W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lubelscy uczniowie będą jeść zdrowiej

Lubelscy uczniowie będą jeść zdrowiej
27.11.201913:07

Miasto Lublin rozpoczyna nowy program w zakresie zdrowego odżywiania dzieci „Jedz z głową”. Do udziału zgłosiło się 38 szkół podstawowych w mieście. Celem programu jest poprawa stanu zdrowia uczniów klas I-III, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i edukacja żywieniowa. Miasto może pochwalić się bogatą ofertą działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, skierowaną do uczniów lubelskich szkół.

– Miasto Lublin realizuje szereg działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Są to działania prewencyjne stanowiące fundament w walce z chorobami cywilizacyjnymi, które obecnie stanowią największe wyzwanie. Dbamy o wczesne wykrywanie wad wzroku, prowadzimy profilaktykę chorób próchnicy, oferujemy bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom i wirusowi HPV. Teraz w naszym autorskim programie będziemy zwracać szczególną uwagę na zdrowe nawyki żywieniowe – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta ds. Społecznych.

Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej kierowane są do różnych grup wiekowych, w tym także do dzieci i młodzieży. Przykładem jest rozpoczynająca się właśnie realizacja programu zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych „Jedz z głową”, który realizowany będzie w cyklu trzyletnim przez Fundację Medicover w latach 2019-2021. Na realizację tego programu Miasto przeznacza kwotę w wysokości ponad 650 tys. zł.

Program „Jedz z głową” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych, ich rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników stołówek szkolnych, intendentów oraz ajentów sklepików szkolnych. W ramach Programu przeprowadzone zostaną badania antropometryczne wśród uczniów, polegające na ocenie masy i składu ciała oraz sprawności krążeniowo-oddechowej, a także pomiarze ciśnienia tętniczego. Program obejmuje organizację warsztatów edukacyjnych oraz konkursu plastycznego promującego zdrowe odżywianie.

Wszystkie realizowane badania odbywać się będą w szkolnych gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Wykonane zostaną przez pielęgniarki lub higienistki szkolne w sposób nieinwazyjny i bezbolesny. Każdy rodzic, który wyrazi zgodę na udział dziecka w programie otrzyma informację z wynikami testów oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania.
W Lublinie badania realizowane będą za pomocą Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej (ESMS).

Uczniowie, których rodzice wyrażą zgodę na udział w programie uczestniczyć będą także w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez dietetyka lub specjalistę żywienia. Zajęcia będą miały formę lekcji multimedialnych, z elementami eksperymentów, rysowania i wyklejania prezentujących zalety płynących z prowadzenia zdrowego stylu życia oraz dbania o jakość codziennych posiłków.

Programy profilaktyki zdrowotnej skierowane do najmłodszych

Od kilkunastu lat Miasto Lublin realizuje także inne programy skierowane do najmłodszych mieszkańców Lublina. Jednym z nich jest program szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat. Pneumokoki to bakterie, które mogą wywoływać inwazyjne zakażenia i prowadzić do poważnych powikłań oraz wywoływać niebezpieczne dla zdrowia i życia choroby u dzieci. Co roku ze szczepień korzysta ok. 700 dzieci.

Innowacyjnym programem w skali ogólnokrajowej jest program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół. Rocznie korzysta z niego ok. 7 tysięcy uczniów. Sukcesywnie Miasto zwiększa środki finansowe na realizację tego programu, w roku bieżącym jest to 600 tys. zł. Lublin ma największą liczbę gabinetów stomatologicznych w szkołach – jest ich 71, co zapewnia łatwą dostępność dla uczniów świadczeń stomatologicznych.

Innym programem polityki zdrowotnej skierowanym do dzieci jest program wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych. Program realizowany jest od 2015 r. na terenie lubelskich szkół przez podmioty lecznicze wyłonione w drodze konkursu. Badaniami obejmuje się rocznie około 2 tysiące uczniów z kilkudziesięciu lubelskich szkół. Dzieci, u których stwierdzono wady wzroku, zostają skierowane do dalszej diagnostyki i leczenia specjalistycznego. Na realizację tego programu Miasto przeznacza środki finansowe w wysokości 100 tys. zł rocznie.

Ponadto w ramach profilaktyki chorób nowotworowych od 2008 roku realizowany jest program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Szczepieniami objęte są 12-letnie dziewczynki. Na te szczepienia z budżetu Miasta Lublin przeznaczana jest rocznie kwota blisko 200 tys. zł, co pozwala zaszczepić każdego roku ok. 700 dziewczynek. Program realizowany jest od 2008 r i dotychczas zaszczepionych zostało blisko 7,5 tysiąca dziewczynek.