwa dwupokojowe mieszkania dla 4 osób. W zależności od potrzeb, mogą to być mieszkania dla rodzin wymagających całodobowej opieki, mieszkania na usamodzielnienie lub czasowej opieki. Ponadto, na tym poziomie zlokalizowana będzie stołówka, część rehabilitacyjna oraz sale na zajęcia dla mieszkańców oraz osób ze środowiska. Planuje się otwarcie domu na środowisko lokalne. Na poziomie niskiego parteru znajdą się szatnie pracownicze oraz pomieszczenia gospodarcze.

Projekt wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rodzin opiekujących się niepełnosprawnymi intelektualnie osobami. Starsi rodzice ze względu na swoje schorzenia nie są w stanie mieszkać samodzielnie lub mieszkać w instytucjach z mniejszym wsparciem. Do DPS im. Matki Teresy z Kalkuty kierowane są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W miesiącach lipiec – sierpień 2015 wykonano ocenę urbanistyczną oceniającą warunki i możliwości rozbudowy z wykorzystaniem istniejącego budynku oraz działki. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji budowlanej.

Projekt budowy żłobka ul. Zelwerowicza

Projekt budowlany pierwotnie zakładał budowę przy ul. Młodej Polski, następnie został przekształcony i przystosowany do wymogów działki przy ul. Zelwerowicza.

Projekt zawiera budynek składający się z dwóch podobnych kondygnacji, oraz plac zabaw przystosowany dla dzieci do lat 3. Na każdej kondygnacji znajdować się będą: sale pobytu dla dzieci, sypialnie, jadalnie, bawialnie, sanitariaty oraz szatnie. Żłobek przewidziany jest dla 210 dzieci, na każdym piętrze po 3 grupy wiekowe po 35 miejsc każda.

Projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie" został złożony do konkursu w ramach Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łączny, prognozowany koszt budowy żłobka to ok. 9,7 mln zł. Zakończenie prac szacowane jest na 2018 rok.

Planowane jest także utworzenie 28 nowych miejsc dla dzieci najmłodszych w żłobku przy ul. Sowiej. Termin realizacji prac uzależniony jest od uzyskania dofinansowania w ramach programu "Maluch". Szacunkowo remont placówki mógłby zostać przeprowadzony w wakacje, a żłobek rozpocząłby funkcjonowanie od września 2016 r.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

  • Wniosek o dofinansowanie na projekt pt.,,Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat poprzez budowę żłobka" został złożony przez Wydział Funduszy Europejskich w dniu 7 grudnia 2015 w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.
  • Pierwszy nabór projektów na infrastrukturę usług społecznych w zakresie żłobków został ogłoszony we wrześniu 2015 roku z terminem składania wniosków o dofinansowanie od 26.10.2015r do 07.12. 2015r. Na konkurs została przeznaczona cała alokacja przewidziana na infrastrukturę żłobkową tj. ok. 16,9 mln zł na całe województwo lubelskie na lata 2014 - 2020. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie zgodnie z zapisami regulaminu konkursu - sierpień 2016 r. W 2018 r. dodatkowo zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie na żłobek przy ul. Zelwerowicza w ramach programu rządowego Maluch 2018.
  • W harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WL na lata 20014-2020 na 2016 rok zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO konkurs na działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych zaplanowano na czerwiec-lipiec 2016 r. W oparciu o Regulamin konkursu weryfikacja wymogów formalnych trwa nie dłużej niż 30 dni roboczych od daty zamknięcia naboru wniosków. Ocena formalna projektów przeprowadzana jest w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od dnia zakończenia weryfikacji wymogów formalnych. W uzasadnionych przypadkach termin oceny formalnej może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 60 dni roboczych. Ocena merytoryczna projektów przeprowadzana jest w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej. W uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 60 dni roboczych. Zarząd Województwa Lubelskiego w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty zakończenia oceny merytorycznej wniosków dokonuje wyboru projektów do dofinansowania